logo
wvhj2023
© Andre Muller | Dreamstime.com
© Andre Muller | Dreamstime.com
27 november 2019

ACM gaat investeringsplannen netbeheerders toetsen

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) gaat zijn bevoegdheid gebruiken om de investeringsplannen van de netbeheerders te toetsen. Deze mogelijkheid past de ACM voor het eerst in 2020 toe.

Bij de toetsing zal de ACM ook bekijken of de plannen van de landelijke netbeheerder TenneT voldoende aansluiten bij de plannen van de regionale netbeheerders. Als de ACM constateert dat een netbeheerder te weinig investeert, moet de ACM dit aan minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat melden. De minister kan dan voorzieningen treffen.

Voorstander van inzetten reservecapaciteit
De ACM maakt zijn nieuwe bevoegheid bekend in aanloop naar het rondetafelgesprek ‘De problemen rondom netcapaciteit’ dat deze week in de Tweede Kamer plaatsvindt.  De hoorzitting werd begin september aangevraagd door D66-Kamerlid Matthijs Sienot. In een position paper toont de ACM er zich voorstander van dat netbeheerders de reservecapaciteit van het elektriciteitsnet gaan inzetten om meer duurzame energie te transporteren.

Netbeheerders moeten momenteel in de belangrijkste delen van hun elektriciteitsnet capaciteit reserveren voor storingen en onderhoud. Dit wordt ook wel de enkelvoudige storingsreserve of het N-1 principe genoemd. ‘Netbeheerders willen nu naar een situatie toe waar zij geen storingsreserve meer hoeven te hanteren (N-0) bij het transporteren van duurzame energie, waardoor zij deze capaciteit kunnen inzetten voor extra transport. De ACM vindt dat op zich een goed idee, mits dat goed wordt geregeld in wetgeving, en de gevolgen van storingen acceptabel zijn voor de waarborging van de Nederlandse elektriciteitsvoorziening en de financiële gevolgen van een storing voor de afnemers’, schrijft de ACM.

Huidige congestie niet veroorzaakt door te weinig investeringsruimte
De ACM benadrukt in haar position paper dat de huidige congestiesituatie niet het gevolg is van een te strenge regulering of te weinig ruimte voor netbeheerders om te kunnen investeren. ‘Het antwoord voor het congestieprobleem moet daarom ook niet gezocht worden in versoepeling van de op wetgeving gebaseerde toetsen op efficiëntie. Dit zijn namelijk noodzakelijke waarborgen die overinvesteringen voorkomen en die de energietransitie betaalbaar houden. Het is daarom van belang dat de ACM moet blijven toetsen op efficiëntie, om te voorkomen dat netbeheerders investeringen doen die niet nodig zijn.’

Regels congestiemanagement in 2020 aanpassen
Verder stelt de ACM dat de overheid voor de netbeheerders de mogelijkheden van congestiemanagement moet verbeteren. ‘De regels zijn niet meer adequaat voor de problemen die netbeheerders nu ondervinden omdat ze zijn geschreven voor slechts een beperkte inzet van congestiemanagement. De regels gaan er bijvoorbeeld van uit dat maar een klein aantal partijen congestiemaatregelen kan leveren, en dat het toepassen van congestiemanagement altijd weigering van transport kan voorkomen. Er is een aanpassing van deze regels nodig zodat netbeheerders gemakkelijker en frequenter congestiemanagement kunnen toepassen. Zo moeten er meer partijen kunnen deelnemen aan congestiemanagement.’

De gezamenlijke netbeheerders zijn met representatieve organisaties van aangeslotenen bezig met een voorstel voor aanvullende regels voor congestiemanagement. De ACM is bij de voorbereiding van het voorstel actief betrokken. De ACM verwacht dit voorstel begin 2020 te ontvangen, waarna de ACM de Netcode elektriciteit kan aanpassen.

Weigeren transportcapaciteit vastleggen
De ACM pleit bovendien voor het wettelijk vastleggen van de mogelijkheden om transportcapaciteit te weigeren. ‘De netbeheerders moeten bij weigering kiezen aan wie transport geweigerd wordt, terwijl het recht op transport gelijk is voor alle partijen. Gerechtelijke uitspraken hierover laten zien dat het recht op transport en het gelijkheidsbeginsel zwaarder wegen dan het recht van de netbeheerder om te weigeren. Om ervoor te zorgen dat de netbeheerder kan weigeren, zijn duidelijke criteria nodig op basis waarvan hij de keuze mag maken. Deze criteria behoren naar mening van de ACM op wetsniveau te worden vastgelegd.’

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten