logo
wvhj2023
© Provincie Brabant
© Provincie Brabant
7 mei 2020

Nieuw bestuur provincie Brabant: alleen ruimte voor zonneparken met draagvlak, kernenergie en thorium welkom

‘Als er geen lokaal draagvlak is voor grootschalige zonneweides, treden we hier terughoudend in op.’ Dat stellen de VVD, Forum voor Democratie, CDA en Lokaal Brabant in het nieuwe bestuursakkoord van Brabant.

Het nieuwe coalitieakkoord ‘Samen, Slagvaardig en Slim: Ons Brabant’ is vandaag gepresenteerd en was nodig na de val van het vorige college afgelopen november. Saillant detail is dat Eric de Bie, voorheen fractievoorzitter van Forum voor Democratie, namens deze partij nu gedeputeerde Energie, Erfgoed en Bestuurlijke Vernieuwing is geworden.

Maximaal draagvlak gezocht
‘Wij zetten maximaal in op het benutten van zonne-energie op daken en gevels', schrijven de 4 coalitiepartijen in hun akkoord. ‘Wij hanteren daarbij een zogenoemde zonneladder waarbij wij gemeenten alleen willen aanzetten om medewerking te verlenen aan grootschalige zonneparken als er onvoldoende ruimte is in bebouwd gebied. Als er geen lokaal draagvlak is voor grootschalige zonneweides, treden we hier terughoudend in op. We blijven er alert op dat we het buitengebied van Brabant landschappelijk moeten houden.’

Gedeputeerde De Bie stelde hierover tijdens de presentatie van het coalitieakkoord het volgende: ‘Als zonnepanelen er moeten komen, dan maar op gebouwen. Met zonneweides hebben wij toch echt grote moeite. Als er echt draagvlak is en dat ook aangetoond is, dan zullen wij eraan meewerken.’

‘Omdat de gemeenten het dichtst bij de burgers staan, doen wij een appèl op gemeenten om hun plannen met maximaal draagvlak en lokale participatie te ontwikkelen’, vervolgt men in het energiehoofdstuk van het bestuursakkoord. ‘Dat is van belang om hier als provincie een opvatting op te kunnen ontwikkelen. Mocht dit proces wegens de coronacrisis in het nauw komen, dan gaat draagvlak boven snelheid. Wij vragen gemeenten in dat verband een voor hen passend bestuurlijk proces uit te lijnen.’

Windmolens komen er
Over de Regionale Energiestrategieën schrijft men: ‘We ondersteunen gemeenten bij de totstandkoming van de Regionale Energie Strategieën (RES’en). Afhankelijk van de uitvoeringsplannen van de RES’en en het draagvlak dat daarvoor bestaat bij gemeenteraden en in de samenleving, bepalen wij onze rol bij de volgende fase.’

Forum voor Democratie verzette zich eerder met hand en tand tegen veel ambities op het gebied van duurzame energie. Maar ook de eerder toegezegde windmolens komen er, is te lezen in het bestuursakkoord: ‘Eerder gemaakte afspraken over ‘wind op land’ uit 2013 komen we na.’

Gedeputeerde De Bie tijdens de persconferentie: ‘We gaan ons focussen op draagvlak en gemaakte afspraken komen we na. We zijn een betrouwbare overheid, maar draagvlak is voor met name windturbines cruciaal en daar gaan we actief naar op zoek.’ 

Uitvoeringsprogramma opnieuw beoordeeld
Verder staat in het bestuursakkoord het voornemen opgenomen om het uitvoeringsprogramma Energie opnieuw te beoordelen. ‘We passen dit waar nodig binnen de kaders van de vastgestelde energieagenda 2030 aan. De doelstelling blijft daarbij onveranderd’, aldus het coalitieakkoord.

De doelstelling die de provincie namelijk heeft, en die is vastgelegd in de Energieagenda, is om in 2050 voor 100 procent duurzame energie te gebruiken, grotendeels afkomstig uit Brabant. Ook wil de provincie de CO2-uitstoot met 90 procent verminderen ten opzichte van 1990. Het afgelopen oktober gepresenteerde Uitvoeringsprogramma energie 2020-2023 beschrijft daarbij hoe de provincie richting geeft aan de uitvoering van de Energieagenda en hoe zij in deze bestuursperiode bijdraagt aan de energietransitie. Dit uitvoeringsprogramma wordt in de komende periode door de nieuwe coalitie herzien.

Verkenning thorium en kernenergie
Daarbij zal er binnen de RES’en als het aan het provinciebestuur ligt, dat daarmee een wens van Forum voor Democratie in vervulling laat gaan, aandacht komen voor kernenergie en thorium.

In het bestuursakkoord staat hierover het volgende: ‘De opwekking van kernenergie is welkom. We verkennen ook de mogelijkheden van thorium.’ 

Correctief referendum
Nieuw instrument dat door het nieuwe college van Gedeputeerde Staten is vastgelegd in het coalitieakkoord is het correctief referendum. ‘We gaan voor de komende 3 jaar een correctief referendum mogelijk maken. Hierbij maken we afspraken over duidelijke randvoorwaarden, zoals eisen aan het aantal ondersteuningsverklaringen en de opkomst, zonder afbreuk te doen aan de toegankelijkheid van de regeling. De coalitiepartijen committeren zich aan de uitslag van een referendum.’

Dit betekent dat inwoners de provincie Noord-Brabant na een genomen besluit kunnen terugfluiten. De coalitiepartijen zullen zich de komende 3 jaar aan de uitslag van zo’n referendum houden. Gedeputeerde De Bie tijdens de persconferentie over de frequentie waarmee het politieke instrument ingezet zal worden: ‘Ik hoop eigenlijk nooit, want dat betekent dat wij ons werk heel goed hebben gedaan.’

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten