Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
SDE++: mogelijk extra technieken toegevoegd in 2021

SDE++: mogelijk extra technieken toegevoegd in 2021

Minister Wiebes van Economische Zaken meldt aan de Tweede Kamer dat in 2021 mogelijk nog extra technieken worden toegevoegd van de verbrede Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE++), de opvolger van de SDE+.

De eerste ronde van de verbrede Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE++) wordt opengesteld van 29 september 9.00 uur tot 22 oktober 17.00 uur. Er is 5 miljard euro subsidie beschikbaar.

Advies PBL
De omvorming van de SDE+ naar de SDE++ is volgens Wiebes een stapsgewijs proces. In 2020 is als onderdeel van dit proces een flink aantal aanvullende categorieën in de SDE++ opgenomen. ‘Tegelijkertijd geldt dat de verbreding van de SDE+ daarmee niet is afgerond’, aldus de minister. ‘Er zijn naar verwachting ook nog andere technologieën die middels de SDE++ mogelijk ondersteund kunnen worden in 2021 of later. Zoals reeds aangekondigd, is er nader onderzoek verricht naar een aantal technieken die van belang worden geacht in de energietransitie om te bepalen of zij geschikt zijn voor de SDE++.’

Op basis van deze onderzoeken heeft minister Wiebes het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) gevraagd om de volgende (categorieën van) technieken door te rekenen voor de SDE++ 2021:

  • Recyling van kunststoffen (PET-productie via depolymerisatie en EPS-recycling);
  • Biobased-productie (etheen uit ethanol of bionafta);
  • Geavanceerde hernieuwbare brandstoffen voor vervoer (bio-LNG, gehydrogeneerde pyrolyse-olie (HPO) en bio-ethanol uit land- en bosbouwafval);
  • CO₂-afvang en levering aan de glastuinbouw;
  • Elektrificatie op offshoreproductieplatformen.

Marktconsultatie
Op basis van het conceptadvies van het PBL zal de minister besluiten of deze technieken ook in het eindadvies moeten worden opgenomen. Hierbij maakt hij gebruik van de inbreng van marktpartijen tijdens de marktconsultatie in de loop van 2020.

‘Hoewel de totstandkoming van de nieuwe SDE++-regeling uiterst zorgvuldig is voorbereid, zal de eerste openstellingsronde tonen in hoeverre zich onverwachte, of zelfs ongewenste, effecten voordoen’, besluit minister Wiebes. ‘De SDE++ is, ook in Europese context, een noviteit waar met veel interesse naar wordt gekeken, maar waar ook risico’s aan zijn verbonden voor de regeling. Met de vormgeving van de SDE++ wordt aandacht besteed aan deze risico’s, waardoor met de SDE++ een belangrijke bijdrage kan worden geleverd aan de transitie in de verschillende sectoren. Ik zal daarbij aandacht blijven houden voor de robuustheid van de regeling.’

Nu in Solar Magazine

Maart 2020

Bergen krijgt energielandgoed met 265 hectare zonnepanelen en 175 hectare natuur: ‘Er moet iets achterblijven wat optelt…’ Vlaamse energieminister Zuhal Demir: ‘We gaan zonne-energie niet oversubsidiëren’...
Vacatures
Green Energy Company zoekt:

Installateur zonnepanelen

Green Energy Company zoekt zonnepaneelinstallateurs.
Fulltime • Nederland
SolarEdge zoekt:

BeLux Service Engineer VIP

SolarEdge zoekt in België een BeLux Service Engineer VIP
Fulltime • Antwerpen (België)
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!