logo
wvhj2023
© Werner Lerooy | Dreamstime.com
© Werner Lerooy | Dreamstime.com
15 september 2023

Belgische Arbeidsinspectie overweegt nieuwe inspectiecampagne installateurs zonnepanelen

De Belgische arbeidsinspectie overweegt de controle op installateurs van zonnepanelen op te voeren. Tom Vermeersch (FOD WASO – Toezicht op het Welzijn op het Werk): ‘Vallen van hoogte vormt het grootste risico.’

‘De gevolgen zijn al snel dramatisch; ernstig letsel of de dood. Dat weet iedereen. Toch houden vele aannemers zich niet aan de regels op dit vlak. In de zonne-energiebranche is het niet anders en dat moet veranderen. Wij voeren onze inspectiecapaciteit op en er ligt een voorstel voor een gerichte bliksemactie op tafel.’

De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) is 1 van de 9 federale overheidsdiensten van België. Deze omvat onder andere 2 inspectiediensten, namelijk Toezicht op de Sociale Wetten (TSW) en Toezicht op het Welzijn op het Werk (TWW). Denk bij de eerste bijvoorbeeld aan regels aangaande verloning en werkuren en de tweede aan regels voor veilig en gezond werken. Op dat laatste vlak liet de organisatie begin juni van zich horen; ze voerde inspecties uit op bouwplaatsen in heel België. Daarbij was er onder andere verhoogde aandacht voor het risico op vallen van hoogte.

Bliksemacties
Vermeersch: ‘Als arbeidsinspectie voeren we jaarlijks 1 of meerdere bliksemacties uit. We mobiliseren een groot deel van onze mensen en bezoeken een honderdtal bouwplaatsen op 1 dag. Wij hebben uiteraard voeling bij de problematiek in sectoren, over de hele breedte. Maar op deze dagen gaan we heel gericht te werk middels een vooraf gedefinieerde checklist. Deze keer lag de focus op de risico’s aangaande werken op hoogte en in bouwputten – het schenden van de regels op dit vlak kan zeer ernstige ongelukken tot gevolg hebben – en blootstelling aan procesmatig gegenereerd kwartsstof.’

Steigers en valbeveiliging
De inspectie van 176 aannemers leidde tot diverse conclusies. Zo betrof 24 procent van de vastgestelde problemen steigerconstructies, bijvoorbeeld onvolledige vloeren, ontbrekende leuningen en instabiliteit. En 23 procent had te maken met het ontbreken van een collectieve valbeveiliging bij vloeropeningen in gebouwen en de randen van verdiepingen en daken. Bijna 50 procent van de vastgestelde overtredingen was dus gerelateerd aan het risico op een val van hoogte. In de helft van de gevallen werd het werk stilgelegd vanwege de ernst van de zaak. Verbaast dat Vermeersch?

Dodelijk ongeluk
‘Nee, het is in lijn met wat we al jarenlang zien’, zegt Vermeersch. ‘Het probleem is hardnekkig terwijl onze welzijnswet (red. in Nederland de Arbowet) heel duidelijk is over wat werkgevers en aannemers in dit kader moeten doen. We komen dus niet verder. Dat is zeer frustrerend, ook omdat het een zaak van gezond verstand is. Een val van hoogte is compromisloos, oorzaak nummer 1 voor de meest ernstige arbeidsongevallen. Het leidt niet zelden tot blijvend letsel of de dood. Iedereen weet best van die mogelijke dramatische gevolgen. Waarom wordt dit dan zo vaak genegeerd door aannemers? Ik kan voorbeelden geven van bedrijven die te maken krijgen met een dodelijk ongeluk, waarna het even goed gaat, maar we enkele jaren daarna constateren dat de vereiste voorzorgsmaatregelen wederom ontbreken.’

Blijvende arbeidsongeschiktheid
De ernst van de zaak die Vermeersch schetst, wordt bevestigd in het Statistisch verslag 2021 van het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s (Fedris). 19 procent van alle arbeidsongevallen in de private sector betreft een val. En valincidenten waren maar liefst goed voor zo’n 1 op de 3 ongelukken met dodelijke afloop of volledig blijvende arbeidsongeschiktheid tot gevolg. Voor de zonne-energiesector zijn geen specifieke cijfers beschikbaar. Dat wil echter niet zeggen dat de arbeidsinspectie installeurs van zonnepanelen niet ziet als een specifieke groep waarop toezicht moet worden gehouden.

Lees het volledige artikel hieronder in de september 2023-editie van Solar Magazine.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten