logo
wvhj2023
© PowerField
© PowerField
13 april 2024

De harde cijfers | SDE++: 437 megawattpiek zonnepanelen geïnstalleerd, 657 megawattpiek beschikkingen vervallen

RVO meldt dat in het eerste kwartaal van 2024 via de SDE+(+) 437 megawattpiek aan zonnepanelen is geïnstalleerd. Deze week in ‘De harde cijfers’ de nieuwste data van de zakelijke zonne-energiemarkt.

De cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) over het totale via de SDE+(+) geïnstalleerde zonnepaneelvolume lopen traditiegetrouw achter op die van certificeringsorganisatie VertiCer (red. voorheen CertiQ), maar doordat VertiCer sinds vorig jaar een nieuwe statistiekenmethode hanteert, lopen de RVO-cijfers over het meest recente kwartaal sindsdien juist vóór. Zo registreert VertiCer in de voorlopige cijfers voor het eerste kwartaal een negatieve groei.

17 procent minder vermogen
VertiCer registreerde voor het eerste kwartaal een krimp van het opgestelde vermogen van 5 megawattpiek en een afname van het aantal opgestelde pv-projecten met 188 stuks. Uit de cijfers van RVO volgt voor de eerste 3 maanden van 2024 juist een groei van 273 pv-projecten met een gezamenlijk vermogen van 437,1 megawattpiek. Omdat de cijfers van, in ieder geval, het recentste kwartaal van VertiCer een onderschatting van de werkelijkheid zijn – het gaat om zeer voorlopige cijfers – ligt het in de lijn der verwachting dat de organisatie de kwartaalcijfers in de komende periode naar boven zal bijstellen.

Groei zet door
De oplevering van het aantal projecten per kwartaal is sinds het eerste kwartaal van 2022 vrijwel ieder kwartaal gedaald, maar na het absolute dieptepunt in het derde kwartaal van 2023 is de stijgende lijn voor het tweede kwartaal op rij ingezet. Het met de projecten gemoeide volume schommelt sterk en lag in het eerste kwartaal van dit kalenderjaar 35 procent hoger dan in het eerste kwartaal van 2023.

Nog 7 gigawattpiek te installeren
Het nog te installeren vermogen bedraagt volgens RVO per 1 januari 2024 bijna 7 gigawattpiek (red. exclusief de subsidieronde 2023). Verder is er uit de subsidierondes 2014-2022 inmiddels ruim 10 gigawattpiek aan pv-projecten vervallen; oftewel zo’n 37 procent van het totaal beschikte projectvolume in die periode. 

Onderstaande tabel bevat het aantal volgens RVO.nl al gerealiseerde projecten en het daarmee gemoeide volume. Daaruit wordt duidelijk dat ook RVO inmiddels meer dan 10 gigawattpiek aan pv-projecten heeft geregistreerd die via de SDE+(+) gerealiseerd zijn.

Subsidieronde

Reeds gerealiseerde pv-projecten

Reeds gerealiseerd pv-volume

2008-2013

10.103

128,94

2014

2.124

572,47

2015

33

7,98

2016-I

566

121,97

2016-II

1.280

585,33

2017-I

2.757

1.492,68

2017-II

2.211

1.264,62

2018-I

1.864

788,31

2018-II

2.444

1.750,76

2019-I

2.342

1.273,17

2019-II

547

1.366,20

2020-I

2.328

927,73

2020-II

1.002

540,22

2021

587

356,29

2022

204

86,94

Totaal

30.392

11.263,61

Noord-Brabant blijft koploper
Noord-Brabant is nog altijd de absolute koploper als het om het aantal gerealiseerde projecten gaat en loopt bijna 1.000 projecten voor op nummer 2 Zuid-Holland. Qua gerealiseerd vermogen is Gelderland echter de nummer 2. De top 3 wordt, zoals blijkt uit onderstaande grafiek, gecompleteerd door de provincie Groningen.

Nog te realiseren: 8,0 gigawattpiek
Onderstaande tabel bevat het aantal volgens RVO.nl nog te realiseren projecten en het daarmee gemoeide volume. Het nog te realiseren projectvolume is in het afgelopen kwartaal met 741 projecten en 1,9 gigawattpiek gedaald.

Subsidieronde

Nog te realiseren pv-projecten

Nog te realiseren pv-volume (megawattpiek)

2017-I

3

0,77

2017-II

4

8,92

2018-II

10

17,51

2019-I

24

110,57

2019-II

46

412,07

2020-I

149

513,20

2020-II

373

1.809,24

2021

2.637

2.822,79

2022

1.249

1.376,58

Totaal

4.495

7.071,65

Top 3
De provincie Noord-Brabant staat niet langer aan kop wat betreft de nog te realiseren pv-projecten, want dat is Zuid-Holland. Gemeten naar volume is Noord-Brabant echter wel ruimschoots koploper. De top 3 bestaat verder ook uit Gelderland en Flevoland.

657 megawattpiek aan projecten vervallen
Sinds de vorige update van RVO.nl is voor 657,05 megawattpiek aan beschikkingen vervallen, waarbij het vooral om projecten uit de subsidie van 2021 gaat. Onderstaande tabel bevat het aantal volgens RVO.nl vervallen projecten uit de subsidierondes 2014-2022 en het daarmee gemoeide volume.

Subsidieronde

Aantal vervallen pv-projecten

Vervallen pv-volume (megawattpiek)

2014

849

310,13

2015

15

3,02

2016-I

265

56,78

2016-II

767

385,67

2017-I

1.628

860,85

2017-II

1.731

637,37

2018-I

1.910

921,91

2018-II

1.961

1.199,16

2019-I

2.384

1.194,77

2019-II

413

303,59

2020-I

4.442

2.089,52

2020-II

2.311

1.356,83

2021

1.796

1.205,68

2022

130

558,74

Totaal

20.614

10.426,97

Subsidieronde 2020-I blinkt negatief uit
De laatste subsidieronde van de SDE+ oude stijl uit 2020 is inmiddels zowel qua percentage uitgevallen projecten als qua percentage vervallen projectvolume de negatieve uitblinker. Uit die subsidieronde is inmiddels 65 procent van de projecten vervallen; goed voor 60 procent van het beschikte vermogen.

* waar RVO aanvankelijk meldde dat er binnen de SDE++ 2022 in totaal 1.505 pv-projecten met een gezamenlijk vermogen van 1.913,0 een positieve beschikking hebben ontvangen, is dat in latere cijfers verhoogd naar 1.512 pv-projecten met een gezamenlijk vermogen van 1.922,83 megawattpiek.

Einde subsidieperiode
Vanaf dit kalenderjaar bereiken de eerste SDE-projecten die in 2008 subsidie toegekend kregen het einde van de subsidieperiode van 15 jaar waardoor ze ook uit het beheerbestand van RVO verdwijnen. RVO stelt dat het echter aannemelijk is dat goed functionerende systemen gewoon zonnestroom blijven produceren zonder SDE-subsidie. In de afgelopen jaren is ook meerdere megawattpiek aan gerealiseerde SDE pv-projecten ‘uit beheer geraakt’. Dat kan betekenen dat deze installaties gesaneerd zijn, maar er zijn ook andere oorzaken zoals bijvoorbeeld een brand waarbij de zonnepaneelinstallatie verloren gaat.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten