Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Marktconsultatie van start voor drijvend zonnepark van 100 megawattpiek op Slufter
foto: Rijkswaterstaat

Marktconsultatie van start voor drijvend zonnepark van 100 megawattpiek op Slufter

Het Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat en Havenbedrijf Rotterdam zijn een marktconsultatie gestart voor een zonnepark van 100 megawattpiek op De Slufter. De tender voor de drijvende zonnepanelen is in 2020.

De marktconsultatie voor de aanleg van zonnepanelen op het baggerspeciedepot wordt uitgevoerd ter voorbereiding op de tenderprocedure van het project Zon op de Slufter en voor het vinden van een geschikte toekomstige exploitant van het drijvende zonnepark op De Slufter.

De Slufter is een depot voor verontreinigd sediment van circa 250 hectare op de Maasvlakte. De uiterst westelijke ligging van baggerspeciedepot Slufter maakt het tot een van de meest zonrijke plekken in Nederland. Naar inschatting is het mogelijk om circa 100 hectare wateroppervlakte beschikbaar te stellen voor het aanleggen van een drijvend zonnepark, wat in potentie een vermogen van circa 100 megawattpiek kan leveren. Hiermee zou het verreweg het grootste drijvende zonnepark van Nederland worden.

Het is de ambitie om begin 2020 te starten met de tenderprocedure voor het project, afhankelijk van de resultaten van een haalbaarheidsstudie die op dit moment nog plaatsvindt. In het kader van deze haalbaarheidsstudie wordt een marktconsultatie georganiseerd, waarbij de input van marktpartijen wordt gevraagd. De marktconsultatie voor het project bestaat uit 2 onderdelen: een plenaire bijeenkomst op 8 mei 2019 en een schriftelijke vragenronde.

Het doel van deze marktconsultatie is het project aan te kondigen en bekendheid onder potentieel geïnteresseerde marktpartijen te creëren; de voorgenomen projectaanpak en tenderstrategie toe te lichten en daarover input te vragen van marktpartijen; het verkrijgen van inzicht in risico’s en mitigerende maatregelen; en de haalbaarheid van het project te onderzoeken en te vergroten.

Via het Nationaal Consortium Zon op Water werd in de voorbije jaren al een pilot met drijvende zonnepanelen uitgevoerd op de Slufter. Het nationaal consortium heeft zichzelf ten doel gesteld om bij te dragen aan de realisatie van 2.000 hectare drijvende zonneparken in 2023. Uit de ervaringen van de pilot tot nu toe is naar voren gekomen dat er voldoende redenen zijn om de opschaling van Zon op de Slufter verder op te pakken. Het project is daarom onderdeel van het pilotprogramma ‘Hernieuwbare energie op Rijks(waterstaat)-areaal’. Dit is een programma van Rijkswaterstaat, het Rijksvastgoedbedrijf en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Doel van dit programma is om te leren hoe rijksgronden zo optimaal mogelijk kunnen worden ingezet voor de opwekking van hernieuwbare energie.

Nu in Solar Magazine

Juni 2020

Nieuwe versies handboek en eindtermen zonne-energie op komst: ‘Eindtermen zijn de blauwdruk voor opleidingen, examens en de erkenningsregeling’ Erik Martinson (Svea Solar) over overname consumententak Solarcentury: ‘Wij willen...
Vacatures
kWh People zoekt:

Manager O&M en Projectmanagement (MT)

Fulltime (40 uur) - 6541EZ
Solarcentury Nederland zoekt:

Head of Operations - NL

32-40 uur - Den Bosch
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!