logo
wvhj2023
© Timon Schneider | Dreamstime.com
© Timon Schneider | Dreamstime.com
21 februari 2024

Toezichthouder verplicht private stroomnetten tot congestiemanagement

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) verplicht ook private stroomnetten om deel te nemen aan congestiemanagement en mee te helpen het publieke stroomnet op piekmomenten minder te belasten.

Tot nu toe gold deze verplichting alleen voor partijen die direct zijn aangesloten op het publieke stroomnet van de netbeheerder. De toezichthouder kondigde de wijziging afgelopen september al aan en voegt nu met het ‘Codebesluit verplichte deelname GDS aan congestiemanagement’ de daad bij het woord.

Vergoeding
Congestiemanagement houdt in dat producenten of afnemers van elektriciteit in ruil voor een vergoeding helpen het elektriciteitsnet minder te belasten door invoering of afname op piekmomenten tijdelijk te verminderen. Hierdoor ontstaat meer ruimte op het stroomnet en kunnen meer klanten aangesloten worden.

Door private stroomnetten ook verplicht deel te laten nemen aan congestiemanagement kunnen de netbeheerders ook gebruikmaken van flexibiliteit die aanwezig is bij bedrijven die zijn aangesloten via een privaat stroomnet. Met het nu gepubliceerde codebesluit wijzigt de ACM de Netcode elektriciteit en zijn de verplichtingen voor deelname aan congestiemanagement van toepassing voor alle aangeslotenen.

Private netten zonneparken

Private netten zijn particuliere elektriciteitsnetten waarop verschillende zakelijke afnemers aangesloten zijn. Dat kan bijvoorbeeld een groot windpark of zonnepark zijn waarbij de eigenaar zelf een elektriciteitsnet heeft aangelegd. Dit soort private stroomnetten worden ook wel gesloten distributiesystemen (gds’en) genoemd.

In Flevoland, waar de congestieproblematiek groot is, zijn diverse wind- en zonneparken aangesloten op zo’n gds. Deze codewijziging van de ACM zorgt ervoor dat de publieke netbeheerder de eigenaren van een gds ook kunnen verplichten tot aanbieden van flexibiliteit. Als netbeheerders dat doen, gaan deze wind- en zonneparken ook meehelpen om het publieke stroomnet op piekmomenten minder te belasten. Het is volgens de toezichthouder nu aan de netbeheerders om aangeslotenen te houden aan deze verplichting.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten