Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Solar Future 2015 in 10 quotes: 'Zonnestroom is in 2023 goedkoopste vorm van elektriciteit'

Solar Future 2015 in 10 quotes: 'Zonnestroom is in 2023 goedkoopste vorm van elektriciteit'

Tijdens de zevende editie van zonne-energiecongres The Solar Future in Rotterdam deden vooral de outsiders buiten de solarbranche de opvallendste uitspraken. Op het event, kwamen zo’n tweehonderd professionals af.

Naast solar professionals waren ook banken, financiële adviseurs, gemeenten en woningcorporaties goed vertegenwoordigd. ‘Zonnepanelen moeten geplaatst worden waar de meeste vraag is en niet lukraak overal’.

Cijfers en trends

1. Marktonderzoeker Peter Segaar (PolderPV):
‘De Nederlandse zonne-energiemarkt gaat dit jaar verdubbelen. Ik verwacht 80.000 nieuwe installaties op een totaal van 275.000 installaties eind vorig jaar. De komende jaren wordt de ‘dienstverlenende’ sector (gemeenten, provincies, het Rijk, waterschappen, woningcorporaties) de grootste opdrachtgever voor nieuwe projecten, groter dan de particuliere woningmarkt. Het aandeel van (commerciële) Inkoopacties erodeert de komende jaren of blijft hoogstens stabiel.’

2. Professor Wim Sinke (Programme development manager Solar Energy bij ECN):
‘Zonnestroom is in 2023 de goedkoopste vorm van elektriciteit. De opwekkosten zijn geen drempel meer, de uitdaging ligt nu bij het inpassen van pv in de gebouwde omgeving. De komende jaren zal de branche meer esthetisch overtuigende voorbeelden moeten laten zien. We kunnen veel leren van de modewereld, waar juist high end voorbeelden doordruppelen in de massamarkt. De tijd van een bulkproduct is voorbij.’

3. DNV GL heeft, in opdracht van het Planbureau voor de Leefomgeving, geconcludeerd dat een totaal pv-vermogen van 8 Gigawattpiek (GWp) in 2020, zonder problemen in de huidige netten ingevoed kan worden. Manager Bas Vet:
‘Pas bij een totaal van 27 GWp is volgens ons aanpassing aan de capaciteit van de elektriciteitsnetten nodig om overbelasting te voorkomen. Het totale potentieel van zonne-energie in de gebouwde omgeving reikt veel verder zodra zonneparken ook langs spoor –, snelwegen en dijken geplaatst worden. Een totaal is van 150 GWp (bijna het viervoudige wat er nu in Duitsland staat, redactie) is in de toekomst mogelijk.’

Integratie zonne-energievermogen in huidige netten

Tijdens de aansluitende discussie hierover (‘Wat is de impact van 8 GWp pv-vermogen in 2020?’) worden door de belanghebbende partijen een aantal opvallende uitspraken gedaan.

4. Zo zegt Peter Molengraaf (CEO van netwerkbedrijf Alliander):
‘Je zult zonnepanelen daar moeten integreren waar de meeste elektriciteitsvraag is. Dan denk ik bijvoorbeeld aan het Botlekgebied. Zodra zonnepanelen maar overal geplaatst worden, wordt het maatschappelijke draagvlak voor zonne-energie minder. (…) Ik pleit voor meer marktwerking op de consumentenmarkt met meer variatie in de elektriciteitsprijzen. Je zou van te voren moeten weten tegen welk bedrag op welke dag de netcapaciteit verdeeld moet worden. Ook zal je de vraag moeten stellen welke aansluitingen je gaat socialiseren?’

5. Klaas Hommes (projectmanager System Operations bij stroomtransporteur Tennet):
‘Op de netten is het tweerichtingsverkeer geworden. Meer prijsprikkels zijn nodig om meer balans in het systeem te krijgen. Conventionele opwek zit in een lastig parket. Om een voorbeeld te geven. Gisteren (dinsdag 26 mei 2015) stonden er slechts vier conventionele centrales continu te draaien. Terwijl we er in Nederland toch veel meer hebben. (…) Als Tennet zitten wij er vrij simpel in. De rekening van de onbalans, dus het verschil tussen de voorspelde en gerealiseerde afname of productie, wordt opgemaakt en verstuurd naar de energieleveranciers.’

6. Martin Eimers (net aangesteld als Head Business Development bij Nuon):
‘De huidige markt is er een van overcapaciteit. De huidige verkoopprijs voor elektriciteit op de handelsmarkt ligt op ongeveer 32 euro per Megawattuur, wat erg laag is. Dat is ongeveer de kostprijs als een centrale volcontinu zou draaien. Maar onze gasgestookte STEG-centrale Magnum (1,3 GW aan capaciteit, geschatte investering: 1 miljard euro, redactie) in de Eemshaven heeft sinds het openstellen ervan altijd onder de helft van zijn vermogen gedraaid. Intern is ook wel eens gezegd dat de investeringen in die centrale beter in hernieuwbare energie gestoken had moeten worden. Tegelijkertijd zorgen de conventionele centrales voor de baseload zodra een zonsverduistering voorkomt.’

Marktpartijen aan het woord

7. Dennis Gieselaar, directeur van pv-ontwikkelaar Oskomera Solar Power Solutions, over het record aantal beschikkingen voor zonne-energieprojecten uit de subsidieregeling SDE+ 2014:
‘Zodra we de komende drie jaar 60 tot 70 procent hiervan realiseren, dan hebben we het als branche goed gedaan. Ik zie goede ontwikkelingen in de bouw – en ontwikkelaarswereld waar door programma’s als de Stroomversnelling en Nul-op-de-Meter een sterke vraag is naar zonne-energie.’

8. Peter Desmet, CEO van groothandel Solar Clarity:
‘Door het aantal beschikkingen is een bubbel aan zonne-energieprojecten in 2015 te verwachten. Voor de SDE+ regeling dit jaar wordt veel subsidie aangevraagd vanuit ontwikkelaars van biomassaprojecten en is het een vraagteken hoeveel aanvragen voor zonne-energie worden beschikt. (…) We merken meer vraag naar esthetisch verantwoordere producten en we zullen als branche op den duur meer opslag – en domoticaproducten moeten gaan aanbieden.’

Opslag en financiering

9. Jorg Mayer, managing director bij de Duitse solarbrancheorganisatie BSW:
‘In Duitsland zijn er nu tussen de 20.000 en 25.000 opslagsystemen aangesloten. 90 procent van de opslagsystemen wordt aangeschaft door klanten die het bij hun PV-systeem erbij kopen. Slechts 10 procent wordt geplaatst bij bestaande systemen. Prijzen liggen met ongeveer 4.000 euro per opslagsysteem inclusief subsidie nog redelijk hoog.’

10. Sven Pluut, medeoprichter Zonnepanelendelen:
‘Met ons crowdfunding platform willen we het financieringsgat vullen voor kleine en middelgrote projecten met een totaal vermogen tussen de 50 en 200 kilowattpiek. Voor de gevestigde banken zijn dergelijke projecten minder interessant om te financieren.’

(Bijdrage van de voor Solar Magazine actieve freelance journalist Wessel Simons)

Nu in Solar Magazine

Marktgids Zonne-energie 2020

​De Marktgids Zonne-energie 2019 kent 13 rubrieken met onder meer de volgende redactionele artikelen: COVERSTORY  Vlaamse zonne-energiemarkt verwacht hausse aan residentiële installaties  Nederland verwelkomt in 2020...
Vacatures
KiesZon zoekt:

Servicemonteur Zonnestroom

KiesZon zoekt een Servicemonteur Zonnestroom
Fulltime • Nederland
GroenLeven zoekt:

Business Development Manager Agri

kWh People zoekt voor GroenLeven een Business Development Manager Agri
Fulltime • Nederland
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!