Solar Magazine - Wiebes: hoogspanningsnetten voor transport elektriciteit niet redundant uitvoeren
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Wiebes: hoogspanningsnetten voor transport elektriciteit niet redundant uitvoeren
© TenneT

Wiebes: hoogspanningsnetten voor transport elektriciteit niet redundant uitvoeren

Minister Wiebes wil dat hoogspanningsnetten voor het transport van elektriciteit niet redundant hoeven te zijn om zo extra transportcapaciteit op het elektriciteitsnet te creëren.

Minister Wiebes stuurde de Tweede Kamer eind juni een brief met kortetermijnoplossingen voor de problemen met de netcapaciteit. Daarbij stelde de minister via een algemene maatregel van bestuur (AMvB) netbeheerders vrijstelling te geven van de eis dat het landelijke hoogspanningsnet van TenneT redundant moet worden uitgevoerd. Een AMvB is een besluit van de regering waarin regels uit een wet verder worden uitgewerkt. Voordeel is dat niet alle details precies in de wet zelf geregeld hoeven te worden. Bovendien kan een AMvB veel gemakkelijker, en dus sneller, worden gewijzigd dan een wet.

Leveringszekerheid
De AMvB die Wiebes beoogt, kan waarschijnlijk begin volgend jaar in werking treden. De minister meldt dit in een brief aan de Tweede Kamer waarin hij vragen van het PvdA-kamerlid William Moorlag beantwoordt. Hierin schrijft Wiebes: ‘Er wordt gedacht aan een bepaling dat hoogspanningsnetten voor het transport van productie van elektriciteit niet redundant behoeven te zijn. Hierdoor kan (met name voor duurzame opwek) enige ruimte op het net worden gecreëerd zonder dat daarmee de leveringszekerheid van elektriciteit in gevaar komt. Ik verwacht dat deze algemene maatregel van bestuur eind dit jaar geconsulteerd zal worden en zal deze op dat moment ook aan uw Kamer toesturen.’

Omdat de redundantie-eis alleen geldt voor het hoogspanningsnet, biedt een ontheffing voor het redundant uitvoeren van het elektriciteitsnet volgens Wiebes geen oplossing voor situaties waarin het capaciteitstekort is beperkt tot het laag- of middenspanningsnet.

ACM verleende 2 ontheffingen
Wiebes meldt in zijn Kamerbrief dat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in 2 gevallen een ontheffing verleent van de redundantiebepaling in de Netcode elektriciteit.

‘In beide gevallen gaat het om een ontheffing voor een korte periode die de netbeheerder de gelegenheid moet geven om alsnog de investeringen in het net uit te voeren’, schrijft Wiebes. ‘De verplichting om het net redundant uit te voeren, geldt alleen voor het hoogspanningsnet. Als er een capaciteitsknelpunt in het hoogspanningsnet is, kan de netbeheerder van dat net een ontheffing van de redundantie-eis aanvragen. De netbeheerder bepaalt dus in welke gevallen hij een ontheffing nodig heeft en of hij een ontheffing aanvraagt bij de ACM. Bij het verlenen van een ontheffing toetst ACM of de ontheffing in het desbetreffende gebied een tijdelijke oplossing biedt waarin de netbeheerder op korte termijn wel aan het wettelijke kader kan voldoen. De ACM staat dit enkel tijdelijk toe. Als ontheffing wordt verleend, kunnen zowel grote als kleine projecten profiteren van de extra capaciteit die daardoor beschikbaar komt.’

Oplossing voor voetbalvereniging Nieuw Buinen in zicht
PvdA-Kamerlid William Moorlag stelde in de Tweede Kamer eind augustus vragen over discriminatie van voetbalclub VV Buinen bij het verkrijgen van transportcapaciteit voor het terugleveren van zonnestroom. Ook in het antwoord op die Kamervragen schrijft Wiebes over de 2 ontheffingen die de ACM heeft verleend: ‘Zowel grote als kleine projecten profiteren van de extra capaciteit die door deze vrijstelling beschikbaar komt. De aanname dat grote bedrijven eerder gebruik kunnen maken van reservecapaciteit dan kleine initiatieven, klopt niet. De grootte van het project is geen bepalende factor voor het wel of niet verlenen van een ontheffing van de redundantie-eis. Alvorens een ontheffing aan te vragen bij de ACM, toetst de netbeheerder of deze ontheffing een tijdelijke oplossing biedt om congestiemanagement en/of verzwaring toe te passen.’

500 megawattpiek extra capaciteit
In het geval van vv Nieuw Buinen kan de opgewekte elektriciteit volgens Wiebes niet worden ingevoed op het net omdat de 110-kilovolt-hoogspanningslijn bij de stations Stadskanaal en Musselkanaal momenteel onvoldoende capaciteit heeft. Extra capaciteit kan worden verkregen door de reservestrook van de hoogspanningslijn in te zetten. ‘Hiervoor moet de ACM een ontheffing verlenen’, schrijft Wiebes. ‘TenneT heeft een volledige ontheffingsaanvraag in concept gereed. Deze aanvraag ligt nu bij Enexis voor de verplichte zienswijze van direct aangeslotenen. In oktober wordt de ontheffingsaanvraag formeel ingediend bij de ACM. De ACM beoordeelt deze aanvraag en toetst of een ontheffing gerechtvaardigd is. Indien de ACM akkoord gaat met de ontheffing dan kan de reservestrook van de hoogspanningslijn worden gebruikt. Hiermee komt er 500 megawattpiek aan extra capaciteit vrij in de regio's rondom Stadskanaal en Emmen. Deze extra capaciteit wordt verdeeld over de stations in het genoemde gebied, waaronder de stations Stadskanaal en Musselkanaal. Hierdoor kan Enexis extra initiatieven met duurzame opwek aansluiten.’

Deel dit bericht

Producten uit de Solar Magazine Productzoeker

Nu in Solar Magazine

Marktgids Zonne-energie 2023

De Marktgids Zonne-energie 2023 kent 13 rubrieken met onder meer de volgende redactionele artikelen: COVERSTORY  Zakelijke verkopen mogen niet opnieuw achterblijven, Vlaamse en Nederlandse zonne-energiesector verwachten...
Vacatures
SolarNRG zoekt:

Accountmanager MKB

Fulltime (40 uur) - Poeldijk
SolarNRG zoekt:

Commercieel Medewerker Groothandel

Fulltime (40 uur) - Poeldijk
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!