logowvhj2023
hero-image
9 mei 2019

PBL-advies SDE++ 2020: basisbedragen zon-pv verder verlaagd, meer subsidie voor drijvende zonneparken

Het PBL stelt in het conceptadvies ‘SDE++ 2020’ voor om de basisbedragen voor zonnepanelen (zon-pv) in 2020 verder te verlagen. Voor drijvende systemen groter dan 1 megawattpiek wordt het basisbedrag juist verhoogd.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) gevraagd advies uit te brengen over de openstelling van de SDE++ in 2020. Vanaf 1 januari 2020 krijgen zoals bekend naast hernieuwbare energie ook andere technieken subsidie. Daartoe heeft PBL nu een conceptadvies gepubliceerd over basisbedragen, correctiebedragen, basisenergieprijzen en financieel-economische parameters die hiermee samenhangen. Hoofdauteurs zijn Sander Lensink (PBL) en Adriaan van der Welle (ECN part of TNO). Tussen 25 mei en 11 juni organiseert het PBL de marktconsultatierondes over de verschillende categorieën van de SDE++-regeling. Minister Wiebes besluit uiterlijk eind 2019 over de volgend kalenderjaar open te stellen categorieën en de bijbehorende basisbedragen.

Subsidie per vermeden ton CO2
Zoals de redactie van Solar Magazine recentelijk al meldde, is een van de belangrijkste verschillen met de huidige Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) en de nieuwe regeling SDE++ de rangschikking. Waar er nu nog op basisbedrag gerangschikt wordt, vindt dit binnen de SDE++-regeling straks plaats op subsidiebehoefte per vermeden ton CO2.

Onder de kostprijs van de opgewekte hoeveelheid CO2 wordt verstaan: de gemiddelde som van investerings- en exploitatiekosten die kunnen worden toegerekend aan de gereduceerde hoeveelheid CO2, plus een redelijke winstmarge, gedeeld door de te verwachten hoeveelheid gereduceerde hoeveelheid CO2.

Uitgangspunten
Minister Wiebes heeft daarbij het PBL vooraf al gemeld dat het voor zon-pv wenselijk is dat het basisbedrag wordt gecorrigeerd voor eigen verbruik (nettoproductie). De minister heeft hiertoe om advies gevraagd over het meenemen van een gemiddeld eigen verbruik in zon-pv-projecten ten behoeve van de rangschikking.

Verder heeft hij het PBL ook gevraagd om advies voor het adequaat faciliteren van tweezijdige (bifaciale) zonnepanelen indien deze voldoende marktrijp zijn. Ook is het PBL gevraagd een categorie daglichtkas door te rekenen voor de toepassing van zonnewarmtesystemen integraal in een kas. Hierbij worden alleen de meerkosten voor energieproductie ten opzichte van een traditionele kas opgenomen.

Basisbedragen zonnestroom in euro per kilowattuur
Wat opvalt aan de basisbedragen die het PBL-adviseert voor 2020 is op de eerste plaats een – in lijn der verwachting – verdere afbouw van de basisbedragen. Daarbij zal het basisbedrag in de najaarsronde van 2020 voor zon-pv alweer lager liggen dan in de voorjaarsronde. Waar het PBL afgelopen januari nog stelde geen soelaas te zien in een aparte categorie voor drijvende zonnepanelen is hier nu wel een apart basisbedrag voor geadviseerd. Saillant detail: het basisbedrag voor drijvende zonneparken groter dan 1 megawattpiek ligt hoger dan het basisbedrag voor zon-pv in de SDE+-najaarsronde 2019.

Zon-pv

Advies SDE+ 2019
najaar

Conceptadvies SDE++ 2020
voorjaar

Conceptadvies SDE++ 2020
najaar

Zon-pv ≥ 15 kilowattpiek en
< 1 megawattpiek 

(950 vollasturen)

0,099

0,092

0,087

Zon-pv ≥ 1 megawattpiek dak
(950 vollasturen)

0,092

0,086

0,081

Zon-pv ≥ 1 megawattpiek 
grondgebonden
(950 vollasturen)

0,088

0,080

0,075

Zon-pv ≥ 1 megawattpiek 
drijvend op water
(950 vollasturen)

n.v.t.

0,101

0,094

Zon-pv ≥ 1 megawattpiek 
zonvolgend

(1.190 vollasturen)

n.v.t.

0,101

0,094

Basisbedragen zonnewarmte in euro per kilowattuur

Zonthermie

Advies SDE+ 2019
najaar

Conceptadvies SDE++ 2020
voorjaar

Conceptadvies SDE++ 2020
najaar

Zonthermie ≥ 140 kilowattth en < 1 megawattth
(700 vollasturen)

0,098

0,098

0,087

Zonthermie ≥ 1 megawattth
(700 vollasturen)

0,085

0,083

0,081

foto: © Ratanasira Anan | Dreamstime.com

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.