Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Coronavirus | Techlink: ‘Vlaamse installateurs van zonnepanelen kampen met grote problemen’
© Liskonog Aleksey | Dreamstime.com

Coronavirus | Techlink: ‘Vlaamse installateurs van zonnepanelen kampen met grote problemen’

Techlink stelt dat installateurs van zonnepanelen momenteel met grote problemen kampen door de uitbraak van het coronavirus. De beroepsfederatie is in overleg met de Vlaamse minister Demir om oplossingen te zoeken.

Bij Techlink zijn zowel installatiebedrijven uit de elektrotechniek, automatisering, beveiliging, sanitair, hvac en duurzame energie aangesloten. Als grootste beroepsfederatie van technische installatiebedrijven in België werkt Techlink nauw samen met PV-Vlaanderen. ‘We hebben onze handen vol aan de ondersteuning van onze 3.200 leden die het momenteel heel moeilijk hebben’, stelt Kris Van Dingenen, algemeen directeur van Techlink. ‘De coronacrisis heeft net zoals in vele andere sectoren een grote impact op de duurzame-energiesector.

Op peil houden
De Organisatie Duurzame Energie Vlaanderen (ODE) – waartoe ook brancheorganisatie PV-Vlaanderen behoort – stelde eind maart op basis van een enquête al dat de Vlaamse bedrijven actief in hernieuwbare energie zwaar getroffen worden door de COVID-19-pandemie. Daarbij pleitte de organisatie voor een langer behoud van de terugdraaiende teller tot midden of zelfs eind 2021 om zo de verkoop van zonnepanelen op peil te houden.

Een eerste resultaat werd ook al geboekt. Techlink vroeg net als Nelectra en de Vlaamse Confederatie Bouw de Vlaamse regering met succes de hinderpremie uit te breiden zodat ook elektrotechnische installateurs van onder meer zonnepanelen er aanspraak op kunnen maken.

Geen installatiewerk in woningen
Ondanks dat het te vroeg is om de totale impact voor de zonne-energiesector te overzien, stelt Van Dingenen dat zijn organisatie ziet dat pv-installateurs grote problemen ondervinden ten gevolge van de door de zowel federale als Vlaamse regering genomen coronamaatregelen. ‘Er mogen geen gewone installatie-activiteiten meer worden uitgevoerd in bewoonde wooneenheden. Het plaatsen van de omvormer alsook de aansluiting ervan op het elektrisch verdeelbord is dus niet meer toegelaten in bewoonde wooneenheden. Binnenshuis in bewoonde wooneenheden mogen enkel nog hoogdringende herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd. Het plaatsen van de zonnepanelen op het dak kan nog wel doorgaan, maar op voorwaarde dat de regels van “social distancing” worden toegepast. Dat laatste is niet altijd zo eenvoudig in de praktijk te brengen bij het monteren van zonnepanelen.’

87 procent bedrijven schort activiteiten (deels) op
Techlink heeft begin april een korte enquête uitgevoerd onder haar leden. Daarbij is er door het beperkte karakter geen onderscheid naar type installatiebedrijf gemaakt. De uitkomsten zijn als volgt:

  • 44,03 procent van de elektrotechnische installatiebedrijven geeft aan de activiteiten wegens de coronacrisis stopgezet te hebben;
  • 43,28 procent van de elektrotechnische installatiebedrijven geeft aan de activiteiten wegens de coronacrisis gedeeltelijk stopgezet te hebben;
  • bij de bedrijven die hebben aangegeven de activiteiten geheel of gedeeltelijk stop te hebben gezet, is 71,4 procent van het personeel ondertussen niet meer actief vanwege de coronacrisis.

Brief aan minister
Van Dingenen: ‘Onze sector is dus zwaar getroffen, meer nog dan de bouwsector in het algemeen. Desondanks regeert het gezond verstand, want ruim 92 procent van de respondenten geeft aan dat de genomen maatregelen in de strijd tegen het COVID-19-virus na 19 april nog verlengd mogen worden als dit nodig blijkt voor de volksgezondheid.’

Samen met onze partner ODE en de organisaties Federatie van de Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven (FEBEG) en Cogen – de sectororganisatie voor warmtekrachtkoppeling (wkk) – hebben we een brief aan het kabinet van minister Demir gestuurd met de vraag om maatregelen te nemen om de impact van de coronacrisis op de duurzame-energiesector te beperken.’

Oplossingen in de maak
Naast maatregelen voor de wind-, bio-energie- en wkk-sector heeft Techlink volgens Van Dingenen in de brief 2 problemen aan de kaak gesteld waarvoor de pv-sector een oplossing wil. Allereerst hebben vertragingen in de pv-sector geleid tot het niet kunnen afronden van projecten voor de deadline van 1 april. Techlink vraagt de Vlaamse regering daarom om de bandingfactoren die geldig waren tot en met 31 maart gedurende de coronacrisis te bevriezen. Ten tweede vraagt men voor zonnestroomprojecten die al een AREI-keuring hebben ondergaan, maar waar de netbeheerders geen groenestroomproductiemeter hebben geplaatst vanwege de coronacrisis, toch al groenestroomcertificaten toe te kennen. Deze moeten volgens Techlink toegekend worden vanaf de aanvraagdatum van de groenestroomproductiemeter. De toekenning moet daarbij plaatsvinden op basis van de productie of op basis van een schatting van de productie.

Van Dingenen: ‘We hebben reeds een eerste antwoord van de minister ontvangen. Ons eerste verzoek wordt verder bekeken met haar administratie. Voor onze tweede vraag heeft ze overleg gevoerd met netbeheerder Fluvius. De oplossing is dat Fluvius vanaf 6 april opnieuw groenestroomproductiemeters plaatst voor projecten groter dan 40 kilovoltampère.’

Nu in Solar Magazine

September 2020

Harm Valk, voorzitter van de projectgroep NTA 8800: ‘Fantastisch als je zonder zonnepanelen aan BENG-eisen kunt voldoen’ Kans hagelschade zonnepanelen grootst op platte daken en kleinst bij zuidoost-oriëntatie: ‘We leggen...
Vacatures
BayWa r.e. Solar Systems S.à r.l. zoekt:

Sales Representative (Nederland)

Fulltime (40 uur) - Nederland
kWh People zoekt:

Manager O&M

Fulltime (40 uur) - 6541EZ
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!