logo
wvhj2023
hero-image
22 april 2020

Foodvalley onthult Regionale Energiestrategie: 0,4 tot 0,81 terawattuur zonne-energie in 2030

De regio Foodvalley doet een aanbod om in 2030 minimaal 0,75 terawattuur duurzame elektriciteit op te wekken. De regio heeft zijn voorlopige concept Regionale Energiestrategie (concept-RES) gepresenteerd.

Het aanbod van de RES-regio is onderdeel van de totale Nederlandse ambitie op het gebied van duurzame energie: het opwekken van 35 terawattuur hernieuwbare energie op land in 2030. De betrokken gemeenten zijn achtereenvolgens Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen.

0,4 tot 0,81 terawattuur zonnestroom
In onderstaande tabel is de opwekpotentie van de verschillende bouwstenen in beeld gebracht. Daaruit blijkt een potentie met een bandbreedte van 0,57 tot 1,06 terawattuur aan duurzaam opgewekte elektriciteit in 2030, waarbij zonnestroom goed is voor 0,4 tot 0,81 terawattuur.

Technologie

Onderkant bandbreedte

Bovenkant bandbreedte

Uitgangssituatie: bestaande opwek zon

0,04 terawattuur

0,04 terawattuur

Uitgangssituatie: pijplijn zon

0,11 terawattuur

0,11 terawattuur

Uitgangssituatie: vastgesteld lokaal beleid*

0,06 terawattuur

0,19 terawattuur

Voorkeursbestemmingen zon

0,19 terawattuur

0,37 terawattuur

Wind in zoekgebieden langs infrastructuur

0,17 terawattuur

0,25 terawattuur

Zon in zoekgebieden langs infrastructuur

0,00 terawattuur

0,10 terawattuur

Totaal berekende potentie

0,57 terawattuur

1,06 terawattuur

Liever 1 terawattuur
De regio beschouwt het conceptbod van 0,75 terawattuur als ‘een ambitieuze, maar realistische inschatting van de opwekpotentie’ tot 2030. ‘Het zal nodig zijn om alles op alles te zetten en de nodige belemmeringen weg te nemen om dit voor elkaar te krijgen’, is te lezen in de concept-RES. ‘Onze ambitie gaat verder. Wij willen ons inzetten om in 2030 1 terawattuur aan opwekpotentie te realiseren en daarmee een substantiële bijdrage te leveren aan onze eigen doelstellingen en die van het nationaal Klimaatakkoord en het Gelders Energieakkoord.’

Voorkeursbestemmingen
De voorkeursbestemmingen voor zonne-energie zijn onder andere grote daken, parkeerplaatsen, geluidsschermen en stortplaatsen. Hierbij wil de regio belemmeringen wegnemen voor een maximale bijdrage van de voorkeursbestemmingen.

Naast de voorkeursbestemmingen zijn een aantal zoekgebieden voor wind langs snelwegen aangewezen. Deze zoekgebieden wil men bij voorkeur combineren met zon op land. De overige zones langs snelwegen moeten nog nader onderzocht worden. Bij zon op land is het vastgestelde lokale beleid het uitgangspunt.

Liander en Stedin: scheve verhouding wind en zon
In de netimpactanalyse plaatsen Liander en Stedin kanttekeningen bij de verhouding tussen wind en zon in de voorlopige plannen van de RES-regio. De netbeheerders zouden graag zien dat meer windlocaties worden ingezet. Dit vraagt minder netcapaciteit.

Naar verwachting moet de capaciteit van 5 stations in de regio worden uitgebreid. De analyse door de netbeheerders wordt in de komende periode naar RES 1.0, na verdere uitwerking van de plannen, verder verfijnd. De netbeheerders zien graag dat daarbij dan ook in beeld wordt gebracht hoe de ontwikkelingen zich verder in de tijd ontwikkelen, bijvoorbeeld door ook de verwachte situatie in 2025 te schetsen. Netbeheerders hebben namelijk voldoende tijd nodig om de energie-infrastructuur uit te breiden en aan te passen.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten