logo
wvhj2023
© KiesZon
© KiesZon
30 juni 2023

Zonnepanelen per 1 juli definitief verplicht via energiebesparingsplicht

Bedrijven en instellingen voor wie de terugverdientijd minder dan 5 jaar bedraagt, zijn per 1 juli definitief verplicht zonnepanelen te laten installeren. Vanaf die datum wordt de energiebesparingsplicht aangepast.

De energiebesparingsplicht is vastgelegd in het Activiteitenbesluit milieubeheer, en verplicht bedrijven en instellingen die jaarlijks ten minste 50.000 kilowattuur stroom of 25.000 kubieke meter aardgas gebruiken – zogenaamde Wet milieubeheer-inrichtingen – om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder uit te voeren.

Erkende Maatregelenlijsten
De bestaande energiebesparingsplicht is op diverse punten aangescherpt. Zo is de doelgroep uitgebreid naar bedrijven en instellingen die onder het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS) vallen. Ook de glastuinbouw en bedrijven die een omgevingsvergunning milieu nodig hebben, zoals afvalverwerkingsbedrijven en bedrijven in de zware industrie, vallen vanaf 1 juli 2023 onder de plicht.

Naast een uitbreiding van de energiebesparende maatregelen worden ook maatregelen voor de productie van of de overstap op hernieuwbare energie(dragers) – waaronder dus zonnepanelen – verplicht als ze een terugverdientijd hebben van 5 jaar of minder en leiden tot een verlaging van de CO2-uitstoot. De verplichte maatregelen staan op de zogenaamde Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML) die voor 19 bedrijfstakken zijn opgesteld. Op 2 van die 3 EML-lijsten – voor gebouwen en faciliteiten – zijn zonnepanelen opgenomen.

Vanaf 2.000 vierkante meter
De erkende maatregel ‘zonnepanelen’ is bedoeld voor grotere daken vanaf 2.000 vierkante meter die nog niet of slechts gedeeltelijk zijn voorzien van zonnepanelen, van bedrijven die het hele jaar door elektriciteitsvraag hebben. Er moet daarbij een grootverbruikersaansluiting aanwezig zijn en ruimte zijn voor minimaal 300 kilowattpiek zonnepanelen. Bovendien moet het dak de komende 10 jaar niet gerenoveerd hoeven te worden en moet de verzekeraar akkoord gaan met het plaatsen van de zonnepanelen zonder dat dit tot een significante prijsstijging van de verzekeringspremie leidt.

Is dat alles niet het geval, dan hoeven bedrijven en instellingen niet verplicht zonnepanelen te installeren. Is het nodig om het dak te versterken om zonnepanelen te kunnen plaatsen, dan brengt dit extra kosten met zich mee en verdienen de maatregelen zich volgens de rijksoverheid sowieso niet binnen 5 jaar terug.

Onderzoeks- en informatieplicht
Naast de energiebesparingsplicht werd in 2019 ook de informatieplicht in het leven geroepen die de betreffende bedrijven en instellingen verplicht om 1 keer per 4 jaar te rapporteren over de getroffen maatregelen. Het eerstvolgende moment van indiening van de gegevens als onderdeel van de informatieplicht is vastgesteld op 1 december 2023. Bedrijven en instellingen moeten op die datum via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) rapporteren over de uitgevoerde en nog uit te voeren maatregelen.

Voor de glastuinbouwsector is een aparte lijst en terugverdientijdmethodiek opgesteld vanwege afwijkende energieprijzen. Deze lijst wordt op zeer korte termijn gepubliceerd. Toezicht en handhaving op de energiebesparingsplicht, en de daarbij behorende informatie- en onderzoeksplicht, is al deels en wordt vanaf 1 juli 2023 volledig belegd bij de 29 regionale omgevingsdiensten.

Bekijk hier in de Solar Magazine Productzoeker welke zonnepanelen er te koop zijn in de Benelux.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten