Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Minister Wiebes: SDE++ mogelijk maar 1 keer opengesteld in 2020
foto: © ElaadNL

Minister Wiebes: SDE++ mogelijk maar 1 keer opengesteld in 2020

Minister Wiebes van Economische Zaken overweegt in 2020 de subsidieregeling SDE++, de opvolger van de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+), maar 1 keer op te stellen. Ook het subsidiebudget gaat omlaag.

Minister Wiebes meldt in een brief aan de Tweede Kamer dat het verplichtingenbudget van de SDE+ in de periode 2017-2019 ‘uitzonderlijk hoog is geweest’. Als reden voor dit hoge budget voert de minister het binnen bereik brengen van de doelstelling van 14 procent hernieuwbare energie in 2020. ‘Veel van de projecten die in deze jaren een SDE+-subsidiebeschikking hebben ontvangen, zitten nog in de realisatiefase. Op dit moment zit circa 150 petajoule nog in de realisatiefase en is 90 petajoule al gerealiseerd’, aldus Wiebes.

Openstelling rond de zomer
In lijn met het klimaatdoel (red. een CO2-reductie van 49 procent in 2030), de bredere afspraken uit het Klimaatakkoord en de beschikbare middelen in 2020-2030 zal het verplichtingenbudget in de komende jaren volgens Wiebes dalen ten opzichte van 2019. ‘Daarom wordt overwogen om de SDE++ maar 1 keer per jaar open te stellen. Deze openstellingsronde zal dan vermoedelijk rond de zomer plaatsvinden.’

De subsidieregeling SDE+ wordt vanaf 1 januari 2020 verbreed naar SDE++. Hierdoor krijgen naast hernieuwbare energie ook andere CO2-reducerende technieken subsidie zoals CO2-opslag en -afvang (CCS). Waar nu nog op basisbedrag gerangschikt wordt, vindt dit binnen de nieuwe regeling straks plaats op subsidiebehoefte per vermeden ton CO2. In de brief over de openstelling van de SDE++ in 2020 komt de minister met meer informatie over het verplichtingenbudget en de periode van de openstellingsronde in 2020. Deze brief verwacht Wiebes aan het einde van dit kalenderjaar te versturen.

Maatregel om realisatiegraad te verhogen
De minister meldt verder de mogelijkheden te onderzoeken om de realisatiegraad van de beschikte projecten te verhogen. ‘Voor een aantal categorieën is de realisatiegraad lager dan 50 procent. Dit geldt met name voor kleinschalige projecten die geen vergunning of haalbaarheidsstudie hoeven te overleggen. De voorbereiding van deze subsidieaanvragen wisselt sterk. In het licht van een dalend verplichtingenbudget de komende jaren is het extra van belang om juist aanvragers met kansrijke projecten te ondersteunen. Op die manier wordt voorkomen dat onnodig subsidiegeld wordt vastgehouden door projecten die uiteindelijk niet gerealiseerd gaan worden. Voor 2020 verken ik daarom aanvullende mogelijkheden om de regelgeving vanaf de openstellingsronde in 2020 aan te passen met als doel de realisatiegraad te verhogen. Ik streef hierbij naar een effectieve en evenredige maatregel die weinig administratieve lasten met zich meebrengt.’

Lees ook:

Nu in Solar Magazine

Maart 2021

​Nieuwe versie NEN 7250 en nieuwe norm brandveiligheid pv-installaties in en op gebouwschil op komst: ‘Nieuwe beoordelingsmethode voor brandveiligheid pv-installaties in en op gebouwschil lost veel problemen op’ Consortium wil binnen...
Vacatures
SolarToday zoekt:

International Sales Manager

Fulltime (40 uur) - Hoofdkantoor Haarlem
Boss Energy Consulting zoekt:

Senior O&M Manager (Solar PV & Storage) - The Netherlands

Fulltime (40 uur) - The Netherlands
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!