Solar Magazine - PBL over Klimaatakkoord: klimaatdoelen voor 2020 en 2030 worden niet gehaald
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
PBL over Klimaatakkoord: klimaatdoelen voor 2020 en 2030 worden niet gehaald
© Hilda Weges | Dreamstime.com

PBL over Klimaatakkoord: klimaatdoelen voor 2020 en 2030 worden niet gehaald

Het beleidspakket van het definitieve Klimaatakkoord is onvoldoende om Nederland in 2030 zijn klimaatdoelen te laten behalen. Dat stelt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Hoewel het definitieve Klimaatakkoord een steviger beleidspakket bevat dan het eerdere ontwerp-Klimaatakkoord, wordt het doel van 49 procent reductie van broeikasgasemissies in 2030 ten opzichte van 1990 volgens de onderzoekers van het PBL naar verwachting niet gehaald. Dat komt omdat recente ontwikkelingen en geactualiseerde verwachtingen voor bijvoorbeeld brandstofprijzen zorgen voor tegenvallers in de emissies van met name de elektriciteitsproductie, mobiliteit en industrie. Per saldo zijn deze tegenvallers groter dan het effect van het steviger akkoord en is er dus meer nodig om het doel van 49 procent te halen.

70 procent zon en wind
Afgelopen maart rekende het PBL al het ontwerp-Klimaatakkoord door. Destijds concludeerden de onderzoekers dat Nederland in 2030 naar verwachting een afname van de uitstoot van broeikasgassen van 31 – 52 megaton CO2-equivalenten. De opgave van 48,7 megaton zou daarmee waarschijnlijk niet worden gehaald.

Afgelopen juni werd vervolgens het definitieve Klimaatakkoord gepresenteerd. Hoofdlijn voor zonne-energie is dat 70 procent van de elektriciteit in 2030 opgewekt moet worden middels zonnepanelen en windmolens.

Policy brief
In de policy brief ‘Het Klimaatakkoord: effecten en aandachtspunten’, die geldt als aanvulling op de gelijktijdig verschenen Klimaat- en Energieverkenning (KEV) 2019, geeft het PBL nu een geactualiseerd beeld van de Nederlandse energiehuishouding. Hierbij hebben de onderzoekers toekomstige ontwikkelingen in het energiesysteem en van de uitstoot van broeikasgassen verkend. De policy brief kijkt bij dit alles naar wat het Klimaatakkoord kan opleveren als de maatregelen worden uitgevoerd zoals ze zijn afgesproken. De wijze van uitwerking van de maatregelen en de vraag hoe bedrijven en burgers daarop zullen reageren, zorgen voor een bandbreedte in het te verwachten effect.

Doel 49 procent reductie niet gehaald
De PBL-studie concludeert dat met het Klimaatakkoord een reductie van 43 tot 48 procent bereikt kan worden. Dat met een steviger pakket aan maatregelen het beoogde doel toch niet wordt gehaald, klinkt tegenstrijdig, maar heeft volgens het PBL een logische verklaring: de wereld staat niet stil. De KEV 2019 beschrijft hoe recente ontwikkelingen en nieuwe inzichten sinds de NEV 2017 leiden tot veranderde verwachtingen voor 2030.

Ook het eerdere doel, voor het kalenderjaar 2020, wordt niet gehaald. Om uitvoering te geven aan het Urgenda-vonnis moet 25 procent CO₂-reductie in 2020 ten opzichte van 1990 zijn gerealiseerd. Uit de KEV2019 blijkt dat de CO₂-emissiereductie in 2020 naar verwachting uitkomt op 23 procent.

Lees ook:

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

September 2023

Installateurs zonnepanelen bang voor teruglopende verkopen: ‘Acties energiebedrijven olie op het vuur’ Verkiezingen: ‘Niet overdramatiseren als afbouw salderingsregeling zonnepanelen pas in 2026 begint’...
Vacatures
Wattkraft Benelux zoekt:

Senior Business Developer Energy Storage Solutions

32-40 uur - Utrecht
Eigenenergie.net zoekt:

Projectleider

Fulltime (40 uur) - Geldrop
Meld mij aan voor de nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!