logo
wvhj2023
© Darek2u | Dreamstime.com
© Darek2u | Dreamstime.com
7 februari 2024

Akkoord EU over stimuleren productie zonnepanelen via Net-Zero Industry Act

Het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie hebben een voorlopig akkoord bereikt over de Net-Zero Industry Act om de Europese productie van batterijen, windmolens en zonnepanelen op te schalen.

De vorig jaar maart voorgestelde Net-Zero Industry Act moet ervoor zorgen dat de strategische productiecapaciteit van de EU voor met name 8 net-zero-technologieën – waaronder batterijen, CO2-afvang en opslag (ccs), elektrolysers, warmtepompen, windmolens, zonnecollectoren en zonnepanelen – tegen 2030 ten minste 40 procent van de Europese vraag benadert of bereikt. 

Valleys en veilingen
De Net-Zero Industry Act wil de voorwaarden voor investeringen in groene technologieën versoepelen door de vergunningsprocedures te vereenvoudigen en strategische projecten te ondersteunen. Het nu bereikte akkoord voorziet daarom in de oprichting van ‘Net-Zero Acceleration Valleys’ die het vergunningsproces voor nieuwe fabrieken versnellen. Daarbij zal de vergunningsprocedure vereenvoudigd worden door maximumtermijnen vast te stellen voor de goedkeuring van projecten, afhankelijk van hun omvang en output.

Nationale steunregelingen om de invoering van technologieën bij huishoudens en consumenten te versnellen – bijvoorbeeld voor warmtepompen en zonnepanelen – moeten rekening houden met duurzaamheids- en veerkrachtcriteria. Die criteria zorgen ervoor dat Europese producenten zeker weten dat ze hun producten verkocht krijgen. De voorlopige overeenkomst bepaalt dat wanneer een lidstaat van de EU een veiling opzet voor de inzet van hernieuwbare-energietechnologieën, hij zowel prekwalificatie- als gunningscriteria kan toepassen die niet-prijsgerelateerd zijn, zoals milieuduurzaamheid, bijdrage aan innovatie of integratie van energiesystemen. Deze criteria moeten van toepassing zijn op ten minste 30 procent van het volume dat jaarlijks per lidstaat wordt geveild, of anders voor maximaal 6 gigawatt aan veilingen per jaar en per land.

Vervolgstappen

Het voorlopige akkoord  moet nu door beide instellingen, het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie, worden bekrachtigd en formeel worden goedgekeurd.

De Europese Commissie diende haar voorstel voor de Net-Zero Industry Act vorig jaar maart in. Het Europees Parlement stelde vervolgens in november zijn standpunt vast, en de Raad van de Europese Unie stelde zijn zijn algemene oriëntatie op in december vast.

‘Goed nieuws’
‘Dit akkoord is goed nieuws voor de Europese industrie’, aldus Europarlementariër Christian Ehler (EPP). ‘Om al onze ambities op het gebied van economie, klimaat en energie waar te maken, hebben we de industrie in Europa nodig. Deze wet is de eerste stap om onze markt hiervoor geschikt te maken.’

Het nu bereikte akkoord moet nog goedgekeurd worden door zowel het Europees Parlement als de Raad van de Europese Unie om wet te worden. De Commissie industrie, onderzoek en energie (ITRE) van het Europees Parlement zal tijdens een volgende vergadering over het dossier stemmen.

Deel dit artikel:
In samenwerking met
storage_magazine_logo

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten