logo
wvhj2023
(foto: Pixabay)
(foto: Pixabay)
3 januari 2018

Voorzieningenrechter schorst omgevingsvergunning zonnepark Sappemeer (103 megawattpiek)

De voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft de omgevingsvergunning van het zonnepark Sappemeer (red. van 103 megawattpiek) geschorst.

De beslissing is genomen op verzoek van de Stichting Stop Zonnecollectoren Midden Groningen en 3 omwonenden. Het oordeel van de voorzieningenrechter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure. Medio april 2018 moet een definitief besluit volgen.

Het project in Sappemeer is veruit het grootste zonnepark waar de Rijksoverheid in de afgelopen jaren SDE+-subsidie voor heeft verleend. In september 2016 verleende het bestuurscollege van de gemeente een omgevingsvergunning voor het project ‘Zonnepark Midden-Groningen’. De omgevingsvergunning van het zonnepark van 103 megawattpiek werd vervolgens in maart 2017 vernietigd door de rechtbank. De gemeenteraad van Sappemeer besloot enkele maanden later een nieuwe omgevingsvergunning af te geven.

De 3 verzoekers die bij de voorzieningenrechter aanklopten, wonen op korte afstand van het te realiseren zonnepark, dat het vrije uitzicht vanaf hun percelen zal beperken. De Stichting Stop Zonnecollectoren Midden-Groningen is per 1 september 2017 opgericht, zij heeft onder meer als doel het beschermen van het leefmilieu van de aanwonenden en het beschermen en in standhouden van het landelijk karakter van het gebied Achterdiep en de Langewijk. De verzoekers en de Stichting stellen dat de nadelige gevolgen die zij ondervinden van het zonnepark niet evenredig zijn met het doel dat ermee is gediend, te meer omdat zij ook al nadelige gevolgen ondervinden van de aardgaswinning in Groningen. 

Powerfield heeft tijdens de rechtbankzitting toegelicht dat als voorwaarde voor de aan haar verstrekte SDE+-subsidie geldt dat het zonnepark uiterlijk op 1 december 2019 klaar en in werking moet zijn. Om aan deze voorwaarde te kunnen voldoen dient Powerfield naar eigen zeggen  tenminste 1,5 jaar en bij voorkeur 2 jaar van tevoren met de werkzaamheden te worden gestart.

De voorzieningenrechter schorst ‘bij wijze van voorlopige voorziening het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Hoogezand-Sappemeer van 20 september 2017, totdat de Afdeling uitspraak heeft gedaan in de bodemprocedure’ aangaande de omgevingsvergunning.

Naar het oordeel van de voorzieningenrechter dient aan het belang van de verzoeker en de Stichting vooralsnog meer gewicht te worden toegekend dan aan het belang van Powerfield om zo spoedig mogelijk een aanvang met de werkzaamheden te kunnen maken. Daarbij neemt de voorzieningenrechter in aanmerking dat het op te richten zonnepark van grote omvang is en op korte afstand van het perceel van een van de verzoekers en een aantal van de andere verzoekers zal worden opgericht. Mede gelet op de mate van afwijking van het bestemmingsplan acht de voorzieningenrechter de ruimtelijke impact van het bouwplan voor de omwonenden groot. Gelet op het belang van Powerfield zal de voorzieningenrechter ‘voorts bevorderen dat de bodemprocedure uiterlijk in april 2018 op zitting zal worden behandeld’.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten