Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Kabinet presenteert begin 2020 Nationaal Programma Energiehoofdstructuur
© Andre Muller | Dreamstime.com

Kabinet presenteert begin 2020 Nationaal Programma Energiehoofdstructuur

Minister Wiebes presenteert begin 2020 de startnotitie van het Nationaal Programma Energiehoofdstructuur. Dat blijkt uit antwoorden van Wiebes op Kamervragen van D66-Kamerlid Matthijs Sienot.

Zowel Sienot als Alexander Kops (PVV) stelde begin oktober nieuwe Kamervragen over het volle elektriciteitsnet.

Belangrijke gezamenlijke taak
Netbeheerders beogen vooral een borging van tijdige besluitvorming over de energie-infrastructuur, op de verschillende bestuurlijke niveaus’, schrijft Wiebes in zijn antwoorden. ‘Ik wil een nationaal masterplan niet uitleggen als een plan waarin het Rijk precies ruimtelijk uittekent waar ruimte moet komen voor energie-infrastructuur.’

Wiebes ziet hier namelijk een belangrijke gezamenlijke taak voor gemeenten, provincies en Rijk. Wel is de minister met medeoverheden en netbeheerders in gesprek over de borging van de energie-infrastructuur op de verschillende bestuurlijke niveaus zodanig dat klimaatdoelen tijdig gehaald worden en de energietransitie wordt gefaciliteerd. ‘Ik doe dit in het kader van het Nationaal Programma Regionale Energiestrategieën en in het kader van het Nationaal Programma Energiehoofdstructuur’, schrijft Wiebes (red. dit programma, destijds Nationaal Programma Energiesysteem genoemd, werd afgelopen juni in ontwerp van de Nationale Omgevingsvisie aangekondigd). ‘Begin 2020 zal ik een startnotitie voor het programma Energiehoofdstructuur vaststellen en naar de Kamer sturen, waarin staat wat de precieze reikwijdte en planning van het programma wordt.’

Versnelling door integrale visie
Op de vraag van Sienot of de minister de constatering van de netbeheerder deelt dat het door lange vergunningstrajecten en procedures nog langer duurt totdat het netcapaciteitsprobleem wordt opgelost, antwoordt Wiebes: ‘Ik deel de constatering, grote netverzwaringen kennen zorgvuldige ruimtelijke besluitvormingsprocedures. Daarbij is het voor overheden belangrijk om te investeren in inspraak, participatie en onderzoek naar de milieueffecten. De netverzwaringen hebben immers impact op de leefomgeving van mensen, op natuur en landschap. Dergelijke besluitvormingsprocedures kennen daarom een zekere doorlooptijd. Door de aanpassing van de Crisis- en Herstelwet (red. minister Wiebes meldde deze aanpassing afgelopen zomer al) zijn procedures al zoveel mogelijk verkort door bijvoorbeeld direct beroep bij de rechter mogelijk te maken. Versnelling van de doorlooptijd ontstaat vooral door een integrale visie op de ruimtelijke locaties voor nieuwe opwek en energie infrastructuur. De Regionale Energiestrategieën, waaraan de netbeheerders actief bijdragen, dragen in belangrijke mate bij aan versnelling van de besluitvorming voor nieuwe projecten.’

Nu in Solar Magazine

Juni 2020

Nieuwe versies handboek en eindtermen zonne-energie op komst: ‘Eindtermen zijn de blauwdruk voor opleidingen, examens en de erkenningsregeling’ Erik Martinson (Svea Solar) over overname consumententak Solarcentury: ‘Wij willen...
Vacatures
Solention B.V. zoekt:

Werkvoorbereider

<24 uur - Ede, 6718XA
Boss Energy Consulting zoekt:

Business Development Manager

Fulltime (40 uur) - The Netherlands
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!