Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Minister Wiebes: ‘Vanaf dit najaar vergunning Wet natuurbescherming nodig voor SDE++-subsidie’
© Rudmer Zwerver | Dreamstime.com

Minister Wiebes: ‘Vanaf dit najaar vergunning Wet natuurbescherming nodig voor SDE++-subsidie’

Minister Wiebes stelt dat vanaf dit najaar een Wet natuurbescherming (Wnb)-vergunning of ontheffing nodig is voor het aanvragen van subsidie via de verbrede Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE++).

De vergunning of ontheffing zal voor een (beperkt) aantal subsidiecategorieën nodig zijn. Dat stelt minister Wiebes in antwoorden op Kamervragen van Lammert van Raan van de Partij voor de Dieren (PvdD). Van Raan had Kamervragen gesteld over verplichte vergunningen – in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb) – voor het aanvragen van subsidie via de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+).

Niet nodig voor huidige subsidieronde
‘Klopt het dat op dit moment, qua vergunningen, alleen een vergunning Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) nodig is voor het aanvragen van een SDE+-subsidie? Klopt het dat een Wnb-vergunning op dit moment niet noodzakelijk is voor het aanvragen van een SDE+-subsidie?’, aldus een van de Kamervragen van Van Raan.

Wiebes hierover: ‘In de regelgeving met betrekking tot de SDE+ wordt vereist dat bij de aanvraag voor een SDE-subsidie de vergunningen worden overgelegd die noodzakelijk zijn voor de realisatie van de productie-installatie waarvoor subsidie wordt aangevraagd. Deze documenten worden gevraagd om zekerheid te hebben over de tijdige realisatie van een project. Per categorie installaties vraagt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) de vergunningen op die cruciaal worden geacht voor de tijdige realisatie van deze installatie. In veel gevallen betreft dit een vergunning in het kader van de Wabo (Omgevingsvergunning) en voor sommige categorieën worden middels het formulier ook andere vergunningen opgevraagd. Op dit moment is een Wnb-vergunning of ontheffing geen verplichte bijlage bij een SDE+-subsidieaanvraag. Vaak is de Wnb-ontheffing of vergunning wel meegenomen in de procedure van de Wabo en is het project daarmee wel reeds vergund op grond van de Wnb.’

Dit betekent dat er voor de laatste subsidieronde van de huidige SDE+-regeling nog geen Wnb-vergunning of ontheffing nodig is. De eerste ronde van de verbrede Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE++) wordt opengesteld van 29 september 9.00 uur tot 22 oktober 17.00 uur. Er is 5 miljard euro subsidie beschikbaar. Voor deze van start gaat, wil de minister een Wnb-vergunning of ontheffing verplicht stellen: ‘De aanwezigheid van een Wnb-vergunning is een steeds belangrijkere voorwaarde geworden voor de tijdige realisatie van een hernieuwbare-energieproject. Vandaar dat ik voornemens ben met ingang van de SDE++ dit najaar een Wnb-vergunning als verplichte bijlage bij een aanvraag op te nemen voor bepaalde categorieën, behalve daar waar dit leidt tot grote barrières in de voorbereiding van projecten. Ik wil niet zover gaan dat ik onherroepelijke vergunningen vereis. Dit zou ervoor zorgen dat projecten meer voorbereidingskosten moeten maken voor hun SDE-aanvraag en daarmee een belemmering zijn voor met name kleinere partijen.’

De minister geeft in zijn antwoorden tot slot aan dat het verkrijgen van een Wnb-vergunning in het recente verleden in de regel geen probleem was, maar dat er momenteel wel enkele projecten on hold staan. 'Op dit moment ondervinden diverse SDE-projecten vertraging in het niet of later verkrijgen van de benodigde Wnb-vergunning. Naast sommige biomassaprojecten kan het ook gaan om zon-, wind- of geothermieprojecten.' 

Nu in Solar Magazine

Maart 2020

Bergen krijgt energielandgoed met 265 hectare zonnepanelen en 175 hectare natuur: ‘Er moet iets achterblijven wat optelt…’ Vlaamse energieminister Zuhal Demir: ‘We gaan zonne-energie niet oversubsidiëren’...
Vacatures
PowerQ zoekt:

Accountmanager

PowerQ zoekt een accountmanager
40 uur • Rotterdam
Straightforward B.V. zoekt:

Trainee/Projectondersteuner

Straightforward B.V. zoekt een Trainee/Projectondersteuner
minimaal 32 uur • Schinnen
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!