logo
wvhj2023
© TenneT
© TenneT
9 juni 2023

TenneT: eerste stap voor nieuwe elektriciteitsverbinding Noord-Holland Noord

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en netbeheerder TenneT zijn van plan om in Noord-Holland Noord een nieuwe hoogspanningsverbinding van 380.000 volt met bijbehorende elektriciteitsstations te bouwen.

Het ministerie en TenneT stellen het belangrijk te vinden dat iedereen kan reageren op het plan en de manier waarop de inspraak is georganiseerd.

380 kilovolt
De capaciteit van het hoogspanningsnet in Noord-Holland Noord is onvoldoende om de vraag van ondernemers en consumenten aan te kunnen. Hierdoor bereikt het net op steeds meer plaatsen de maximale capaciteit en ontstaan er knelpunten. De verdere uitbreiding van het bestaande hoogspanningsnet van 150.000 volt – 150 kilovolt – in de regio is ontoereikend. Een nieuwe bovengrondse verbinding van 380.000 volt – 380 kilovolt – met bijbehorende nieuwe hoogspanningsstations is volgens TenneT noodzakelijk om ook in de toekomst aan de vraag naar elektriciteit te kunnen voldoen.

Zoekgebied
De ruimte voor de nieuwe verbinding wordt gezocht in een zoekgebied dat een groot deel van Noord-Holland Noord beslaat. De verbinding moet aansluiten op het bestaande 380-kilovolt-hoogspanningsnetwerk. Specifiek op de bestaande verbinding die loopt tussen Beverwijk, via Oostzaan tot Diemen door middel van een nieuw 380-kilovolt-hoogspanningsstation. Nabij Agriport A7 bij Middenmeer zal een nieuw 380/150-kilovolt-hoogspanningsstation de nieuwe verbinding met een ondergrondse 150-kilovolt-kabel aansluiten op het bestaande 150-kilovolt-hoogspanningsstation bij Agriport A7 in de gemeente Hollands Kroon.

2031 en 2040
Tussen 2031 en 2040 verwacht het Rijk een sterke groei van windmolenparken op zee. Om elektriciteit van windmolenparken op zee via kabels aan land te brengen, wordt ook gekeken naar locaties in de Kop van Noord-Holland. Als dit doorgaat, is een extra lijn met elektriciteitsmasten noodzakelijk voor het transport van elektriciteit afkomstig van zee, bovenop de lijn die nodig is om de knelpunten op te lossen. In het kader van de netuitbreiding van het 380-kilovolt-net naar Noord-Holland Noord onderzoeken het ministerie en TenneT ook de effecten van deze extra lijn. De resultaten van dit onderzoek worden medio 2025 verwacht en zijn informatie voor het programma Verbindingen Aanlandingen Wind op Zee 2031-2040. Dit programma besluit of een ruimtelijke procedure wordt gestart voor een aanlanding in de Kop van Noord-Holland.

Informatiebijeenkomsten
De komende weken organiseren het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en netbeheerder TenneT vier informatiebijeenkomsten. Geïnteresseerden in Noord-Holland kunnen dan in gesprek gaan met het projectteam en vragen stellen.

Ook kunnen geïnteresseerden online een webinar bijwonen.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten