logo
wvhj2023
© Digikhmer | Dreamstime.com
© Digikhmer | Dreamstime.com
16 mei 2024

Nieuwe oproep TenneT: stop met salderingsregeling voor zonnepanelen

TenneT doet een nieuwe oproep om de salderingsregeling voor zonnepanelen af te schaffen. De hoogspanningsnetbeheerder stelt dat het aanbod van en de vraag naar stroom hierdoor beter in balans gebracht kunnen worden.

Vorig jaar zomer deed TenneT in zijn Adequacy Outlook ook al een oproep om zo snel mogelijk te stoppen met de salderingsregeling om zo de opwek en het gebruik van stroom beter in balans te brengen.

Significante barrière
De hoogspanningsnetbeheerder herhaalt die oproep nu in zijn Monitor Leveringszekerheid 2024. Dat is een jaarlijkse analyse waarin TenneT de leveringszekerheid van elektriciteit met een aantal toekomstige scenario’s vaststelt.

In de monitor pleit de netbeheerder voor het wegnemen van bestaande marktverstoringen, waaronder het afschaffen van de salderingsregeling. ‘De salderingsregeling kan worden beschouwd als een significante barrière voor de ontwikkeling van vraagrespons en opslag bij kleinverbruikers. De salderingsregeling vermindert namelijk de stimulans voor individuele partijen om hun vraag en aanbod zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen omdat opwek en afname over de seizoenen heen tegen elkaar mogen worden weggestreept.’

Geen prikkel
Hierdoor is er volgens de hoogspanningsnetbeheerder geen prikkel voor de huishoudens die salderen om energie te besparen. ‘Dat zorgt voor een onnodige toename aan inflexibele vraag op momenten van schaarste. Door saldering wordt de vraag op momenten van schaarste groter dan deze geweest zou zijn met een stimulans voor energiebesparing. Hierdoor is er meer (CO2-vrij) regelbaar vermogen nodig om Loss-of-Load Expectation (LOLE)-uren te voorkomen.’

De LOLE-uren is het gemiddelde aantal uren per jaar dat in Nederland – met de beschikbare productiecapaciteit en andere bronnen van flexibiliteit – niet aan de vraag naar stroom zal kunnen worden voldaan.

Feitelijke subsidie
Tot slot wijst TenneT erop dat de salderingsregeling er als ‘feitelijke subsidie’ voor zorgt dat er meer hernieuwbare-energiebronnen aan het energiesysteem worden toegevoegd, zonder dat de vraag meegroeit.

‘Dat gaat gepaard met het eroderen van zowel de businesscase voor hernieuwbare-energiebronnen als de businesscase voor regelbare capaciteit, omdat het bijdraagt aan zeer lage en zelfs negatieve elektriciteitsprijzen. Tot slot laat de ervaring in omliggende landen zien dat in landen waar er geen salderingsregeling (meer) is, kleinverbruikers aanzienlijk meer investeringen doen in opslag / batterijen en vraagrespons dan nu in Nederland plaatsvindt.’

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten