Solar Magazine - Ontwerp Nationale Omgevingsvisie: Nationaal Programma Energiesysteem voor inpassen duurzame energie in elektriciteitsnet
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Ontwerp Nationale Omgevingsvisie: Nationaal Programma Energiesysteem voor inpassen duurzame energie in elektriciteitsnet
foto: Liander

Ontwerp Nationale Omgevingsvisie: Nationaal Programma Energiesysteem voor inpassen duurzame energie in elektriciteitsnet

De rijksoverheid start een Nationaal Programma Energiesysteem. Dit staat in het ontwerp van de Nationale Omgevingsvisie. Het programma moet onder meer de inpassing van zonne-energie in het elektriciteitsnet borgen.

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft het ontwerp van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) gepresenteerd. In de ontwerp-NOVI staat onder meer ook dat de aanleg van zonneparken in het landschap zoveel mogelijk beperkt moet worden.

Nationale energie-infrastructuur
‘De transitie naar hernieuwbare energie vraagt meer ruimte voor transport, distributie, conversie en opslag van energie, zowel boven- als ondergronds’, schrijft het ministerie in de ontwerp-NOVI. De kaart ‘Nationale infrastructuur energievoorziening’ geeft daarbij een beeld van de huidige grootschalige nationale energie-infrastructuur op land en bestaande en aangewezen windenergiegebieden. ‘In plaats van enkele relatief grote ‘puntbronnen’ (centrales) en transport van energie in één richting zal sprake zijn van meerdere, vaak decentrale en sterk in grootte verschillende bronnen (zon-, wind- en bodemenergie) en tweerichtingsverkeer (gebruik en productie) van energie. Ook wordt conversie en opslag van energie belangrijker en zal daar meer (en ook meer verspreide) ruimte voor nodig zijn. Hier kan water een belangrijke rol spelen’, aldus het ministerie in de ontwerp-NOVI.

‘Rijk en mede-overheden reserveren de benodigde ruimte voor energie-infrastructuur, in relatie met andere opgaven, kenmerken van de omgeving en bestaande infrastructuur’, vervolgt het ministerie. ‘Door de impact van energieprojecten op de leefomgeving en natuur, tijdig en op integrale wijze mee te nemen in de planvorming, kunnen belemmeringen voor een deel worden voorkomen. Dit is nodig voor zowel de productie van duurzame energie, alsook het kunnen voorzien in de toenemende vraag naar energie. De vitale energie-infrastructuur dient klimaatbestendig te worden aangelegd en bestand te zijn tegen overstromingen. Het Rijk stelt een Nationaal Programma Energiesysteem op om ruimte te reserveren voor de nationale energiehoofdinfrastructuur. In het programma spelen de kwaliteit van de leefomgeving en kostenreductie een belangrijke rol. Dit nationale programma wordt afgestemd met het Nationaal Programma Regionale Energiestrategieën (RES).’

Lees ook: Ontwerp Nationale Omgevingsvisie: aanleg zonneparken zoveel mogelijk beperken en voorkeursvolgorde voor zonnepanelen

Deel dit bericht

Producten uit de Solar Magazine Productzoeker

Nu in Solar Magazine

September 2023

Installateurs zonnepanelen bang voor teruglopende verkopen: ‘Acties energiebedrijven olie op het vuur’ Verkiezingen: ‘Niet overdramatiseren als afbouw salderingsregeling zonnepanelen pas in 2026 begint’...
Vacatures
Sunprojects B.V. zoekt:

Project Owner (Projectleider)

32-40 uur - Uilenstede 475, Amstelveen
Sunprojects B.V. zoekt:

Tender Medewerker

32-40 uur - Uilenstede 475, Amstelveen, 1183 AG
Meld mij aan voor de nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!