logo
wvhj2023
© PV Cycle
© PV Cycle
3 mei 2023

Afvalbeheerbijdrage zonnepanelen per 1 juli zichtbaar voor consumenten en installateurs

Vanaf juli vermelden producenten en importeurs van zonnepanelen de afvalbeheerbijdrage voor zonnepanelen apart op hun factuur. Stichtingen OPEN en ZRN vragen installateurs en groothandels dat ook te doen.

Eind vorig jaar werd bekend dat Nederland vanaf 1 juli 2023 een nieuw waarborgfonds voor de recycling van zonnepanelen krijgt en alle importeurs en producenten gaan meebetalen. Tot nu toe werd de recycling gefinancierd via een afvalbeheerbijdrage van circa 13 eurocent per zonnepaneel – 6,50 euro per ton – die onzichtbaar voor de eindgebruikers in de productprijs was verwerkt. Producenten en importeurs gaan vanaf deze zomer echter 40 euro per ton betalen.

Zichtbare afvalbeheerbijdrage
Met het invoeren van het waarborgfonds wordt tevens een zichtbare afvalbeheerbijdrage voor zonnepanelen geïntroduceerd, zo melden Stichting OPEN en Stichting ZRN nu. Die wordt door de producenten / importeurs apart op de facturen voor installatiebedrijven en groothandels gezet.

‘We vragen hen om deze afvalbeheerbijdrage ook als een aparte regel op de bon voor de eindgebruikers te vermelden’, aldus Jan Vlak, directeur van Stichting OPEN. ‘Installateurs en de groothandel bepalen de afvalbeheerbijdrage op basis van de netto kilogrammen geleverde zonnepanelen maal het tarief van 0,04 euro per kilogram.’

Handhaving en opsporing
De belangrijkste overweging om de afvalbeheerbijdrage zichtbaar op de factuur te plaatsen, hangt samen met het tegengaan van partijen die niet bijdragen aan de kosten die ontstaan zodra zonnepanelen in de toekomst afgedankt worden.

Deze freeriders kunnen deze kosten middels parallelle import ontduiken en daarmee welwillende bedrijven een concurrentienadeel geven. Als de afvalbeheerbijdrage onzichtbaar in de productprijs is verwerkt, wordt de opsporing aanzienlijk bemoeilijkt.

Alarmbellen
Vlak: ‘Er komen op deze wijze vele zonnepanelen ons land binnen, bijvoorbeeld in de grensstreek met Duitsland. Ik denk dat we met het expliciet vermelden van de afvalbeheerbijdrage op de factuur een goed instrument in handen hebben om dit soort praktijken zichtbaar te maken, het zal de opsporing van freeriders vergemakkelijken. Daarnaast is er het algemene belang van transparantie over de hele keten. Recycling kost geld. Producenten en importeurs moeten die kosten voor hun rekening nemen; ze hebben een wettelijke producentenverantwoordelijkheid. Maar ook voor installateurs en hun klanten is het goed om duidelijk in beeld te hebben dat dit deel van de levenscyclus van producten is afgedekt. Staat het niet op de factuur, dan moeten alarmbellen gaan rinkelen.’

Vrijwillig vermelden
Voor installateurs geldt vanaf 1 juli dat de afvalbeheerbijdrage niet meer onzichtbaar in de productprijs van de producent / importeur is opgenomen, maar als aparte factuurregel wordt vermeld. Zij kunnen die op dezelfde wijze in beeld brengen bij de eindklant. Het is dus geen extra kostenpost voor de installateur, want de afvalbeheerbijdrage wordt doorbelast naar de eindklant – net zoals dit ook gebeurde toen de afvalbeheerbijdrage ‘onzichtbaar’ in de productprijs was opgenomen. Maar gaan installateurs deze bijdrage wel vrijwillig en masse op de factuur zetten?

Vlak bekijkt het positief. ‘Deze nieuwe maatregel is mede tot stand gekomen in samenspraak met Holland Solar, er is dus draagvlak vanuit de sector. Sterker nog: het was een grote wens van de sector die wij hebben overgenomen. In dat kader hebben we ook goede gesprekken gehad met branchevereniging Techniek Nederland. Iedereen wil oneerlijke concurrentie uitbannen en dat recycling goed wordt geregeld. Niemand twijfelt over de toegevoegde waarde. En kijk naar een land als België; daar werkt het hele systeem al jaren op deze manier.’

Inzameling en recycling omvormers

De inzameling en recycling van omvormers kent een andere kostenstructuur dan die van zonnepanelen. Daarom geldt er vanaf 1 juli voor omvormers een ander tarief dan voor zonnepanelen. Het omvormertarief wordt per 1 juli 30 euro per ton voor apparaten kleiner dan 50 centimeter en 20 euro per ton voor apparaten groter dan 50 centimeter. Tot 1 juli 2023 geldt voor omvormers hetzelfde lage tarief als voor zonnepanelen.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten