Solar Magazine - Inpassingsprocedure voor zonnepark langs A6 van start
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Inpassingsprocedure voor zonnepark langs A6 van start
© Rijkswaterstaat

Inpassingsprocedure voor zonnepark langs A6 van start

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijkswaterstaat en het Waterschap Zuiderzeeland hebben het startschot gegeven voor de inpassingsprocedure van een zonnepark langs de A6.

In het project ‘A6 zon Lelystad Dronten’ willen de initiatiefnemers de bermen van de snelweg en de dijk inzetten voor het opwekken van zonne-energie. Uit een eerdere verkenning bleek dat het mogelijk is circa 55 tot 75 megawattpiek zonnepanelen te installeren.

Vergunningen
Na een participatietraject is een principe-ontwerp gemaakt voor het creëren van mogelijkheden om zonne-energie op te wekken langs de A6 in de zij- en middenbermen en/of op- en afritten van de A6 en op de IJsselmeerdijk, tussen aansluiting 8 Almere-Oostvaarders tot aan de Ketelbrug. De volgende stap is het doorlopen van de inpassingsprocedure die uiteindelijk leidt tot vergunningen voor de aanleg van het zonnepark.

Er is nu een zogenaamd ‘Voornemen’ en ‘Voorstel voor participatie’ ter inzage gelegd. Met deze eerste stap in de inpassingsprocedure zorgt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat ervoor dat het zonnepark zorgvuldig ruimtelijk en landschappelijk wordt ingepast.

Dijkversterking
Het plan om zonnepanelen op de IJsselmeerdijk te plaatsen, is ontstaan vanuit het project Versterking IJsselmeerdijk van Waterschap Zuiderzeeland. Het waterschap heeft de ambitie om de dijkversterking klimaatneutraal uit te voeren. Het ontwikkelen van een zonnepark op de dijk geeft bovendien invulling aan het beleid van Zuiderzeeland om de gronden van het waterschap, waar mogelijk, in te zetten voor energieopwekking. In 2023 is besloten om de verdere uitwerking binnen het project A6 zon Lelystad Dronten te doen.

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

September 2023

Installateurs zonnepanelen bang voor teruglopende verkopen: ‘Acties energiebedrijven olie op het vuur’ Verkiezingen: ‘Niet overdramatiseren als afbouw salderingsregeling zonnepanelen pas in 2026 begint’...
Vacatures
De Zoncorporatie zoekt:

Uitvoerder Zonnepanelen

Fulltime (40 uur) - Amsterdam, 1033 MS
Eigenenergie.net zoekt:

Coordinator Service & Onderhoud

Fulltime (40 uur) - Geldrop
Meld mij aan voor de nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!