logo
wvhj2023
foto: Europese Unie
foto: Europese Unie
5 april 2019

Requirements for Generators: SolarPower Europe roept EU op te zorgen voor stapsgewijze implementatie

De Europese koepelorganisatie SolarPower Europe heeft bij de Europese Unie in de voorbije periode tevergeefs aangedrongen op verlenging van de implementatieperiode van de Requirements for Generators.

SolarPower Europe, waar onder meer de Nederlandse branchevereniging Holland Solar lid van is, hoopt nu dat individuele lidstaten beslissen tot verlenging van de implementatieperiode.

Nationale implementatie
Op 27 april 2019 worden met de Requirements for Generators (RfG) nieuwe Europese technische eisen voor opweksystemen van kracht. Vanaf die datum moeten nieuwe zonnepanelensystemen – en bestaande systemen waarvan de omvormer vervangen wordt of het vermogen van de installatie wijzigt door bijvoorbeeld uitbreiding van het systeem – aan de Europese RfG voldoen. In Nederland moet bovendien voldaan worden aan de nieuwe Nederlandse Netcode elektriciteit (red. de Nederlandse implementatie van de RfG). België werkt nog aan de nationale implementatie van de RfG.

‘Pv-systemen mogen niet meer aangesloten worden’
Een gezamenlijke brief van onder meer SolarPower Europe en de Europese windkoepel WindEurope om de implementatieperiode van de RfG te verlengen, heeft in Brussel dus geen gehoor gevonden. Dit uitstel is volgens SolarPower Europe nodig voor landen waar de nationale implementatie van de Europese regelgeving nog niet is afgerond. ‘Er zijn maar enkele landen – waaronder Duitsland – die volledig klaar zijn voor de invoering van de nieuwe technische eisen’, vertelt Naomi Chevillard, politiek adviseur van SolarPower Europe. ‘Doordat diverse landen zelfs nog niet gestart zijn met de nationale implementatie van de RfG, betekent dit feitelijk dat de zonnepanelensystemen per 27 april 2019 formeel gezien niet meer aangesloten mogen worden op het elektriciteitsnet omdat ze niet aan de nieuwe technische eisen voldoen. Om dit te voorkomen, zetten we in op overleg met de nationale regelgevende instanties en verzoeken hen om hernieuwbare-energiesystemen vrij te stellen van de nieuwe technische eisen tot de nationale implementatie afgerond is.’

Transparantie gewenst
Volgens Chevillard is dat ook niet meer dan eerlijk, want de zonne-energiesector is niet schuldig aan de ontstane situatie. ‘De finale onderhandelingen om tot nationale implementatie van de RfG te komen, heeft in veel landen simpelweg te lang geduurd. De Europese Unie heeft in mei 2018 de nieuwe technische eisen definitief vastgesteld. De nationale regelgevende instanties hadden vervolgens de nationale implementatie al in november 2018 moeten afronden, om de zonne-energiesector een periode van 6 maanden te geven om aan de nieuwe eisen te kunnen voldoen. In veel landen is de nationale implementatie echter vertraagd, waardoor bijvoorbeeld de vermogensgrenzen voor de verschillende categorieën opweksystemen (A, B, C en D) niet duidelijk waren. Als direct gevolg waren ook de eisen waaraan omvormers per 27 april 2019 moeten voldoen onbekend. Bovendien is er in veel landen een groot gebrek aan transparantie over hoe het hele proces dient te verlopen. Wij hebben over deze kwesties ook uitgebreid overleg gevoerd met het Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER, red. het Europees Agentschap voor de samenwerking tussen nationale energieregulators).’

Best practices
Volgens Chevillard heeft SolarPower Europe bij ACER gepleit voor Europese coördinatie om voor fabrikanten uit de pv-industrie duidelijkheid te creëren over de nationale implementaties. ‘We denken daarbij ook aan het delen van best practices uit landen waar de nationale implementatie al succesvol heeft plaatsgevonden. Het is momenteel een te complex en te weinig transparant proces. Helaas is er dus geen Europees uitstel gekomen, maar we blijven inzetten op informele overleggen met (nationale) energieregulatoren om deze kwestie op nationaal niveau op te kunnen lossen. De pv-fabrikanten hebben immers recht op een periode van ten minste 6 maanden om aan de nieuwe regelgeving te voldoen.’

Lees ook:

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten