logo
wvhj2023
© Rijkswaterstaat
© Rijkswaterstaat
28 augustus 2019

Marktconsultatie drijvend zonnepark De Slufter: weersinvloeden en SDE+ grootste uitdagingen

De marktconsultatie voor het project Zon op de Slufter is afgerond. Uit het marktconsultatiedocument blijkt dat de tender voor drijvende zonnepanelen definitief start in het eerste of tweede kwartaal van 2020.

De start van de aanbesteding is nog wel afhankelijk van de resultaten van een haalbaarheidsstudie die op dit moment plaatsvindt. In het kader van die studie werd de marktconsultatie georganiseerd. De marktconsultatie voor het project Zon op de Slufter bestond uit 3 onderdelen: een plenaire bijeenkomst, een schriftelijke vragenronde en een aantal verdiepende gesprekken. Het project is een samenwerking van Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat en Havenbedrijf Rotterdam.

Verankering aan land
In de consultatie is naar voren gekomen dat verankering van het zonnepark aan land de voorkeur heeft van de marktpartijen. Het zonnepark kan echter ook worden verankerd naar de bodem en dient rekening te houden met fluctuaties in het waterpeil. Gegevens over de bodemgesteldheid en waterkwaliteit worden beschikbaar gesteld in de tender.

De voorkeur wordt dus aangegeven om te verankeren naar land. Dit wordt verder onderzocht, want aangezien de beheerorganisatie wil kunnen rondvaren is dit lastig. Ditzelfde geldt voor de voedingsverbinding naar land, hierbij gaat de voorkeur uit naar 1 verbinding die kan bestaan uit een bundel van meerdere kabels.

Weersinvloeden een uitdaging
Een deel van de bevindingen opgedaan in de pilots met drijvende zonnepanelen op de Slufter wordt geanonimiseerd beschikbaar gesteld in de tender. Uit de pilot komt vooral de meteorologische beïnvloeding in combinatie met de verankering als grootste uitdaging naar voren. Om zoveel mogelijk risico’s te elimineren, is vanuit de marktpartijen gevraagd om vooraf verschillende onderzoeken uit te laten voeren naar bijvoorbeeld de golfslag en de sliblaag. Meer data en informatie resulteert in betere inschattingen en scherpere aanbiedingen van marktpartijen.

Het belangrijkste risico dat door de marktpartijen echter wordt gezien, is het gebrek aan een gegarandeerde SDE+-subsidiebeschikking. Zonder gegarandeerde beschikking voor de winnende partij is er te veel onzekerheid omtrent de financiële haalbaarheid. Het project ‘Wind op Zee’ wordt hierbij genoemd, waarbij een dergelijke garantie wel is verleend. Een van de door de marktpartijen genoemde opties is het garanderen van de SDE+-subsidie mét een vast subsidiebedrag. Dit is dan geen onderscheidende factor meer tussen de aanbieders, waardoor gunning op basis van retributie (red. vergoeding aan de overheid per opgewekte megawattuur wat een motivatie is voor productie-optimalisatie) mogelijk is.

2 tot 4 keer per jaar schoonmaken
In de marktconsultatie zijn 26 vragen gesteld waar partijen schriftelijk op konden reageren. Het beantwoorden van de vragen was niet verplicht. In totaal hebben 16 partijen de vragen beantwoord.

De marktpartijen geven verder aan dat er jaarlijks preventief onderhoud zal worden gepleegd aan de technische onderdelen van het zonnepark en controle op de drijvers en verankering. De verwachting is dat 2 tot 4 keer per jaar de zonnepanelen moeten worden schoongemaakt in verband met vervuiling door vogeluitwerpselen, zouten en zand.

Zon op Water
Via het Nationaal Consortium Zon op Water werd in de voorbije jaren al een pilot met drijvende zonnepanelen uitgevoerd op de Slufter. Het nationaal consortium heeft zichzelf ten doel gesteld om bij te dragen aan de realisatie van 2.000 hectare drijvende zonneparken in 2023. Uit de ervaringen van de pilot tot nu toe is naar voren gekomen dat er voldoende redenen zijn om de opschaling van Zon op de Slufter verder op te pakken. Het project is daarom onderdeel van het pilotprogramma ‘Hernieuwbare energie op Rijks(waterstaat)-areaal’. Dit is een programma van Rijkswaterstaat, het Rijksvastgoedbedrijf en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Doel van dit programma is om te leren hoe rijksgronden zo optimaal mogelijk kunnen worden ingezet voor de opwekking van hernieuwbare energie.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten