logo
wvhj2023
© Hilda Weges | Dreamstime.com
© Hilda Weges | Dreamstime.com
7 maart 2024

CBS: Nederland installeerde vorig jaar 4.304 megawattpiek zonnepanelen

Nederland heeft vorig jaar 4.304 megawattpiek aan zonnepanelen geïnstalleerd. Eind vorig jaar was het opgesteld vermogen 23.904 megawattpiek. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Daarmee is het in 2023 geïnstalleerde vermogen aan zonnepanelen 10 procent lager dan in 2022, toen volgens het CBS 4.777 megawattpiek aan zonnepanelen werd geïnstalleerd. Belangrijke kanttekening is daarbij wel dat het voor het kalenderjaar 2023 om voorlopige cijfers gaat.

Groei 2022 aanvankelijk ook lager
Het is zeker niet uit te sluiten dat in 2023 meer zonnepanelen zijn geïnstalleerd dan in 2022, te- meer omdat voor dat kalenderjaar aanvankelijk een lagere groei van 3.938 megawattpiek werd gemeld.

Die voorlopige cijfers voor het kalenderjaar 2022 – die in feite niet meer dan een eerste indicatie vormen – werden door het CBS afgelopen november bij de publicatie van de nader voorlopige cijfers fors naar boven bijgesteld tot 4.777 megawattpiek. Zouden de voorlopige cijfers van 2022 met de voorlopige cijfers van 2023 vergeleken worden, zou er vorig jaar geen sprake zijn geweest van een krimp van 10 procent maar van een groei van 9 procent.

Overigens zijn de nader voorlopige cijfers ook nog niet definitief, want het in 2022 geïnstalleerde vermogen zal door het CBS pas later dit jaar gefinaliseerd worden.

Geïnstalleerd vermogen per kalenderjaar
In de eerste helft van het kalenderjaar 2023 installeerde Nederland volgens het CBS 2.812,4 megawattpiek zonnepanelen, wat een absoluut record was. Daarmee zou de installatiesnelheid in de tweede helft van 2023 met 47 procent zijn gedaald naar 1.491,6 megawattpiek. Ook hier moet de kanttekening worden gemaakt dat de cijfers vermoedelijk nog naar boven bijgesteld zullen worden, zoals dit de afgelopen jaren door het CBS ook gedaan is.

Onderstaande grafiek toont het per kalenderjaar geïnstalleerde vermogen aan zonnepanelen sinds 2013.

Bijna 24 gigawattpiek
Nederland is vorig jaar de grens van 20 gigawattpiek aan zonnepaneelvermogen gepasseerd en in de eerste helft van 2024 zal de grens van 25 gigawattpiek gepasseerd worden, omdat de teller eind vorig jaar op 23.904 megawattpiek stond.

* De cijfers voor het geïnstalleerde vermogen aan zonnepanelen in 2023 zijn zogenaamd voorlopige cijfers. Deze cijfers vormen een eerste indicatie terwijl nader voorlopige cijfers – zoals die voor 2022 – een bijwerking zijn van de voorlopige cijfers. Ook die cijfers zijn dus echter nog niet definitief.

Meer statistieken over de zonne-energiemarkt lezen? Lees dan het speciale Solar Magazine-dossier ‘De harde cijfers’.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten