Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
LTO Noord en GreenPort Noord-Holland Noord publiceren statement over zonneparken

LTO Noord en GreenPort Noord-Holland Noord publiceren statement over zonneparken

LTO Noord en GreenPort Noord-Holland Noord (Greenport NHN) hebben een gezamelenlijk statement over de uitrol van zonneparken op landbouwgrond gepubliceerd. Zij vinden deze ontwikkeling ‘niet wenselijk’.

‘LTO Noord Noord-Holland en Greenport Noord-Holland Noord zijn van mening dat het gebruik van landbouwgrond voor de realisatie van zonneparken in het landelijk gebied niet wenselijk is’, stellen de 2 partijen. ‘Gezocht moet worden naar integrale duurzame oplossingen die voorzien in een optimale benutting van de schaarse ruimte en niet ten koste gaan van het benodigde areaal agrarische productiegrond. … Agrarische ondernemers zijn thans al betrokken bij minimaal 50 procent van de duurzame energieopwekking in Nederland. De agrarische sector is daarmee verreweg de meest actieve sector in de economie bij het opwekken van duurzame energie. De agrosectoren (exclusief glastuinbouw) draaien reeds voor ruim 66 procent op hernieuwbare energie. Voornamelijk door gebruik van wind en biomassa en vooralsnog in kleinere mate door zon.’

De toepassing van zonne-energie in het landelijk gebied concurreert volgens de LTO Noord en Greenport NHN door het grote ruimtebeslag met de (toekomstgerichte) agrarische sector. Afgelopen week stelden SEAC, Universiteit Utrecht en de TKI Urban Energy echter nog dat Nederland in 2050 over 200 gigawattpiek zonnepanelen kan beschikken waarbij slechts 1,5 procent van agrarische gronden die in Nederland beschikbaar zijn gebruikt worden voor zonne-energie.

Toch stellen LTO Noord en Greenport NHN het volgende: Om de ambities op het gebied van agri & food te kunnen realiseren, zoals onlangs gepresenteerd in de visie GreenPort NHN 2050 vinden de Greenport Noord-Holland Noord en LTO Noord Noord-Holland dat de ontwikkeling van zonne-weides met grote terughoudendheid moeten worden benaderd. Het onnodig gebruik van landbouwgrond vanuit de energietransitie is niet wenselijk. … We vragen gemeenten en provincie in de regio Noord-Holland Noord bij het opstellen van (inter)gemeentelijk beleid voor de ontwikkeling van zonne-energieprojecten het onnodig gebruik van het areaal agrarische productiegrond te voorkomen, ongeacht of deze energieproductie voor agrarisch of niet-agrarisch gebruik is.’

Nu in Solar Magazine

Mei 2019

Vernieuwde aanpak innovatie in zonne-energie door ECN part of TNO: ‘Het is tijd voor pv 2.0, we bewegen steeds verder weg van one-size-fits-all-oplossingen’ Nieuw directieteam KiesZon wil groeien in zakelijke én...
Vacatures
SAJ Electric zoekt:

Technical Support

SAJ Electric is looking for Technical Support
Fulltime • België
3E zoekt:

Sales Manager - SynaptiQ & Data Services

3E zoekt een Sales Manager - SynaptiQ & Data Services
Fulltime • Nederland
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!