Solar Magazine - Minister Schouten: ‘Mogelijk monitoring van gevolgen van zonne-energie voor insecten’
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Minister Schouten: ‘Mogelijk monitoring van gevolgen van zonne-energie voor insecten’

Minister Schouten: ‘Mogelijk monitoring van gevolgen van zonne-energie voor insecten’

Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit meldt naar aanleiding van Kamervragen dat mogelijkerwijs de gevolgen van duurzame-energieprojecten op insecten gemonitord gaan worden.

De Kamervragen werden gesteld door de CDA-Kamerleden Jaco Geurts en Agnes Mulder naar aanleiding van een studie van het Duitse instituut Luft- und Raumfahrtforschung (DLR). Hierin stellen de onderzoekers dat windparken mogelijk veroorzakers zijn van een aanzienlijk deel van de vermindering van de populatie van vliegende insecten.

1.200 ton insectenbiomassa
In de Duitse analyse komt naar voren dat jaarlijks naar schatting in totaal 1.200 ton aan insectenbiomassa als residu achterblijft op de rotorbladen van de ruim 31.000 windmolens in Duitsland. Hierbij wordt aangenomen dat 24.000 ton aan vliegende insecten zomers door de windparken trekt, waarvan 5 procent in contact komt met de rotorbladen.

‘Deskundigen van Wageningen University Research (WUR) en De Vlinderstichting zijn van mening dat het effect van windmolens op de insectenpopulaties in Nederland naar alle waarschijnlijkheid zeer gering is’, aldus minister Schouten. ‘Het aantal insecten dat genoemd wordt, lijkt groot maar het is volgens hen maar een heel kleine fractie van het totaal aantal insecten dat er vliegt.’

Gevolgen van zonneparken
Geurts en Mulder wilden van de minister ook weten of er onderzoeken zijn gedaan naar de gevolgen van zonneparken op insecten. Schouten hierover in haar brief aan de Tweede Kamer: ‘Het kabinet deelt het uitgangspunt in de motie Dik–Faber over een afwegingskader voor zonnepanelen dat landbouw en natuur zoveel mogelijk moet worden ontzien bij het opstellen van de regionale energiestrategieën. Naar aanleiding van deze motie heb ik voor de uitzonderlijke situatie dat landbouw ingezet zou moeten worden voor zonnepanelen aan Wageningen Environmental Research gevraagd een literatuuronderzoek te doen naar effecten van zonneparken op de natuur en landbouw en daarbij ook te kijken naar kansen voor natuurontwikkeling in combinatie met de aanleg van zonneparken. In dit onderzoek, dat inmiddels is afgerond, is ook gekeken naar de, zowel positieve als negatieve, gevolgen van zonneparken voor insecten (red. het rapport wordt binnenkort naar de Tweede Kamer gestuurd).’

Monitoring
Tot slot bespreekt minister Schouten  de mogelijkheid tot monitoring van insecten. ‘Ik zal in het kader van de monitoring van insecten verkennen of het mogelijk en zinvol is om de gevolgen van duurzame-energieprojecten op insecten te monitoren. De uitkomsten hiervan zal ik u berichten in mijn beantwoording van de motie Moorlag over de monitoring van insecten in agrarische gebieden.’

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

Marktgids Zonne-energie 2023

De Marktgids Zonne-energie 2023 kent 13 rubrieken met onder meer de volgende redactionele artikelen: COVERSTORY  Zakelijke verkopen mogen niet opnieuw achterblijven, Vlaamse en Nederlandse zonne-energiesector verwachten...
Vacatures
SolarNRG zoekt:

Accountmanager Woningbouw

Fulltime (40 uur) - Poeldijk
SolarNRG zoekt:

Commercieel Medewerker Groothandel

Fulltime (40 uur) - Poeldijk
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!