logo
wvhj2023
© F11Photo | Dreamstime.com
© F11Photo | Dreamstime.com
13 maart 2024

SCE-regeling voor energiecoöperaties later open maar hoogte subsidie niet aangepast

Demissionair minister Jetten heeft de Tweede Kamer geïnformeerd dat hij de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) pas begin april opent na klachten over te lage subsidiebedragen.

De SCE-regeling, in de volksmond ook wel bekend als postcoderoossubsidie, maakt het voor energiecoöperaties mogelijk om subsidie te krijgen voor projecten met windmolens en zonnepanelen.

Te laag
Koepelorganisatie Energie Samen luidde recent de noodklok omdat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) voor de SCE 2024 te lage subsidiebedragen voor zonne-energieprojecten heeft geadviseerd. Het PBL stelt per subsidiecategorie de basisbedragen vast: het bedrag per geproduceerde kilowattuur dat nodig is om de productie-installatie rendabel te maken.

Demissionair minister Jetten meldt aan de Tweede Kamer dat hij de signalen vanuit de coöperatieve energiesector over de SCE 2024 heeft gehoord. ‘Met mij is de zorg gedeeld dat de basisbedragen voor een aantal categorieën ontoereikend zouden zijn. De sector geeft onder andere aan dat het door het PBL gehanteerde rendement op eigen vermogen te laag is. Ik neem deze signalen uit de sector serieus en hecht aan een effectieve regeling.’

Corrigeren
Jetten stelt naar een zo passend mogelijke ondersteuning van energiecoöperaties te streven omdat zij een belangrijke rol in het huidige en toekomstige energiesysteem spelen. In goed overleg met de sector heeft hij de SCE daarom niet op 1 maart opengesteld om samen met het PBL goed naar de geschetste problematiek te kunnen kijken.

Het PBL heeft in de afgelopen weken echter aan Jetten aangegeven onvoldoende aanleiding te zien het eindadvies voor de SCE 2024 te corrigeren dan wel aan te vullen. ‘Het PBL geeft aan dat de basisbedragen in het eindadvies zijn gebaseerd op de beschikbare informatie ten tijde van het opstellen van het advies, waaronder ook informatie die is aangedragen door (markt)partijen tijdens de jaarlijkse marktconsultatie. Ook geeft het PBL aan dat het eindadvies voor de SCE het resultaat is van een zorgvuldige, integrale analyse. Ik hecht veel waarde aan de jaarlijkse, onafhankelijke advisering van het PBL, waarin een vaste cyclus wordt gevolgd waarbij het PBL na de marktconsultatie een definitief advies opstelt.’

2 april open
Om die reden wil Jetten de SCE alsnog zo snel mogelijk openstellen – van 2 april tot en met 1 november 2024 – om zo verdere vertraging te voorkomen. Daarbij gaat hij uit van de basisbedragen zoals die opgenomen zijn in het eindadvies van het PBL.

‘Het alternatief, om de SCE-regeling in 2024 niet open te stellen in afwachting van een nieuw eindadvies voor de SCE 2025 waarin alle parameters in samenhang worden bezien, vind ik geen wenselijke optie’, aldus Jetten. ‘Ik wil projecten die wel gerealiseerd kunnen worden op basis van deze tarieven de ruimte bieden om een aanvraag te doen. Ik zal er wel op toezien dat het eindadvies 2025 op een eerder moment kan worden gepubliceerd. Dit betekent dat de SCE mogelijk al in januari 2025 open kan. Ik zal de definitieve data nog kenbaar maken. Het PBL heeft aangegeven in het proces extra aandacht te zullen besteden aan de knelpunten zoals aangedragen door de sector.’

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten