Solar Magazine - Reacties Prinsjesdag: pleidooi voor nationaal uitvoeringsplan energie-infrastructuur
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Reacties Prinsjesdag: pleidooi voor nationaal uitvoeringsplan energie-infrastructuur
© Ministerie van Financiën

Reacties Prinsjesdag: pleidooi voor nationaal uitvoeringsplan energie-infrastructuur

Terwijl de Algemene Beschouwingen vandaag van start gaan, stromen de reacties van brancheorganisaties op de Miljoenennota binnen. Daarbij klinkt optimisme door, maar zijn er ook nog volop wensen.

Energie-Nederland: snelheid en concrete plannen nodig
Energie-Nederland – de koepelorganisatie van de Nederlandse energiebedrijven – stelt focus te missen op haalbare uitvoeringsplannen die snel veel CO2-uitstoot reduceren. ‘De klimaatdoelen van 2030 staan voor de deur, snelheid is hard nodig. Dus versnel vergunningprocedures, verzwaar infrastructuren, benut de bestaande elektriciteitsnetten slim, schaf de salderingsregeling af, versnel de gaswinning op de Noordzee en stel een concreet doel vast voor elektrificatie in de industrie. Zorg dat wetten worden geschreven én vastgesteld zodat infrastructuur snel wordt aangelegd. Dat is de belangrijkste boodschap vanuit de energiebranche voor Den Haag.’

De brancheorganisatie merkt verder op dat het al geruime tijd aan resultaatafspraken ontbreekt als het gaat om de benodigde netverzwaring en uitbreiding van het stroomnet. ‘Er is een concreet aanvalsplan nodig. De situatie vereist onorthodoxe maatregelen, zoals een radicale herziening van procedures en vergunningstrajecten en het opzetten van een crisisteam met mandaat om het aanvalsplan uit te (laten) voeren. Tegelijkertijd moet de bestaande netinfrastructuur zo slim mogelijk worden benut en het beheer ervan intelligenter worden gedaan. En: gebruikers willen best helpen om het net te ontlasten, maar dan moeten ze wel de juiste contracten en voorwaarden aangeboden krijgen.’

Netbeheer Nederland pleit voor planmatige uitvoering
‘Energie-infrastructuur is het fundament van de toekomst van Nederland en het komt nu aan op de planmatige uitvoering’, stelt Hans-Peter Oskam, directeur beleid en energietransitie Netbeheer Nederland. ‘Het volgende kabinet moet daar de focus op leggen.’

Netbeheer Nederland pleit in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen voor een planmatige uitvoering van de aanleg van energie-infrastructuur. Daartoe moet er volgens de koepelorganisatie een nationaal uitvoeringsplan komen met keuzes voor de uitrol van de energie-infrastructuur. Zowel over waar welke infrastructuur beschikbaar komt, als in welke volgorde. Ten tweede moet de huidige en toekomstige energie-infrastructuur beter en slimmer gebruikt worden. Dick Weiffenbach, algemeen directeur Netbeheer Nederland: ‘Het is bijzonder dat koning Willem-Alexander in de Troonrede de uitdagingen van het stroomnet benoemt en tegelijk is het heel logisch. Het is maatschappelijk bezien een van de grote thema’s, naast armoede en huisvesting. Planmatig vergroten van de capaciteit van het stroomnet en het stimuleren van flexibel gebruik van stroom zijn de oplossing van de problemen waar we nu tegenaan lopen.’

Holland Solar: zonnige ontwikkeling
Holland Solar stelt blij te zijn met de voortzetting van ambitieus klimaatbeleid. ‘De middelen in het klimaatfonds om Nederland te verduurzamen zijn in de begroting verwerkt’, constateert de branchevereniging. ‘Deze middelen zullen tot een forse vraag naar hernieuwbare elektriciteit leiden, onder meer van zonnepanelen.’

De branchevereniging wijst daarbij ook naar de uitkomsten van de Klimaat- en Energieverkenning (KEV) 2023. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) voorziet dat het elektriciteitsverbruik stijgt naar 138 tot 159 terawattuur. ‘De zonne-energiesector kan én wil die bijdrage aan de klimaatdoelstellingen leveren’, aldus Holland Solar. ‘We zijn blij met het ingezette beleid en de positieve verwachtingen. Het PBL schat in dat we met het huidig beleid goed op weg zijn om de klimaatdoelstellingen van 2030 te halen. In die verwachtingen zijn voor de zonne-energiesector tweetal belangrijke maatregelen nog niet meegenomen. Ten eerste het stimuleren van batterijen bij zonneparken en ten tweede het voorkomen van veenoxidatie wat een kans is om grondeigenaren extra verdienvermogen te geven middels zonneparken. Het scherper uitwerken van deze maatregelen zal de doelstellingen van 2030 alleen nog maar dichterbij brengen. De zonne-energiesector vraagt  de Tweede Kamer dan ook om de gepresenteerde klimaatplannen te steunen, koers te houden en een positieve blik op zon op dak en land en zonnewarmte te houden.’

Eigen Huis: verlaag energiebelasting
Vereniging Eigen Huis roept het kabinet op om de energiebelasting te verlagen. Daarnaast wil de belangenorganisatie dat er een noodplan komt voor het geval de energieprijzen weer stijgen.

‘Iedereen gaat volgend jaar een fors hogere energierekening betalen omdat de energiebelasting en netbeheerkosten stijgen, terwijl tegelijkertijd het prijsplafond en diverse compensatiemaatregelen vervallen’, stelt Cindy Kremer, directeur Vereniging Eigen Huis. ‘Voortzetting van het Tijdelijk Noodfonds Energie voor lagere inkomens is goed, maar het ontbreekt aan een noodplan voor middeninkomens als de energieprijzen weer flink gaan stijgen. Nu kunnen zij nergens een beroep op doen terwijl de nood daar ook hoog is. Daarom wil de vereniging dat de grens van het noodfonds wordt verruimd en de energiebelasting in de eerste schijf wordt verlaagd. Het kabinet laat deze laatste mogelijkheid onbenut, hoewel een lagere belastingdruk juist voorkomt dat meer mensen een beroep moeten doen op het noodfonds. Huiseigenaren moeten meer worden geholpen als ze hun woning verduurzamen. Daarmee worden zij minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en kan de energierekening omlaag. Maar als je maar net de eindjes aan elkaar kunt knopen, heb je geen geld om je huis energiezuinig te maken en blijf je kwetsbaar voor hoge energieprijzen.’

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

September 2023

De september 2023-editie van Solar Magazine besteedt onder meer aandacht aan teruglopende verkopen van zonnepaneelinstallateurs, de Tweede Kamerverkiezingen, recycling van zonnepanelen en het op stoom komen van de uitrol van de realtime...
Vacatures
Sunprojects B.V. zoekt:

Project Owner (Projectleider)

32-40 uur - Uilenstede 475, Amstelveen
Wocozon B.V. zoekt:

Servicedesk Medewerker Monitoring en Beheer | 32-40 uur Hybrid

Fulltime (40 uur) - De Meern - Utrecht
Meld mij aan voor de nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!