logo
wvhj2023
© VanderWolfImages | Dreamstime.com
© VanderWolfImages | Dreamstime.com
19 april 2024

Installateur zonnepanelen 3 keer in de fout met complexe beenbreuk en elektrische schok als gevolg

Een installatiebedrijf heeft structureel de regels voor veilig werken geschonden. Dat leidde tot 3 ongelukken – met onder meer een complexe beenbreuk met blijvend letsel – maar geen veroordeling voor recidivisme.

Dat blijkt uit het onderzoek ‘Focus op onveilige arbeidsomstandigheden’ van de Algemene Rekenkamer waarin de Arbeidsinspectie onder de loep is genomen. Jaarlijks worden ongeveer 200.000 werknemers slachtoffer van een arbeidsongeval met 60 doden tot gevolg. Werkgevers zijn verplicht om ongevallen die kunnen leiden tot de dood, blijvend letsel of een ziekenhuisopname direct te melden aan de Arbeidsinspectie.

Ondermelding
De onderzoekers van de Algemene Rekenkamer stellen dat ongeveer de helft van de meldingsplichtige ongevallen niet wordt gemeld bij de Arbeidsinspectie en dit al 20 jaar bekend is bij de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Arbeidsinspectie.

‘Wij constateren dat de geschatte ondermelding van 52 procent eerder een ondergrens is’, schrijven de onderzoekers. ‘De daadwerkelijke ondermelding kan aanzienlijk hoger liggen. Dit is tot nu toe niet bij de Tweede Kamer bekend. Onveilige arbeidsomstandigheden blijven zo deels buiten het zicht van de Arbeidsinspectie waardoor deze toezichthouder minder goed kan bijdragen aan een veilig werkklimaat. Ondermelding is een verhoogd risico voor uitzendkrachten en arbeidsmigranten.’

Blijvend letsel
In het rapport van de Algemene Rekenkamer is te lezen dat ook de betreffende zonnepaneelinstallateur die 3 keer in de fout ging zelf geen melding heeft gedaan van de ongelukken die al in 2019 en 2020 plaatsvonden.

Het eerste incident vindt plaats in november 2019 als een medewerker van een ladder valt. Hij loopt diverse verwondingen op. Pas in 2021 krijgt het bedrijf, dat 16 medewerkers telt, hiervoor een boete van 2.700 euro. In juni 2020 krijgt een andere werknemer bij hetzelfde bedrijf een elektrische schok. Hij loopt blijvende schade op aan de zenuwen in zijn arm. Ook dit ongeval wordt door de ondernemer niet gemeld bij de Arbeidsinspectie. De werknemer meldt het ongeval een half jaar later zelf bij de Arbeidsinspectie, omdat zijn klachten aanhouden. Door de late melding is het ongeval echter niet meer goed te onderzoeken door de inspectie. Wel krijgt het bedrijf een boete van 15.000 euro voor het niet melden.

Het derde en laatste ongeluk vindt plaats in november 2020 als een werknemer met een zonnepaneel in zijn handen van het dak geblazen wordt door de wind. Hij loopt een complexe beenbreuk op met vermoedelijk blijvend letsel. Het bedrijf meldt dit ongeval wel zelf. Er volgt een onderzoek dat leidt tot een boete van 8.100 euro.

Recidiveren
Bij het installatiebedrijf vinden daarmee 3 ernstige ongevallen plaats in een periode van 2 jaar. Daarnaast zijn er meerdere andere klachten over het bedrijf binnengekomen bij de Arbeidsinspectie. Toch is er volgens de dienst – verwijzend naar de wet- en regelgeving – geen sprake van recidiveren, omdat het verschillende soorten overtredingen zijn.

De Arbeidsomstandighedenwet hanteert volgens de Algemene Rekenkamer dan ook een te strikte definitie van recidive. Dit zorgt ervoor dat relatief weinig situaties voldoen aan de criteria voor recidiveren en er dus niet vaak een boete wordt verhoogd door de Arbeidsinspectie. In de periode 2016-2022 is namelijk slechts 3 procent van alle boetes verhoogd in verband met recidive.

Inspectiesysteem
In haar rapport kraakt de Algemene Rekenkamer ook het inspectiesysteem van de Arbeidsinspectie. ‘Voor de manier waarop de Arbeidsinspectie bedrijven registreert in het inspectiesysteem heeft zij minder goed zicht op bedrijven die meermaals de wet overtreden. Dit kan tot gevolg hebben dat boetes van de inspectie aan bedrijven die recidiveren niet worden opgehoogd. Het effect hiervan kan zijn dat de Arbeidsinspectie minder effectief is in het aanpakken van onveilige arbeidsomstandigheden.’

De Algemene Rekenkamer adviseert het ministerie en de Tweede Kamer om actie te ondernemen.

Demissionair minister Van Gennip: ‘Alles in het werk stellen’

Het onderzoeksrapport van de Algemene Rekenkamer werd afgelopen oktober al opgeleverd, maar komt nu in de aandacht doordat de vaste commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid demissionair minister Van Gennip om een reactie op het rapport heeft gevraagd.

‘Het aantal doden, zieken en ongevallen door het werk moet drastisch omlaag, naar nul doden door het werk’, aldus Van Gennip. ‘Om dit te bereiken moeten alle werkgevers, opdrachtgevers en werkenden de arboregelgeving naleven. Het kabinet vindt het belangrijk dat de sociale partners en alle betrokken stakeholders actief aan de ambities bijdragen. Hiervoor is ook van belang dat alle – meldingsplichtige – arbeidsongevallen gemeld worden bij de Arbeidsinspectie, dat de Arbeidsinspectie alles in het werk blijft stellen om de bekendheid van de meldplicht te vergroten en de informatie uit deze meldingen zo goed mogelijk gebruikt. En dat de Arbeidsinspectie ook nadrukkelijk de bedrijfshistorie meeweegt bij de beoordeling van meldingen en in de beslissing bij sanctionering van overtredingen.’

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten