logo
wvhj2023
© Vanderwolfimages | Dreamstime.com
© Vanderwolfimages | Dreamstime.com
17 maart 2023

Net-Zero Industry Act: EU wil 40 procent van binnenlandse vraag in 2030 zelf produceren

De Europese Commissie heeft de Net-Zero Industry Act gepresenteerd om de productie van schone technologieën zoals batterijen, windmolens en zonnepanelen in de Europese Unie (EU) op te schalen.

Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen stelde bij de presentatie van de Net-Zero Industry Act dat deze ervoor moet zorgen dat de EU beter is uitgerust voor de overgang naar schone energie. ‘De coronapandemie en de energiecrisis hebben aangetoond dat de Europese industrie onafhankelijker moet worden door van de EU een industriële thuisbasis te maken voor schone technologieën en de productiecapaciteit op te schalen. Dat is niet alleen essentieel voor een onafhankelijke concurrentiepositie van de EU. Het is ook nodig om de ambitieuze klimaat- en energiedoelen te halen voor een klimaatneutraal continent in 2050.’

Green Deal
Samen met de hervorming van de elektriciteitsmarkt en de Critical Raw Materials Act schept de Net-Zero Industry Act een gunstig regelgevingsklimaat voor de Europese industrie, dat kadert in het eerder door Von der Leyen gepresenteerd Green Deal Industrial Plan.

De Net-Zero Industry Act moet ervoor zorgen dat de strategische productiecapaciteit van de EU voor met name 8 net-zero-technologieën – waaronder batterijen, CO2-afvang en opslag (ccs), elektrolysers, warmtepompen, windmolens, zonnecollectoren en zonnepanelen – tegen 2030 ten minste 40 procent van de Europese vraag benadert of bereikt. De verordening moet daartoe het Europese productie-ecosysteem voor ‘netto-nul'-technologieën versterken door investeringen te vergemakkelijken, de vraag te stimuleren en de Europese beroepsbevolking bij en om te scholen.

Zon-pv
De Europese Commissie schrijft in de achterliggende documenten van de Net-Zero Industry Act te begrijpen dat de doelstelling van 40 procent Europese productie ‘een realistische maar ambitieuze opschalingsinspanning’ van de productiecapaciteit betekent. Zon-pv wordt daarbij in het bijzonder genoemd, omdat niet alleen de productie van zonnepanelen, maar ook die van wafers, ingots en zonnecellen opgeschaald moet worden.

Daarbij zijn er volgens de Europese Commissie alleen in de productieketen van de pv-industrie in Europa al 66.000 werknemers nodig.

Vervolg
De door de Europese Commissie voorgestelde verordening moet nu eerst worden besproken en goedgekeurd door het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie, voordat deze wordt aangenomen en in werking treedt.

De 6 pijlers van de Net-Zero Industry Act

De Net-Zero Industry Act steunt op 6 pijlers:

  • voorwaarden scheppen: de wet zal de voorwaarden voor investeringen in schone technologieën verbeteren door minder administratieve lasten bij het opzetten van projecten en eenvoudigere vergunningsprocedures. Het afgeven van een vergunning mag straks bijvoorbeeld maximaal 12 maanden duren voor fabrieken met een productiecapaciteit van minder dan 1 gigawatt(piek) en maximaal 18 maanden voor fabrieken met een productiecapaciteit van meer dan 1 gigawatt(piek).
  • Versnelling van de CO2-afvang: de wet stelt een EU-doel vast om tegen 2030 een jaarlijkse injectiecapaciteit van 50 miljoen ton in Europese CO2-opslaglocaties te bereiken.
  • Toegang tot de markten vergemakkelijken: overheden worden wettelijk verplicht om bij overheidsopdrachten of tenders rekening te houden met groene en veerkrachtcriteria voor schone technologieën.
  • Skills verbeteren: de wet introduceert nieuwe maatregelen om ervoor te zorgen dat er geschoolde arbeidskrachten zijn die de productie van schone technologieën in de EU ondersteunen, waaronder het opzetten van Net-Zero Industry Academies.
  • Innovatie bevorderen: de wet maakt het voor de EU-landen mogelijk om onder flexibele voorwaarden testomgevingen op te zetten om schone technologieën te testen en innovatie te stimuleren.
  • Een Net-Zero Europe Platform: dit platform zal de Commissie en de EU-landen bijstaan bij de coördinatie van maatregelen en het uitwisselen van informatie, onder meer rond Net-Zero Industrial Partnerships.

De Europese Commisie heeft deze week haar plannen uit de doeken gedaan om de productie van waterstof op te schalen door in te zetten op een Europese waterstofbank: de European Hydrogen Bank. Die moet het EU-doel voor 2030 van 10 miljoen ton eigen productie en 10 miljoen import dichterbij brengen.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten