Solar Magazine - Foodvalley: 2030-doel in gevaar, versnelling uitrol wind- en zonne-energie nodig
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Foodvalley: 2030-doel in gevaar, versnelling uitrol wind- en zonne-energie nodig
© Rudmer Zwerver | Dreamstime.com

Foodvalley: 2030-doel in gevaar, versnelling uitrol wind- en zonne-energie nodig

Regio Foodvalley meldt op basis van de voortgangsrapportage van de Regionale Energiestrategie (RES) dat de uitrol van wind- en zonne-energie versneld moet worden, anders wordt het 2030-doel gemist.

In de RES 1.0 heeft de energieregio de doelstelling vastgesteld om 0,75 terawattuur wind- en zonne-energie op land op te wekken in 2030. In de voortgangsrapportage wordt de conclusie getrokken dat de aankomende jaren in het teken moeten staan van continueren en versnellen van de uitvoering van de RES.

Juridische procedures
Het RES-bod van 0,75 terawattuur zal alleen worden gehaald als alle nu bij de gemeenten bekende projecten ook daadwerkelijk – en bovendien tijdig – worden gerealiseerd. En dat is volgens de energieregio een moeilijke opgave, omdat ontwikkelaars afzien van projecten of stranden in juridische procedures.

Om het RES-bod te halen, of zelfs te overtreffen en de gezamenlijke ambitie te kunnen halen, zullen daarom in de komende tijd extra wind- en zonne-energieprojecten nodig zijn.

Doorzettingsvermogen
René Windhouwer, bestuurlijk trekker Energieprogramma / RES Regio Foodvalley, stelt dat op alle fronten extra inzet nodig is: zowel op het gebied van grootschalige opwek van duurzame energie als isolatie en de warmtetransitie. Windhouwer: ‘En zijn we klaar als we ons bod halen? Nee. Ons huidige elektriciteitsverbruik zal de komende 10 jaar minimaal verdrievoudigen. De laatste voortgangsrapportage van de RES-afspraken Regio Foodvalley leert ons dat we moeten versnellen om ons bod te halen. De kans dat Regio Foodvalley haar doelstelling van 0,75 terawattuur behaalt, is afhankelijk van de mate van hardheid van projecten, de mogelijkheid tot het initiëren van nieuwe projecten en het doorzettingsvermogen van alle betrokken partijen om deze projecten, van tekentafel tot vergund, gerealiseerd te krijgen, inclusief alle te overwinnen obstakels zoals netcongestie, nieuwe milieunormen voor windparken en de wespendief die komende jaren rondom de Veluwe tot beperkingen leidt.’

Geen nieuw doel nodig
In de voortgangsrapportage concluderen Windhouwer, die ook wethouder Duurzaamheid is in Nijkerk, en zijn regionale medebestuurders dat er op dit moment geen nieuwe regionale doelstelling nodig is. De bestuurders signaleren wel 5 aandachtspunten om de regionale energiestrategie te realiseren. Zo is het nodig dat bestuurders elkaar onderling aanspreken op en helpen bij het naleven van de gemaakte afspraken. Leren omgaan met netcongestie is ook een belangrijk punt. Lokale opwek is een cruciale bouwsteen in het energiesysteem van morgen: meer flexibel, slim en lokaal. Zo krijgt de regio een energiesysteem dat minder afhankelijk is van het energienet.

Windhouwer besluit: ‘En het helpt als we met elkaar voortdurend een consistente boodschap afgeven over de noodzaak van het opwekken van duurzame elektriciteit op land, los van politieke ontwikkelingen. De uitvoering van het Energieprogramma / RES in de Regio Foodvalley moet eerlijk en rechtvaardig zijn met aandacht voor lasten en lusten, met name voor mensen in de zoekgebieden. Dat betekent eerlijke informatie, ruimte voor lokaal eigendom en fatsoenlijke compensatie voor degenen die rechtstreeks schade lijden.’

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

September 2023

Installateurs zonnepanelen bang voor teruglopende verkopen: ‘Acties energiebedrijven olie op het vuur’ Verkiezingen: ‘Niet overdramatiseren als afbouw salderingsregeling zonnepanelen pas in 2026 begint’...
Vacatures
Kremer Techniek zoekt:

Adviseur Duurzame Technieken

Fulltime (40 uur) - ‘s-Heerenberg
OUXO Energy B.V. zoekt:

Zonnepanelen monteur

Fulltime (40 uur) - Handelsweg 14, 9482 WE Tynaarlo
Meld mij aan voor de nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!