Solar Magazine - Zonnepark langs A6 bij Lelystad en Dronten haalbaar, ruimte voor 93 hectare zonnepanelen
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Zonnepark langs A6 bij Lelystad en Dronten haalbaar, ruimte voor 93 hectare zonnepanelen
© Feddes/Olthof Landschapsarchitecten

Zonnepark langs A6 bij Lelystad en Dronten haalbaar, ruimte voor 93 hectare zonnepanelen

Het is financieel haalbaar om een zonnepark langs de A6 bij Lelystad en Dronten te realiseren. Daarbij is er in totaal ruimte voor 93 hectare zonnepanelen. Dat blijkt uit het eindrapport van de verkenningsfase.

De verkenning richtte zich het afgelopen jaar op de mogelijkheden van zonne-energie langs de A6 van knooppunt 8 (Almere-Oostvaarders) tot aan de Ketelbrug.

Visualisatievideo
De afgelopen jaren is binnen het project ‘A6 zon Lelystad Dronten’ door de gemeente Lelystad, gemeente Dronten, provincie Flevoland, netbeheerder Liander, Rijkswaterstaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het Rijksvastgoedbedrijf  samengewerkt om de haalbaarheid te verkennen van het opwekken van zonne-energie langs de A6. Het project kent 3 fasen: verkenning, planfase en realisatie/exploitatie.

Rijkswaterstaat vertaalde afgelopen zomer de plannen voor de realisatie van zonnepanelen langs de snelweg A6 al in een zogenaamd synthesemodel. Dat toont de positieve aspecten van 4 verschillende ontwerpmodellen voor de realisatie van zonnepanelen in de middenberm en zijbermen van de snelweg A6. In november werd daarbij ook een visualisatievideo onthuld die toont hoe de zonnepanelen langs de A6 eruit kunnen zien.

Golvende vorm
Het voorkeursplan gaat uit van zonnepanelen in een lang en doorlopend lint in de bermen van de weg, aangevuld met zonnepanelen in de aansluitingen. De nadruk ligt op zonnepanelen in zowel de middenberm als buitenberm, op zo’n manier geplaatst dat het zicht op het omliggend landschap niet belemmerd wordt.

De zonnepanelen vormen zoveel mogelijk één golvende vorm, zonder vanaf de weg zichtbare individuele zonnepanelen of rijen, en zonder achterkanten. Daarmee wordt geprobeerd om recht te doen aan de kwaliteit van het rustige wegbeeld. Ter plaatse van het Oostvaardersplassengebied liggen de zonnepanelen laag in de middenberm, en worden ze zoveel mogelijk ingepast met rietoevers, hetgeen past bij de uitstraling van het Nationale Park Nieuw Land. Langs de IJsselmeerdijk zijn de mogelijkheden, als gevolg van de smalle stroken, voor zonnepanelen in de bermen van de snelweg beperkt. Door aan te haken bij het dijkversterkingstraject kunnen echter de mogelijkheden worden onderzocht om het lint van zonnepanelen in dezelfde vormgeving door te trekken op het talud van de dijk.

Planfase van start
In de uitwerking komen de initiatiefnemers tot circa 73 hectare zonneveld, plus nog 20 hectare op het talud van de IJsselmeerdijk. Op basis van deze uitwerking is ook de financiële haalbaarheid van het project onderzocht, in de vorm van een businesscasestudie. Uit deze studie blijkt dat het project financieel haalbaar is.

Nu de verkenningsfase is afgesloten, is het startschot gegeven voor de planfase waarin onderzocht wordt hoe het voorkeursmodel planologisch goed geborgd moet worden. Daarbij komen ook onderwerpen als ecologie, de samenloop van de wegverbreding en de dijkversterking van de IJsselmeerdijk, netaansluiting en financiële participatie aan de orde. Ook tijdens deze fase gaan de initiatiefnemers weer met burgers in gesprek.

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

Marktgids Zonne-energie 2022

De Marktgids Zonne-energie 2022 kent 13 rubrieken met onder meer de volgende redactionele artikelen: COVERSTORY  Vol stroomnet en hoge prijzen zonnepanelen zorgen voor onzekerheid: Vlaanderen en Nederland willen stap maken naar...
Vacatures
kWh People zoekt:

Business Ontwikkelaar

Fulltime (40 uur) - Alkmaar
EWS GmbH & Co. KG zoekt:

Marketing Manager

Fulltime (40 uur) - Am Bahnhof 20, 24983 Handewitt, Deutschland
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!