logo
wvhj2023
© Martijn Beekdam
© Martijn Beekdam
27 maart 2023

Tweede Kamer stelt minister Jetten tientallen vragen over SDE++ 2023

De Tweede Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat heeft minister Jetten tientallen vragen gesteld over de komende openstelling van de subsidieregeling SDE++, waarvan een groot aantal over zonne-energie.

Een deel van de vragen gaat over het besluit van Jetten om het plafond van 35 terawattuur voor wind- en zonne-energie los te laten.

Netcapaciteit
Zo wil de VVD weten welke gevolgen het verwijderen van het plafond heeft voor andere projecten die ook een aansluiting op het stroomnet nodig hebben, zoals de verduurzaming van de industrie of het bouwen van woningen. ‘Worden de netbeheerders betrokken bij de uitrol van de projecten voor hernieuwbare elektriciteit op land? Netbeheerders geven zelf aan dat flexibiliteit een oplossingsrichting zou kunnen zijn, hoe kijkt de minister hiernaar?’, wil de VVD weten.

Ook de SGP vraagt hier aandacht voor. ‘De netbeheerders waarschuwen dat als extra uitvoeringscapaciteit nodig is voor aansluiting van extra wind- en zonneparken dit ten koste gaat van projecten voor elektrificatie van de industrie en woningbouwprojecten. Hoe weegt de minister dit risico? Is hij bereid voorwaarden te koppelen aan deze beschikkingen gericht op het zoveel mogelijk beperken van de netimpact van deze duurzame-energieprojecten, zoals flexibele en tijdsgebonden transportcontracten?’

De Kamerleden van D66 vragen minister Jetten of hij verwacht dat het onderzoek naar de rol van de systeemkosten op tijd is afgerond om te worden meegenomen in de openstelling van de SDE++ voor 2024. ‘Welke mogelijkheden heeft de minister om, in afwachting van het onderzoek maar uitvoering gevende aan de motie Bontenbal, opwek op land te koppelen aan plekken waar de infrastructuur hier al geschikt voor is, of deze te koppelen aan flexibiliteitsopties? Vindt de minister hier een koppeling met non-firm ato’s wenselijk?’

Congestiemanagement
De Kamerleden van PvdA en GroenLinks zijn vooral benieuwd naar de stand van zaken rond het volle stroomnet en in het bijzonder naar de onderzoeken van de netbeheerders naar congestiemanagement. ‘Welke gevolgen zijn er voor SDE++-inschrijvingen op locaties waar de onderzoeken nog niet zijn afgerond? Onder welke voorwaarden is de minister bereid om af te zien van de eis voor een transportindicatie in gebieden waar de onderzoeken nog niet zijn afgerond, of een transportindicatie achteraf voor dit jaar toe te staan?’

De D66-fractie sluit zich met haar vragen hierbij aan. ‘Is het eventueel mogelijk om bij beschikkingen voor 2023 in een later stadium een positieve transportindicatie toe te voegen? Is de minister van mening dat netbeheerders aan congestiemanagement moeten doen, bijvoorbeeld door congestieverzoeken te doen, voordat een gebied op “rood” gezet kan worden? Is de minister van mening dat er transportindicaties afgegeven zouden moeten worden zolang er geen congestiemanagement wordt gedaan? Is de minister van mening dat het zonde is als er geen transportindicatie wordt afgegeven, terwijl er met goed congestiemanagement eigenlijk nog wel transportcapaciteit beschikbaar is?’

Dakversterking
D66 wil verder ook weten hoe ver de minister is met de regeling voor dakversterking van daken die momenteel niet geschikt zijn voor zonnepanelen. ‘Is deze op tijd gereed voor de SDE++-ronde van dit jaar? Zo nee, ziet hij eventuele mogelijkheden om dit of zelfs vorig jaar beschikte projecten daar met terugwerkende kracht gebruik van te laten maken?’, vraagt de fractie zich af.

Multifunctionele zonneparken
Caroline van der Plas heeft minister Jetten namens de BBB gevraagd om de definitie van natuurinclusiviteit toe te lichten, omdat dit een wens van de minister is bij de realisatie van zonneparken.

Ook PvdA en GroenLinks hebben vragen over multifunctionele zonneparken. ‘We vrezen dat wegens de hogere investeringskosten, deze projecten onvoldoende van de grond komen. Wat gaat de minister doen om het realiseren van multifunctionele zonneparken mogelijk te maken onder de SDE++ in 2024?’

Minister Jetten zal de vragen van de Tweede Kamerleden binnen enkele weken beantwoorden. De subsidieregeling SDE++ opent dit jaar op 6 juni en er is 8 miljard euro subsidie beschikbaar.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten