logo
wvhj2023
© F11Photo | Dreamstime.com
© F11Photo | Dreamstime.com
12 februari 2024

Jetten: genoeg ruimte om afbouwpad salderingsregeling zonnepanelen bij te sturen

Mocht de terugverdientijd van zonnepanelen door de afbouw van de salderingsregeling te ver oplopen, dan zijn er genoeg momenten om het afbouwpad bij te sturen. Dat stelt demissionair minister Jetten.

In een extra brief aan de senatoren van de Eerste Kamer staat de demissionair minister voor Klimaat en Eenrgie stil bij het tijdpad van de afbouw, de onderliggende berekeningen voor de terugverdientijd van zonnepanelen en de mogelijkheden die er zijn om zo nodig tussentijds bij te sturen. De brief was door Jetten toegezegd tijdens het Eerste Kamerdebat over de salderingsregeling.

Evaluatiemomenten
Op verzoek van onder meer de zeer kritische senatoren Tekke Panman van BoerBurgerBeweging (BBB) en Ferd Crone van GroenLinks-PvdA geeft Jetten extra toelichting over de in 2025 en 2028 voorziene evaluatiemomenten.

De demissionair minister bevestigt nogmaals dat op die momenten het voorgestelde afbouwpad van de salderingsregeling – in samenhang met de gehanteerde terugleververgoedingen – wordt beoordeeld tegen de achtergrond van de gewenste terugverdientijd van de investering in zonnepanelen van 7 jaar en maximaal 9 jaar. ‘Daarbij wordt naar de effecten op de ontwikkeling in investeringen in zonnepanelen in zowel de koopsector als de huursector gekeken. Dit mede gelet op de bestaande zorgen dat investeringen in zonnepanelen in de huursector door de geleidelijke afbouw van de salderingsregeling mogelijk verder achteropraken vergeleken met de koopsector. Deze evaluatiemomenten geven de mogelijkheid om de vinger aan de pols te houden voor wat betreft de ontwikkeling van de terugverdientijd, de effecten van de afbouw op de huursector en de effecten van de afbouw op het eigen verbruik.’

Bijsturen
Als blijkt dat de terugverdientijd door marktontwikkelingen niet meer voldoet aan de verwachtingen of dat de uitrol van zonnepanelen in de huursector stagneert, kan het kabinet gericht bijsturen.

Jetten hierover: ‘Eén van de manieren om bij te sturen, is dat vaststelling van de terugleververgoeding met het wetsvoorstel wettelijk geregeld wordt. Voor deze vergoeding geldt dat deze, conform het breed gesteunde amendement van de leden Erkens c.s., tot 2027 is vastgesteld op een minimum van 80 procent van het kale leveringstarief. Vanaf 2027 wordt de hoogte of berekening van de redelijke vergoeding tweejaarlijks door de minister vastgesteld. Voordat deze vaststelling plaatsvindt, zal de ACM advies uitbrengen.’

Jetten: ‘Ik vertrouw op cijfers adviseurs en planbureaus’

Minister Jetten herhaalt in een brief aan de Eerste Kamer dat hij vertrouwt op de berekeningen die door zijn adviseurs gemaakt zijn over de terugverdientijd van zonnepanelen bij afbouw van de salderingsregeling.

Senator Ferd Crone van GroenLinks-PvdA had zich tijdens het debat over de salderingsregeling zeer kritisch uitgelaten over de berekeningen die Jetten heeft gebruikt om zijn wetsvoorstel voor de afbouw van de salderingsregeling te maken. ‘Voor wat betreft de berekening van de terugverdientijd vertrouw ik op de cijfers van onafhankelijke adviseurs, wetenschappelijke bureaus en planbureaus’, aldus Jetten.

In zijn brief maakt hij ook gehakt van de kritiek en argumenten van Crone, die onder meer stelde dat de onderhoudskosten onterecht niet zouden zijn meegenomen in de berekeningen van Jettens adviseur. ‘Het eenmalig vervangen van de omvormer na 10 jaar of meer is geen onderdeel van de initiële investering en daarmee dus ook niet van de berekening van de terugverdientijd. De kosten van een dergelijke vervanging zouden over de volledige levensduur van de zonnepanelen – 25 jaar – bezien moeten worden. Oftewel, indien ervoor gekozen wordt om deze vanaf het eerste jaar mee te rekenen, zouden de jaarlijkse opbrengsten van de zonnepanelen verminderd kunnen worden met 1/25e deel van de kosten van de te verwachten vervanging van de omvormer. Bij een gangbare huidige omvormerprijs van circa 1.300 euro, waarvoor overigens ook een verdere kostendaling wordt verwacht door het PBL, blijft de verwachte terugverdientijd van circa 7 jaar in stand.’

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten