logo
wvhj2023
© Beter Duurzaam
© Beter Duurzaam
6 april 2024

De harde cijfers | SDE+(+): geen groei in eerste kwartaal, vorig jaar 20 procent groei

In het eerste kwartaal is het aantal via de subsidieregeling SDE+(+) geregistreerde projecten met zonnepanelen netto gedaald met 188 stuks. Deze week in ‘De harde cijfers’ een analyse van de nieuwste VertiCer-data.

De huidige situatie lijkt veel op zoals die zich vorig jaar voordeed, toen aan het einde van het eerste kwartaal aanvankelijk een groei van slechts 127 projecten en een vermogen van 258,3 megawattpiek werd gemeld. Die groei is inmiddels echter fors naar boven bijgesteld naar 434 projecten en 790,3 megawattpiek.

-1.140,9 megawattpiek
Sinds VertiCer (red. het voormalige CertiQ) begin 2023 een nieuwe registratiemethodiek in gebruik heeft genomen voor zonnepaneelinstallaties die gerealiseerd worden via de SDE+(+), worden de cijfers aan de lopende band gecorrigeerd. VertiCer heeft in zijn nieuwste cijfers de jaargroei voor 2023 opnieuw naar boven bijgesteld, te weten van 2.320,6 naar 2.364,0 megawattpiek. De jaargroei bedraagt daarmee inmiddels 20 procent en het installatievolume lag in 2023 zelfs maar 3 procent onder het recordjaar 2020.

In de nieuwste cijfers van VertiCer vallen echter niet zozeer de correcties op, maar het voor de maand maart 2024 nieuw geregistreerde vermogen: -1.140,9 megawattpiek. Deze krimp van het opgestelde vermogen houdt mogelijk verband met de voor de maand januari gemelde recordgroei van 990,9 megawattpiek, die mogelijkerwijs niet blijkt te kloppen. Bij de publicatie van nieuwe cijfers in de maanden mei en juni zal hierover meer bekend worden.

Jaargroei
Afgelopen kalendermaand is zowel het per eind 2022 als per eind 2023 via de SDE+(+) aantal geïnstalleerde pv-projecten en het daarmee gemoeide vermogen opnieuw verhoogd. In de nieuwste cijfers komt de jaargroei voor 2022 uit op 2.551 projecten en 1.966,3 megawattpiek, respectievelijk een krimp van 34 en 2 procent.

Het aantal in 2023 opgeleverde projecten is verhoogd van 864 naar 910 stuks en het daarmee gemoeide vermogen van 2.320,6 naar 2.364,0 megawattpiek. Daarmee is de jaargroei fors verhoogd en zou deze gemeten naar vermogen met 20 procent zijn gestegen ten opzichte van het kalenderjaar 2022. Gemeten naar aantal projecten is juist een daling van 64 procent zichtbaar. Opmerkelijk is nog altijd de extreem lage groei van het derde kwartaal, het aantal opgestelde pv-installaties zou in de periode juni-september 2023 met slechts 20 stuks zijn gegroeid. Dat is wel iets meer dan de groei van 8 projecten die VertiCer bij de vorige update meldde.

Aantal projecten blijft dalen
In de 2 onderstaande grafieken die de door VertiCer geregistreerde kwartaalgroei van het aantal pv-projecten en het daarmee gemoeide vermogen laten zien, is overduidelijk zichtbaar dat de SDE+(+)-markt na het recordjaar 2020 een forse terugval vertoont. Na een dal in het eerste kwartaal van 2021 leek er enkele kwartalen sprake van een zich herstellende markt, maar sinds het eerste kwartaal van 2022 daalde de nettogroei van het door VertiCer geregistreerde vermogen 3 kwartalen op rij. Door de voortdurende datacorrecties van de afgelopen maanden, was in de eerste 2 kwartalen van 2023 plots een herstel zichtbaar qua nieuw geregistreerd vermogen en opgeleverde projecten. In de tweede jaarhelft heeft echter weer een forse krimp plaatsgevonden, waarbij de kanttekening gemaakt moet worden dat het voor de laatste 2 kwartalen nog altijd om voorlopige cijfers gaat die vrijwel zeker nog gecorrigeerd zullen worden.

-85 installaties
In de 2 onderstaande grafieken is te zien dat in de maand februari in vrijwel alle vermogensklassen sprake is van een negatieve groei van het aantal geregistreerde projecten. Daardoor is in de maand maart geen sprake van een groei van het aantal door VertiCer geregistreerde pv-installaties, maar juist een krimp van 85 installaties en een historisch hoge afname van het opgestelde vermogen van maar liefst 1.140,9 megawattpiek. Ook hier moet weer de kanttekening gemaakt worden dat het vrijwel zeker is dat de marktdata komende maand weer zullen worden gecorrigeerd.

12,1 gigawattpiek
Per eind maart is het opgesteld vermogen binnen de SDE+(+) volgens VertiCer 12.172,4 megawattpiek verdeeld over 34.708 pv-projecten.

In onderstaande grafiek is het cumulatief aantal door VertiCer geregistreerde pv-projecten en het daarmee gemoeide vermogen per vermogensklasse te zien.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten