Solar Magazine - Investeringsplan Enexis: mogelijk 10 gigawattpiek zonnepanelen meer dan in Klimaatakkoord
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Investeringsplan Enexis: mogelijk 10 gigawattpiek zonnepanelen meer dan in Klimaatakkoord
© Enexis

Investeringsplan Enexis: mogelijk 10 gigawattpiek zonnepanelen meer dan in Klimaatakkoord

In het werkgebied van Enexis is in 2030 mogelijk 10 gigawattpiek meer vermogen aan zonnepanelen opgesteld dan vastgelegd in het Klimaatakkoord. Dat blijkt uit het investeringsplan van de netbeheerder.

Met ingang van 2020 publiceert elke regionale netbeheerder 2-jaarlijks een investeringsplan, steeds met een zichttermijn van 10 jaar. Netbeheer Nederland stelde afgelopen week, in aanloop naar de presentatie van de investeringsplannen van de regionale netbeheerders, de procedures voor ruimtelijke bestemmingen en vergunningen ten bate van de uitbreiding van het elektriciteitsnet te willen halveren.

Consultatie
Op 1 juli 2020 zal Enexis zijn investeringsplannen voor de periode 2020 tot en met 2030 aanbieden aan de toezichthouder voor de energiemarkt, de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De ACM meldde afgelopen november al haar bevoegdheid te gaan gebruiken om de investeringsplannen van de netbeheerders te toetsen. Deze mogelijkheid past de ACM voor het eerst in 2020 toe.

Voorafgaand biedt Enexis de ontwerpinvesteringsplannen tot 1 juni ter consultatie aan. Tussen 1 mei en 30 mei kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen.

2 scenario’s
Enexis Netbeheer hanteert in zijn investeringsplan 2 scenario’s: het Klimaatakkoord referentiescenario en het gebiedseigen scenario ‘Versnelde transitie’. Waar het eerste scenario gebaseerd is op de doelen uit het nationale Klimaatakkoord, wordt het tweede scenario gekenmerkt door een ‘bottom-up’ aanpak. In dit scenario ligt de nadruk op de bekende plannen en ontwikkelingen in het eigen voorzieningsgebied van Enexis. Doordat dit lokale initiatieven zijn, is in tegenstelling tot bij het Klimaatakkoordscenario ook meteen bekend aan welke locatie in het elektriciteitsnet deze moeten worden toegekend.

Onderstaande tabel geeft de huidige aantallen/vermogens weer die zich nu in het net van Enexis bevinden, de getallen zoals die in het landelijk Klimaatakkoord te vinden zijn, de getallen voor het scenario ‘Klimaatakkoord’ en voor het scenario ‘Versnelde transitie’ van Enexis Netbeheer.

Variabele

Huidig Enexis

Landelijk Klimaatakkoord

Scenario ‘Klimaatakkoord’

Scenario ‘Versnelde transitie’

Totaal aantal warmtepompen

 

 

27.000

1.400.000

490.000

490.000

waarvan full electric (lucht)

698.000

230.000

230.000

waarvan full electric (bron - WKO)

133.000

44.000

44.000

waarvan hybride

585.000

216.000

216.000

Aantal residentiële aansluitingen collectieve warmte

-

619.000

180.000

180.000

Totaal aantal auto’s met stekker

55.000

1.580.000

458.000

573.000

Vermogen wind op land

0,7 gigawattpiek

7,6 gigawattpiek

1,5 gigawattpiek

3,6 gigawattpiek

Vermogen pv residentieel

1,5 gigawattpiek

10,9 gigawattpiek

4,0 gigawattpiek

4,0 gigawattpiek

Vermogen pv zakelijk

1,6 gigawattpiek

13,4 gigawattpiek

6,0 gigawattpiek

16,0 gigawattpiek

10 gigawattpiek meer
De getallen in het scenario ‘Klimaatakkoord’ zijn bepaald op basis van de doelstellingen in het Nederlandse Klimaatakkoord. De Nederlandse netbeheerders hebben gezamenlijk een verdeelsleutel afgesproken voor de meest waarschijnlijke verdeling van deze aantallen over de verschillende netbeheerders.

Bij Enexis’ eigen scenario ‘Versnelde transitie’ is met name het geïnstalleerd vermogen ‘pv zakelijk’ veel hoger, namelijk 10 gigawattpiek meer. Deze inschatting is gebaseerd op de plannen die Enexis in beeld heeft, offerteaanvragen die ontvangen zijn, verstuurde offertes, en de concept Regionale Energiestrategieën (RES’en) die gemeenten en provincies hebben opgesteld. Het aandeel pv residentieel is in beide scenario’s gelijk gehouden.

Uit de scenariostudie van Enexis volgt per scenario een prognose voor de komende 10 jaar van vraag en aanbod van elektriciteit voor elk deelnet in het voorzieningsgebied van Enexis. Onderstaande figuur toont het totaal van deze prognoses voor het gehele voorzieningsgebied.

Veel capaciteitsknelpunten
Het aansluiten van klanten met grootschalige zonne- en windopwek zal volgens Enexis al op korte termijn tot veel capaciteitsknelpunten leiden in de middenspanningsnetten en de hoogspanningsstations.

De uitbreidings- en vervangingsinvesteringen worden in het investeringsplan van Enexis weergegeven in 3 categorieën.

  • Categorie 1: reguliere investeringen | Deze categorie beschrijft de reguliere investeringen in de laag- en middenspanningsnetten. Investeringen in deze categorie kennen vaak knelpunten en/of oplossingen die van vergelijkbare aard zijn en komen in grote aantallen voor.
  • Categorie 2: majeure investeringen | Deze categorie beschrijft uitbreidingen aan verbindingen of stations met een spanningsniveau vanaf 25 kilovolt. Investeringen in deze categorie zijn meer ‘uniek’ van karakter en komen in beperkte aantallen voor.
  • Categorie 3: netgerelateerde investeringen | Deze categorie beschrijft de aanpalende investeringen die noodzakelijk zijn voor het beheer van de netten, maar geen directe relatie hebben met de capaciteit of kwaliteit van het net. Dit betreft bijvoorbeeld investeringen in centrale systemen voor de bedrijfsvoering van de netten of investeringen in de uitrol of vervanging van slimme meters.

Waar de reguliere investeringen onder meer de jaarlijkse plaatsing van 10 nieuwe middenspanningsstations en vele honderden kilometers middenspanningskabels betreffen, betreffen de majeure investeringen de uitbreiding en vervanging in de 50-kilovolt-netten en de hoog/middenspanningsstations. De majeure investeringen zijn daarbij opgesplitst in de korte en de lange termijn. De investeringen voor de lange termijn tussen 2023 en 2030 zitten nog in een verkennende fase en een oplossingsrichting is nog niet definitief gekozen.

Deel dit bericht

Producten uit de Solar Magazine Productzoeker

Nu in Solar Magazine

Mei 2023

Werkgroep NEN legt laatste hand aan nieuwe beoordelingsmethode brandveiligheid zonnepanelen: ‘EU moet zonnepanelen status van bouwproduct geven’ Holland Solar: ‘Geen enkel zonnepaneel is het waard om voor te sterven’...
Vacatures
Chapter zoekt:

Customer Success Manager

32-40 uur - Amsterdam, 1076EE, 115
Lens zoekt:

Strategisch Inkoper

Fulltime (40 uur) - Amsterda, 1033NN, 75E
Meld mij aan voor de nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!