logo
wvhj2023
© Gelderland
© Gelderland
15 juni 2023

Nieuw bestuur Gelderland: geen zonnepanelen meer op goede landbouwgrond

Het nieuwe bestuur van de provincie Gelderland gaat vanaf komend kalenderjaar of mogelijk nog eerder regels vastleggen om te voorkomen dat er nog zonneparken komen op goede landbouwgrond.

Dat melden de kersverse Gedeputeerde Staten in het coalitieakkoord ‘Gewoon doen’. Het nieuwe bestuur bestaat uit de BoerBurgerBeweging (BBB), VVD, CDA, ChristenUnie en SGP.

Dubbel ruimtegebruik
‘Zonnepanelen plaats je wat ons betreft op daken of eventueel via andere vormen van dubbel ruimtegebruik. In ieder geval niet op goede landbouwgrond. Daarvoor stellen we regels vast, uiterlijk medio 2024, liefst eerder’, luidt de belangrijkste passage over zonne-energie in het coalitieakkoord.

Verantwoordelijkheid
In het energiehoofdstuk schrijft het bestuur dat Gelderland haar verantwoordelijkheid pakt op het gebied van klimaat, energie en duurzaamheid door realistische doelen te stellen.

Zo staat in het coalitieakkoord dat de provincie geen nieuwe initiatieven voor windparken wil zolang de herziene omgevingsverordening Gelderland niet is vastgesteld, maar de provincie zich wel houdt aan de afspraken over Regionale Energiestrategieën die in Provinciale Staten zijn vastgesteld. ‘Energie uit zon en wind zien we als een noodzakelijke stap om de gemaakte afspraken na te komen’, aldus Gedeputeerde Staten.

Netcongestie
De provincie stelt verder speciale aandacht te hebben voor de netcongestie. ‘De vraag naar transport van elektriciteit is groter dan wat het net aankan. Netcongestie is een groeiend probleem en daaraan verbonden de mismatch tussen vraag en aanbod en de stijgende kosten. Daar gaan wij als provincie niet zelf over, daarvoor is het Rijk verantwoordelijk. Toch is het verzwaren van het elektriciteitsnet noodzakelijk, waarbij we als provincie regie nemen om alle betrokkenen tot hun recht te laten komen. We nemen onze verantwoordelijkheid om snel ruimte te bieden voor uitbreiding van het netwerk. We ondersteunen innovatie voor lokale en regionale energieoplossingen, zodat netcongestie geen of in ieder geval minder beperkingen oplevert. We streven er ook naar dat energie zoveel mogelijk wordt opgewekt en opgeslagen waar het ook wordt gebruikt. Dat doen we met de Gelderse Energie-infrastructuur en het provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat.’

Slimme combinaties qua plek hebben volgens het bestuur de voorkeur. Als daarvoor regels in de weg zitten, worden die heroverwogen of wordt op specifieke plekken experimenteerruimte geboden om van regels af te wijken en de oplossingen voor de toekomst uit te proberen. Nieuwe stedelijke ontwikkeling kan de komende jaren daarbij alleen in combinatie met oplossingen voor de duurzame energievoorziening.

Kernenergie
Gedeputeerde Staten wil daarbij in de bestuursperiode die tot en met 2027 loopt meer werk maken van kernenergie, aquathermie en geothermie.

‘We beschouwen de bouw van een kleine kerncentrale (kleine modulaire reactor) als een serieus alternatief. We onderzoeken de mogelijkheden daartoe en stimuleren en benutten de kennisontwikkeling hierover in Gelderland. We gebruiken hiervoor het beschikbare geld van het Rijk. Dat doen we met het doel om het in deze periode zo voor te bereiden dat het over 8 jaar gerealiseerd kan worden.’

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten