logo
wvhj2023
© Adam Nowak | Dreamstime.com
© Adam Nowak | Dreamstime.com
28 februari 2024

Holland Solar pleit voor integrale norm vanwege botsende energie- en milieuprestatie-eisen

Holland Solar pleit voor een integrale duurzaamheidsnorm voor kantoren, woningen en andere gebouwen om een einde te maken aan de botsende belangen van energie- en milieuprestatie-eisen.

Dat schrijft de brancheorganisatie in haar zienswijze die ze heeft ingediend tijdens de internetconsultatie van de wijziging van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Met de wijziging wil demissionair minister De Jonge de milieuprestatie-eis van kantoren en woningen aanscherpen en uitbreiden naar andere gebruiksfuncties.

Aanscherping milieuprestatie-eisen
In haar zienswijze stelt Holland Solar positief te staan tegenover de aanscherping en uitbreiding van de eisen, maar plaatst ze tegelijkertijd wel enkele kritische kanttekeningen.

Afgelopen november werd na een in opdracht van Holland Solar uitgevoerde levenscyclusanalyse duidelijk dat de milieubelasting van materialen in zonnepanelen tot bijna 35 procent lager is dan gedacht. ‘Deze onderzoeken voor de Nationale Milieudatabase, hebben de milieuprestatie van zonnestroomsystemen significant verbeterd, maar toch zien wij dat, om de verduurzaming van Nederland en energietransitie samen te laten gaan, blijvende aandacht nodig is voor de interactie tussen milieunormeringen en energie-efficiëntie-eisen’, aldus Holland Solar in haar zienswijze.

Tegenstelling
De branchevereniging stelt zich zorgen te maken over de interactie tussen de energie-efficiëntie- en milieuprestatie-eisen. ‘Ondanks dat er steeds meer rekening wordt gehouden met de positieve impact van duurzame installaties op gebouwen is er nog altijd een tegenstelling tussen deze 2 typen eisen. Aanscherping zal op middellange termijn zorgen voor vertraging van de energietransitie, bijvoorbeeld omdat warmtepompen en zonnepanelen op dit moment nog inherent voor extra materiaalgebruik zorgen in de bouw. Op middellange termijn zal dit probleem langzaam verdwijnen door de groei van circulair en net-zero producten.’

Holland Solar verwacht echter dat deze ontwikkeling nog een aanzienlijke periode nodig heeft om tot volledige wasdom te komen. ‘Totdat volledig duurzame installatieproducten beschikbaar zijn, zal er kritisch gekeken moeten worden naar de interactie tussen beide typen eisen. Om deze reden worden zonnestroomsystemen regelmatig pas na oplevering van de woning geplaatst of worden er zeer kleine systemen geplaatst.’

Integrale norm
Om te voorkomen dat energie- en milieuprestatie-eisen elkaar tegenwerken, pleit Holland Solar voor een integrale norm die rekening houdt met het energieopwekkende en -besparende vermogen van installaties die toegepast worden in de gebouwschil.

‘In de komende periode zal dit onderwerp steeds urgenter worden, omdat de Europese Unie via de Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) ambitieuze doelen voor de energie-efficiëntie van de gebouwde omgeving heeft gesteld’, aldus de brancheorganisatie. ‘Dit betekent dat steeds meer gebouwen, (meer) zonnepanelen zullen krijgen. Een integrale norm zou het wegen van duurzame keuzes voor ontwerpende partijen sterk versimpelen. Holland Solar adviseert de minister op korte termijn te onderzoeken hoe een dergelijke norm eruit zou kunnen zien en deze in samenwerking met de markt te ontwikkelen.’

Beschikbaarheid data
Tot slot baart ook de beschikbaarheid van data over de milieuprestaties van onder meer zonnepanelen Holland Solar zorgen. ‘Om een goede MPG-berekening te maken, zijn data nodig, opgeslagen in milieuverklaringen die worden beheerd door de Nationale Milieudatabase. Voor installatieproducten zijn er over het algemeen weinig data beschikbaar. Dit komt deels door de hoge kosten – 5.000-10.000 euro per product – en de grote tijdsinvestering – doorlooptijd 6 tot 12 maanden – en door de hoge innovatiesnelheid van producten.’

Holland Solar legt uit dat nieuwe modellen zonnepanelen met steeds hogere efficiëntie elkaar binnen 1 à 2 jaar opvolgen waardoor levenscyclusanalyses door fabrikanten niet als een rendabele investering worden gezien. ‘Hierin speelt ook de beperkte omvang van de markt voor zonnepanelen op nieuwbouw een rol; slechts 10 procent van de totale pv-markt in Nederland. Dit maakt dat sommige fabrikanten het belang als zijnde verwaarloosbaar zien’.

Als het aan de branchevereniging ligt, komt er daarnaast een snellere en minder complexe variant van de levenscyclusanalyse of een productkaart in de Nationale Milieudatabase die gemakkelijker aangepast kan worden op een nieuwe productlijn.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten