logo
wvhj2023
foto: rijksoverheid
foto: rijksoverheid
13 februari 2019

Minister Wiebes: ‘Intensief overleg met netbeheerders en decentrale overheden voor oplossing capaciteitsgebrek stroomnetwerk’

Minister Wiebes voert intensief overleg met de netbeheerders en decentrale overheden over oplossingen voor het steeds groter wordende capaciteitsgebrek van het stroomnetwerk voor projecten met zonnepanelen.

Enexis enTenneT meldden in januari dat zij in 6 gebieden in Nederland geen transportcapaciteit meer hebben om zonneparken aan te sluiten. Hierna volgden ook andere netbeheerders met soortgelijke mededelingen (red. zie ook het Solar Magazine-dossier ‘Netcapaciteit’) Dat leidde direct tot Kamervragen van D66-Kamerlid Matthijs Sienot en later ook tot vragen van Tom van der Lee (GroenLinks) en William Moorlag (PvdA). Daar kwamen nog vragen bij van CDA-Kamerlid Agnes Mulder

'Verzwaren kost enige tijd'
Wiebes erkent in zijn antwoord op de Kamervragen de gevolgen van het capaciteitsgebrek van het stroomnetwerk en de oorzaak is volgens de minister ook evident: ‘Door het succes van de SDE+-regeling en de daling van de kostprijs van met name zonne-energieprojecten in de afgelopen jaren is de druk op de inpassing van projecten op het elektriciteitsnet in dunbevolkte gebieden een uitdaging geworden. Juist in deze dunbevolkte gebieden is het net vanwege weinig afname niet uitgelegd op grootschalige decentrale productie. Het verzwaren van het net kost daarom enige tijd. Dit kan de ontwikkeling en groei van energieopwekking belemmeren.’

RVO.nl: 1 verzoek tot verlenging ontvangen
Wiebes legt verder uit dat aanvragen voor SDE+-projecten met zonnepanelen boven de 1 megawattpiek een haalbaarheidsstudie bevatten met veelal documenten waaruit blijkt dat contact is gelegd met de netbeheerders (red. zoals offertes voor kabelaansluiting). ‘Het is daarmee nog geen gegeven dat de netbeheerder de aansluiting van projecten met een SDE+-beschikking kan garanderen binnen de termijn. Voor de netbeheerder kan dit op een gegeven moment leiden tot een stapeling van grote zonneparken die in dezelfde periode aangesloten willen worden. Tot op heden heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) 1 formeel verzoek tot verlenging van de realisatietermijn gekregen vanwege het gebrek aan netcapaciteit’, aldus Wiebes.

Wiebes herhaalt verder dat RVO.nl de mogelijkheid heeft om voor projecten die door de vertraagde netaansluitingen in de problemen komen 1 jaar uitstel van de realisatietermijn te verlenen op de ingangsdatum van de subsidie. ‘Per geval wordt bekeken of projecten hiervoor in aanmerking komen, bijvoorbeeld doordat uitstel komt door factoren buiten de invloedssfeer van de producent.’

Ruimte voor stations vinden
De minister stelt dat de inzet van zijn beleid erop is gericht dat iedereen aangesloten kan worden op het elektriciteitsnet. Investeringen in het elektriciteitsnet moeten daarbij wel noodzakelijk en efficiënt zijn. ‘Wij betalen als burgers immers allemaal mee aan de elektriciteitsnetten. Het verzwaren van het net kost enige tijd; zo moet ruimte worden gevonden voor stations, is er tijd nodig om een goede inspraak van onder anderen burgers te organiseren en moeten nieuwe kabels getrokken worden. Oplossingen liggen op 2 vlakken: ten eerste het tijdig investeren en uitbreiden van het elektriciteitsnet en ten tweede een locatiecheck in de gebieden. In het ontwerp-Klimaatakkoord zijn over beide zaken suggesties opgenomen. Ik onderzoek met de Autoriteit Consument & Markt (ACM) en de netbeheerders welke oplossing passend is voor tijdig investeren en of de regelgeving daarvoor gewijzigd moet worden. Anderzijds krijgen de netbeheerders een adviserende rol bij het opstellen van de Regionale Energie Strategieën (RES). Daar wordt door middel van locatiechecks ingezet op het zo slim mogelijk koppelen van decentrale productie en beschikbaarheid op het net. ‘

‘Eerder soelaas bieden’
Wiebes stelt verder samen met de netbeheerders, decentrale overheden, ACM en andere betrokkenen te bezien welke overige maatregelen eerder dan via wijziging van wet- en regelgeving en de RES soelaas kunnen bieden. ‘Daarnaast is er reeds intensief overleg tussen RVO.nl en de netbeheerders over de impact van de subsidieverleningen vanuit de SDE+-verleningen.’

Een van de opties is volgens Wiebes een lagere redundantie-eis voor duurzame energie. ‘Dat levert direct extra capaciteit in het net op. Het versoepelen van deze netontwerpeis voor duurzame opwek kan bij de netbeheerder leiden tot lagere arbeids- en materiaalkosten, aangezien minder additionele netinvesteringen dan verplicht zijn. Ik ben met onder andere netbeheerders in overleg over alle mogelijke oplossingen om het net zo effectief mogelijk te gebruiken. Daarbij wordt ook gekeken naar huidige eisen op het gebied van leveringszekerheid. Hierbij moet wel altijd een afweging worden gemaakt tussen de impact van een uitvalsituatie, de faalkans van een netonderdeel en de kosten om uitval te voorkomen of gevolgen te beperken.’

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten