Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
PBL-advies SDE++ 2020: mogelijk extra categorie om overstimulering zonnewarmte te voorkomen
foto: G2Energy

PBL-advies SDE++ 2020: mogelijk extra categorie om overstimulering zonnewarmte te voorkomen

Er moet mogelijkerwijs een extra categorie komen voor zonnewarmte binnen de regeling SDE++ om overstimulering te voorkomen. Dat stelt het PBL in het conceptadvies ‘SDE++ 2020’.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) gevraagd advies uit te brengen over de openstelling van de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE++) in 2020. Vanaf 1 januari 2020 krijgen zoals bekend naast hernieuwbare energie ook andere technieken subsidie (red. zie ook het artikel ‘PBL-advies SDE++ 2020: basisbedragen zon-pv verder verlaagd, meer subsidie voor drijvende zonneparken’).

Vooralsnog 2 categorieën
In beginsel voorziet het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) evenals bij de SDE+ 2019 ook in de SDE++ 2020 2 categorieën zonnewarmte: van 140 kilowattth tot 1 megawttth en systemen boven 1 megawattth. Maar er wordt gekeken naar een uitbreiding van de zonthermische categorieën, met name om overstimulering te voorkomen bij systemen die relatief laagwaardige warmte produceren.

Het PBL stelt hierover het volgende:‘De 2 SDE++-categorieën voor zonthermische energie nemen als referentie systemen met een relatief hoge temperatuur: bijvoorbeeld de bereiding van warm tapwater, proceswater of toepassing in warmtenetwerken. Het blijkt echter dat zonnewarmte regelmatig toegepast wordt in systemen met een lager temperatuurniveau. Hierbij bestaan aan de zijde van de ontwikkelaar 2 voordelen: de investeringskosten kunnen lager zijn en de energieopbrengst kan hoger zijn (weliswaar bij een lager temperatuurniveau).’

Lagere kosten
Door de afwijkende karakteristieken ten opzichte van de referentie-installatie, hoeven de huidige SDE++-basisbedragen niet passend te zijn voor de hiervoor door PBL beschreven systemen. ‘Deze systemen zullen eerder lagere kosten hebben dan hogetemperatuur-zonnewarmte’, stelt het PBL. ‘Omdat recente initiatieven vaak bovendien ook groot zijn (> 1 megawattth), kan een nieuwe categorie overwogen worden. Wat daarbij de onderscheidende parameters zouden moeten zijn, is onderwerp van de marktconsultatie. Voorbeelden van een nieuwe categorie-indeling zouden kunnen zijn: op basis van temperatuurkarakteristieken, op basis van prestatie-eisen aan de collectoren, het afstemmen op bepaalde toepassingen (denk aan warmtekoudeopslag), of voor een combinatie met een warmtepomp of een warmtedistributienet.’

Tussen 25 mei en 11 juni organiseert het PBL de marktconsultatierondes over de verschillende categorieën van de SDE++-regeling. Minister Wiebes besluit uiterlijk eind 2019 over de volgend kalenderjaar open te stellen categorieën en de bijbehorende basisbedragen.

Nu in Solar Magazine

Marktgids Zonne-energie 2020

​De Marktgids Zonne-energie 2019 kent 13 rubrieken met onder meer de volgende redactionele artikelen: COVERSTORY  Vlaamse zonne-energiemarkt verwacht hausse aan residentiële installaties  Nederland verwelkomt in 2020...
Vacatures
ProfiNRG zoekt:

Technisch verkoper buitendienst

ProfiNRG zoekt een technisch verkoper buitendienst
Fulltime • Utrecht
Zelfstroom zoekt:

Customer Support Specialist

Zelfstroom zoekt een Customer Support Specialist
Fulltime • 's-Hertogenbosch
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!