Solar Magazine - Najaarsronde SDE+ 2019: subsidie zonnepanelen omlaag met 0,2 tot 0,5 eurocent per kilowattuur
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Najaarsronde SDE+ 2019: subsidie zonnepanelen omlaag met 0,2 tot 0,5 eurocent per kilowattuur
foto: Rijksoverheid

Najaarsronde SDE+ 2019: subsidie zonnepanelen omlaag met 0,2 tot 0,5 eurocent per kilowattuur

Minister Wiebes heeft op advies van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) besloten de basisbedragen voor zon-pv, en daarmee de subsidie voor zonnepanelen, te verlagen met 0,2 tot 0,5 eurocent per kilowattuur.

Uit het advies van het PBL blijkt volgens minister Wiebes dat de kostprijsdaling voor zon-pv doorzet. 'Dit resulteert in lagere maximale basisbedragen voor alle zon-pv-categorieën ten opzichte van de voorjaarsronde 2019. Het gaat om dalingen tussen de 2 en 5 procent', aldus minister Wiebes in zijn brief aan de Tweede Kamer.

Najaarsronde 29 oktober open
De najaarsronde 2019 stelt minister Wiebes open van 29 oktober tot en met 14 november 2019, in 1 fases van 1 week. Voor deze ronde is wederom een budget van 5 miljard euro beschikbaar. In de eerste week kunnen alleen elektriciteitsprojecten met technologieën met een basisbedrag van maximaal 9 eurocent per kilowattuur indienen. Vervolgens wordt de regeling stapsgewijs opengesteld voor duurdere projecten tot aan de fasegrens van achtereenvolgens 11 en 13 eurocent per kilowattuur. Gedurende de openstelling van de SDE+ hebben aanvragers de mogelijkheid om hun projecten in de zogenaamde vrije categorie in te dienen, dat wil zeggen een vrije keuze van een basisbedrag onder het vastgestelde maximum voor de betreffende techniek. Ondernemers worden zo geprikkeld om projecten voor een lagere prijs in te dienen en daarmee meer kans te maken op subsidie.

Basisbedragen zon-pv
Voor 2019 gelden in de najaarsronde voor zon-pv de volgende basisbedragen en voorlopige correctiebedragen:

Zon-pv

Basisbedrag (euro per kilowattuur)

Voorlopig correctiebedrag 2019 (euro per kilowattuur)

Zon-pv ≥ 15 kilowattpiek en < 1 megawattpiek 

0,99 (najaar)

Netlevering

0,041

Niet-netlevering

0,069

Zon-pv ≥ 1 megawattpiek dak

0,092 (najaar)

Netlevering

0,041

Niet-netlevering

0,060

Zon-pv ≥ 1 megawattpiek veld of water
Vollasturen 950

0,088 (najaar)

Netlevering

0,041

Niet-netlevering

0,060

Zon-pv ≥ 1 megawattpiek zonvolgend veld of water
Maximum vollasturen 1.190

0,088 (najaar)

Netlevering

0,041

Niet-netlevering

0,060

Transportindicatie
​Overigens herhaalt minister Wiebes in zijn Kamerbrief pas in september te beslissen over de verplichte transportindicatie voor nieuwe projectaanvragen. Dit besluit over de kwestie zal daarmee pas genomen worden na een debat met de Tweede Kamer. De minister wil dat subsidieaanvragers vanaf dit najaar een document van de netbeheerder overleggen waaruit blijkt dat er transportcapaciteit beschikbaar is op de locatie waar de productie-installatie is voorzien.

Nieuwe verklaring locatie-eigenaar
Vanaf de najaarsronde van 2019 hebben subsidie-aanvragers in ieder geval een nieuw universeel toestemmingsdocument nodig van de dakeigenaar. Sinds 2011 kan een subsidieaanvraag al worden afgewezen indien op het moment van indienen geen toestemming is verkregen van de dakeigenaar voor het plaatsen en exploiteren van een installatie (red. sinds 2015 wordt een aanvraag als onvolledig bestempeld en kan deze nog worden aangevuld). Bijvoorbeeld voor het plaatsen van zonnepanelen op een dak dat niet van de aanvrager zelf is.

In de praktijk worden hier volgens Wiebes verschillende formulieren voor gebruikt die niet altijd even transparant zijn. De beoordeling van de aanvragen neemt hierdoor meer tijd in beslag dan redelijk is. Met ingang van de najaarsronde 2019 zal daarom een uniform toestemmingsformulier worden geïntroduceerd dat aanvragers dienen te gebruiken. Dit formulier zal te zijner tijd op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) te vinden zijn.

Lees ook:

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

September 2023

De september 2023-editie van Solar Magazine besteedt onder meer aandacht aan teruglopende verkopen van zonnepaneelinstallateurs, de Tweede Kamerverkiezingen, recycling van zonnepanelen, het op stoom komen van de uitrol van de realtime interface en de...
Vacatures
Dijkman Zonne-energie zoekt:

Productmanager Energie Management

Fulltime (40 uur) - Heino, 8141 GN 23
Dijkman Zonne-energie zoekt:

Leerling Monteur

Fulltime (40 uur) - Heino, 8141 GN 23
Meld mij aan voor de nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!