logo
wvhj2023
hero-image
31 maart 2020

Holland Solar blij met langjarige duidelijkheid salderingsregeling, NVDE voorziet uitvoeringsproblemen

Nu minister Wiebes het definitieve afbouwpad van de salderingsregeling voor zonnepanelen heeft bekendgemaakt, stromen de reacties van de belangenorganisaties binnen. De redactie van Solar Magazine zet ze op een rij.

Holland Solar: aanpassing salderingsregeling geeft langjarige duidelijkheid
Holland Solar stelt tevreden te zijn met de aanpassing van de salderingsregeling: met de nieuwe regeling is volgens de brancheorganisatie gegarandeerd dat huishoudens met zonnepanelen op het eigen dak ook in de toekomst een goed rendement zullen behouden, zonder enige rompslomp. De branchevereniging bepleit al jaren een behoedzame en voorspelbare afbouw, waarbij het uitgangspunt geldt van gemiddeld 7 jaar terugverdientijd voor de eindgebruiker. Zo blijven zonnepanelen voor huishoudens interessant, kan het bedrijfsleven zich goed instellen op de veranderingen en blijft er een stabiele groei. Bij verhuur van zonnepanelen is langjarige zekerheid volgens Holland Solar een belangrijk uitgangspunt, dus men verwacht dat ook leasebedrijven en woningcorporaties uit de voeten kunnen met deze manier van afbouwen.  ‘Branchevereniging Holland Solar heeft altijd gepleit voor een regeling die een goed rendement op zonnepanelen blijft geven. Daar is aan tegemoetgekomen’, stelt Peter Desmet, bestuurslid en commissievoorzitter Consumenten PV. ‘Wat Holland Solar betreft zijn er dus weinig wolkjes aan de lucht. Met deze afbouw van de salderingsregeling wordt het zogenaamde eigen verbruik van de zonnestroom de meest voordelige optie. Men zal dus veel voordeel hebben bij een zo hoog mogelijk eigen verbruik. We verwachten dat het managen van energieverbruik achter de meter van woningen steeds vaker gebruikt gaat worden, zoals energieopslag middels thuisbatterijen en het verhogen van de elektriciteitsvraag als de zon schijnt. Dat voorkomt toekomstige problemen voor de elektriciteitsnetten bij piekproductie op een zomerse middag.’

Toch heeft Holland Solar ook een punt van kritiek: de nieuwe regeling is voornamelijk geschikt voor huishoudens. Dat is volgens de brancheorganisatie jammer. Holland Solar gaat graag in gesprek met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat hoe ook het rendement voor het midden- en kleinbedrijf en scholen voldoende kan worden. De 100 miljoen euro voor het midden- en kleinbedrijf die is gereserveerd tijdens de afgelopen begrotingsbehandeling via het amendement van CDA-Kamerlid Agnes Mulder zou hier soelaas kunnen bieden.

NVDE: energiebedrijven voorzien uitvoeringsproblemen
De Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE) stelt blij te zijn dat er dankzij de Kamerbrief van minister Wiebes weer wat meer duidelijkheid is over de manier waarop de salderingsregeling voor zonnepanelen wordt afgebouwd. ‘Doorlopende investeringen door particulieren in zonnepanelen zijn essentieel voor de energietransitie. Het ziet ernaar uit dat de eerder gedane belofte dat zonnepanelen zich in ongeveer 7 jaar blijven terugverdienen, hiermee gehaald wordt voor bestaande installaties en voor huishoudens die nog deze kabinetsperiode investeren. Bovendien stimuleert de afbouw van de regeling gelijktijdig gebruik, voorkomt het overstimulering en behoudt het de groei van zonne-energie. Zonnepanelen blijven ook bij het gekozen afbouwpad een aantrekkelijke investering voor particulieren en andere kleinverbruikers. Ze bieden een veel hoger rendement dan wanneer men geld op de bank laat staan.’

Ook het feit dat wordt vastgehouden aan een fiscale vorm, zoals in de vorige brief aangekondigd, is volgens de NVDE positief. Dat voorkomt een markt van hollen of stilstaan, wanneer een subsidiepot als basis zou zijn gekozen. ‘We voorzien wel uitvoeringsproblemen met de gekozen uitwerking van de regeling, waarbij een steeds lager percentage van de teruggeleverde stroom mag worden gesaldeerd’, schrijft de NVDE. ‘De energiebedrijven hebben aangegeven dat zij zorgen hebben over de uitlegbaarheid en de daarbij behorende administratieve lasten. De meterstanden kunnen niet meer gekoppeld worden aan het energieverbruik, waardoor de rekening niet meer uit te leggen zal zijn aan consumenten. Dat is een belangrijk punt, want een begrijpelijke energierekening helpt consumenten juist om energie te besparen en/of zelf op te wekken. We roepen de overheid dan ook op om hier samen met de betrokken partijen tot een werkbare oplossing te komen, zonder dat dit de invoerdatum vertraagt.’

Tot slot pleit de NVDE voor goede monitoring van de resultaten van de nu voorgestelde afbouw van de salderingsregeling. ‘Zeker nu daarin de terugverdientijd voor nieuwe investeerders na 2022 stijgt. Ook na dat jaar is immers nog groei nodig, bij huishoudens en ook bij utiliteitsgebouwen zoals scholen, kantoorpanden en sporthallen. En wanneer er de komende jaren wijzigingen worden doorgevoerd in de tariefstructuur voor kleinverbruikers, zal gecheckt moeten worden wat de implicaties daarvan zijn voor de rentabiliteit van zonnepanelen bij huishoudens.’

Vereniging Eigen Huis
De Vereniging Eigen Huis, die de belangen van bijna 800.000 huiseigenaren vertegenwoordigt, is tevreden met het aangekondigde afbouwpad. ‘De vereniging is positief over het feit dat de salderingsregeling niet acuut wordt gestopt, dat het salderingspercentage minder snel daalt en dat er een hogere wettelijke minimumterugleververgoeding komt,’ stelt Maarten Eeke van der Veen, beleidsadviseur bij Vereniging Eigen Huis. De vereniging wil wel garanties van de minister dat het gemorrel aan een succesvolle regeling stopt. ‘Huiseigenaren moeten erop kunnen rekenen dat het bij deze aanpassingen blijft,’ zegt Van der Veen. De minister doet aannames over de kosten en opbrengsten van zonnepanelen. Van der Veen: ‘Hoe deze aannames onder de streep uitpakken, moet in de praktijk nog blijken. Cruciaal is dat de minister de verwachte terugverdientijden daarom omzet in garanties. Dat geeft niet alleen huiseigenaren zekerheid, het is ook een extra stimulans voor steeds meer zonnepanelen op zoveel mogelijk daken.’

Lees ook:

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten