logo
wvhj2023
© RES Zeeland
© RES Zeeland
10 maart 2020

Regionale Energiestrategie 1.0: Zeeland herhaalt doel van 1 gigawattpiek zonnepanelen

Zeeland heeft als eerste haar concept Regionale Energiestrategie (concept-RES) omgezet in een RES 1.0 Daarbij herhaalt de RES-regio het doel van 1 gigawattpiek aan zonnepanelen in 2030.

Zeeland presenteerde afgelopen najaar als eerste van de 30 regio’s een concept-RES met daarin het geformuleerde doel van 1 gigawattpiek zon-pv.

Doorrekening PBL
Met de oplevering van de concept-RES liep de provincie toen al fors voor de troepen uit, want de concept-RES hoeft pas 1 juni 2020 klaar te zijn en de RES 1.0 zelfs pas in maart 2021.

De volgende stap voor Zeeland is de vaststelling van de RES 1.0 door alle 13 Zeeuwse gemeenteraden, Provinciale Staten en het algemeen bestuur van het waterschap. Als dit is gedaan, gaat de RES 1.0 naar het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Het PBL is verantwoordelijk voor de landelijke optelsom van alle regionale energiestrategieën gemaakt, en berekent of hiermee de doelen uit het Klimaatakkoord bereikt worden. Zeeland spant zich in om in 2030 ten minste 11 petajoule aan opwekking van hernieuwbare energie te realiseren.

Doel overeind
Ook in de RES 1.0 blijft het Zeeuwse doel van 1 gigawattpiek zonnepanelen in 2030 overeind; met een voorkeur voor zonnepanelen op daken en aanvullend op land of water.

In de RES wordt gemeld dat er op dit moment reeds 150 megawattpiek zonnepanelen op daken geplaatst zijn en er een pijplijn is van bijna 260 megawattpiek aan subsidiebeschikkingen via de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+). Daarmee wordt onderstaand doel van 500 megawattpiek zonnepanelen op daken als haalbaar ingeschat.

 

Indicatief vermogen

Opbrengst in watturen

Opbrengst in petajoule

Windenergie

700 megawatt

≈ 1950 gigawattuur

≈ 7 petajoule

Zon-pv op dak (> 15 kW)

500 megawattpiek

≈ 485 gigawattuur

≈ 1,75 petajoule

Zon-pv op land/water

500 megawattpiek

≈ 485 gigawattuur

≈ 1,75 petajoule

Energie uit water

100 megawatt

≈ 135 gigawattuur

≈ 0,5 petajoule

Totaal

1800 megawatt(piek)

3 terawattuur

11 petajoule

Netcapaciteit
Voor de RES 1.0 is voor de Zeeuwse gemeenten op hoofdlijnen in kaart gebracht hoeveel vrije ruimte er momenteel beschikbaar is voor de inpassing van duurzaam opgewekte elektriciteit in de Zeeuwse elektriciteitsnetten. Een algemene conclusie is dat er in sommige gemeenten significant meer ruimte beschikbaar is dan in andere gemeenten. Het ontsluiten van initiatieven op de infrastructuur van een naburige gemeente behoort tot de mogelijkheden, zo kan bijvoorbeeld een zonnepark in de gemeente Hulst ontsloten worden via de infrastructuur in Terneuzen. Het ligt dan wel voor de hand dat het zonnepark zich vestigt op een gunstige locatie ten opzichte van de gemeentegrens.

Onderstaande kaarten tonen de beschikbare capaciteit in elektriciteitsnet per Zeeuwse gemeente.

Nader onderzoek zonnewarmte
In de RES 1.0 wordt ook de potentie voor zonnewarmte herhaald: ‘Zeeland heeft relatief veel zonne-uren ten opzichte van de rest van Nederland. Voor de gebouwde omgeving zijn er dan ook mogelijkheden om deze zonne-energie in te zetten voor het verwarmen van de gebouwde  omgeving. Bijvoorbeeld door het plaatsen van zonnecollectoren en zonneboilers, met name ook in de recreatiesector.’

De volgende stappen die gezet gaan worden zijn een nader onderzoek naar de mogelijkheden van (compacte) seizoensopslag van zonnewarmte en kwantificeren van het bijbehorende potentieel; de mogelijkheden onderzoeken voor de verlenging van het seizoen oor verwarming; en een plan van aanpak op basis van de uitkomsten van de verkenning.

Lees ook: Zeeland maakt beleid voor zonneparken per gemeente inzichtelijk

Bekijk hier in het Solar Magazine-dossier alle (concept-)RES’en die reeds door de 30 Nederlandse regio’s opgeleverd zijn.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten