Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
PvdA stelt Kamervragen over discriminatie voetbalclub bij verkrijgen netaansluiting
© Maarten Zeehandelaar | Dreamstime.com

PvdA stelt Kamervragen over discriminatie voetbalclub bij verkrijgen netaansluiting

PvdA-Kamerlid William Moorlag heeft in de Tweede Kamer vragen gesteld over discriminatie van voetbalclub VV Buinen bij het verkrijgen van transportcapaciteit voor het terugleveren van zonnestroom.

VV Buinen kwam eerder dit jaar al in het nieuws omdat de voetbalclub geen transportcapaciteit kreeg toegewezen voor het terugleveren van de door haar zonnepanelen opgewekte elektriciteit. De problemen om een aansluiting voor zonnepanelen te krijgen vormden de aanleiding voor eerdere Kamervragen en een motie van Moorlag.

Reservecapaciteit

Als direct gevolg verkenden de betrokken partijen in de afgelopen periode de mogelijke technische oplossingen, maar volgens Moorlag niet tot tevredenheid. Zo verbaast het Kamerlid zich erover dat windparken en datacenters van reservecapaciteit op het stroomnet gebruik mogen maken (red. hiertoe wordt de zogenaamde redundantie-eis losgelaten). Moorlag heeft nu de volgende Kamervragen gesteld aan minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat:

  1. Bent u nog altijd van mening dat bij het verlenen van toegang tot het elektriciteitsnet de netbeheerder conform wettelijke en regulatorische uitgangpunten en non-discriminatoir moet handelen? Zo nee, waarom niet?
  2. Op grond van welke criteria besluit de Autoriteit Consument en Markt (ACM) of de netbeheerder bij het toelaten tot het elektriciteitsnetwerk al dan niet reservesystemen mag gebruiken? Is het daarbij van belang of het een groot dan wel klein project betreft?
  3. Waarop is de keuze gebaseerd om voor grote bedrijven wel en voor kleine initiatieven zoals de VV Nieuw Buinen het niet toe te staan dat er reservesystemen voor het transport worden ingezet?
  4. Deelt u de mening dat vanwege het behalen van de doelstellingen voor duurzame energie en het behouden van draagvlak voor de energietransitie het frustrerend is dat initiatieven voor grote en kleine duurzame-energieprojecten niet van de grond kunnen komen omdat er geen transportcapaciteit is? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?
  5. Deelt u de mening dat ook voor kleinschalige duurzame-energieprojecten die niet tot stand dreigen te komen vanwege een gebrek aan transportcapaciteit het tijdelijk gebruik van reservesystemen een oplossing kan vormen? Zo ja, waarom en wilt hierover met de netbeheerders en de ACM in overleg treden? Zo nee, waarom niet?
Nu in Solar Magazine

Maart 2021

​Nieuwe versie NEN 7250 en nieuwe norm brandveiligheid pv-installaties in en op gebouwschil op komst: ‘Nieuwe beoordelingsmethode voor brandveiligheid pv-installaties in en op gebouwschil lost veel problemen op’ Consortium wil binnen...
Vacatures
Zelfstroom Montage BV zoekt:

Vestigingsmanager

Fulltime (40 uur) - Zaandam, Ronde Tocht 48 1507 CK
kWh People zoekt:

Junior Commercieel Adviseur Verduurzaming

Fulltime (40 uur) - Randstad
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!