logo
wvhj2023
© Serge Ligtenberg | Eerste Kamer
© Serge Ligtenberg | Eerste Kamer
11 juli 2024

Eerste Kamer start pas eind september met behandeling Energiewet

Voordat de formele behandeling van de Energiewet in de Eerste Kamer eind september van start gaat, zal de commissie Economische Zaken en Klimaat eerst een deskundigenbijeenkomst organiseren.

De Tweede Kamer keurde begin juni de Energiewet goed, aan de stemming gingen tientallen uren aan debatten vooraf.

Toekomstverwachtingen
De deskundigenbijeenkomst die in de tweede week van september plaatsvindt, wordt voorbereid door Tekke Panman (BBB), Ferd Crone (GroenLinks-PvdA) en Willemijn Aerdts (D66). Zij zullen namens de commissie besluiten over de thema’s en omvang van het programma en de uit te nodigen sprekers.

Mogelijke thema’s die door de Eerste Kamercommissie zijn voorgedragen, zijn toekomstverwachtingen energiemarkt, algemeen juridisch kader en toezicht, energiegemeenschappen, energie-infrastructuur, energiearmoede, blik van buiten Nederland, energiebesparing, kernenergie en marktwerking.

Inbreng
De Eerste Kamercommissie zal vervolgens eind september inbreng leveren voor het zogenaamde verslag bij het wetsvoorstel. Dit verslag bevat vragen aan de regering over het wetsvoorstel.

Na ontvangst van de ‘nadere memorie van antwoord’ – die de antwoorden op de vragen van de senatoren bevat – bespreekt de commissie de vervolgprocedure. Op dat moment kan de Kamervoorzitter besluiten voor te stellen het wetsvoorstel voor de Energiewet plenair te gaan behandelen. Zij kan echter ook besluiten om nog een vragenronde te houden.

Te doorlopen stappen Eerste Kamer

Formeel zal het wetsvoorstel voor de Energiewet in de Eerste Kamer de volgende stappen doorlopen.

Stap 1: schriftelijke voorbereiding
Nadat een wetsvoorstel door de Tweede Kamer is aangenomen, gaat het naar de Eerste Kamer. De behandeling ervan wordt, net als in de Tweede Kamer, eerst schriftelijk voorbereid door een Kamercommissie die ook de te volgen procedure bespreekt. De commissie bepaalt daarmee of het wetsvoorstel direct op de agenda kan worden gezet van de plenaire vergadering of dat er eerst nog een voorbereidend onderzoek moet plaatsvinden. In dat laatste geval geven de leden van de commissie namens hun fractie schriftelijk commentaar op het wetsvoorstel en stellen ze vragen aan de regering. Die reageert daar weer op in een nota of memorie van antwoord. Soms worden er meerdere van zulke schriftelijke rondes gehouden, maar in de regel wordt 1 ronde voldoende geacht.

Stap 2: plenair debat in Eerste Kamer
Als de commissie de openbare behandeling van het wetsvoorstel voldoende heeft voorbereid, kan het op de agenda gezet worden van de plenaire vergadering. Als er in de plenaire vergadering niet over het wetsvoorstel gesproken hoeft te worden, wordt het voorstel direct op de agenda gezet en als hamerstuk afgedaan. Dat laatste is in het geval van de Energiewet echter onwaarschijnlijk. Zodra het plenaire debat heeft plaatsgevonden, wordt de stemming in de regel op de agenda voor de eerstvolgende vergadering gezet.

Stap 3: Afkondiging en inwerkingtreding
Als de Eerste Kamer instemt met het wetsvoorstel gaat het naar het Kabinet van de Koning voor ondertekening door de Koning. Vervolgens gaat het naar het ministerie waar de betrokken bewindspersoon ondertekent. Dit laatste is het zogenaamde ‘contraseign’. Daarna wordt de wet geplaatst in het Staatsblad waarmee de daadwerkelijke inwerkingtreding geregeld wordt.

 

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten