logo
wvhj2023
© Fluvius
© Fluvius
29 maart 2023

Nieuwe cijfers Vlaanderen: 115.105 consumenten installeren zonnepanelen, jaargroei 614 megawatt

Uit nieuwe cijfers van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) blijkt dat 115.105 consumenten in 2022 zonnepanelen hebben geïnstalleerd. Bovendien bereikte Vlaanderen in 2022 al de mijlpaal van 5 gigawatt.

Het VEKA meldt dat inmiddels 1 op de 4 Vlaamse gezinnen en alleenstaanden zonnepanelen heeft. Waar volgens de meest actuele cijfers van het VEKA in heel 2021 40.955 consumenten zonnepanelen installeerden, waren er dat in de voor 2022 vernieuwde maar nog altijd voorlopige cijfers 115.105; een groei van 179 procent. Het daarmee gemoeide omvormervermogen van 543,20 megawatt is maar liefst 240 procent hoger dan in 2021, toen het om 159,82 megawatt ging. Daarentegen werden in de zakelijke markt in 2022 slechts 324 projecten als opgeleverd geregistreerd - in de nieuwste cijfers zijn 164 extra zakelijke projecten geregistreerd - waar dat er een jaar eerder nog 1.059 waren.

Voorlopige cijfers
De daadwerkelijke groei voor het kalenderjaar 2022 zal hoger uitvallen dan de genoemde 614,39 megawatt, omdat het nog altijd om voorlopige cijfers gaat. Zo is het aantal opgeleverde installaties kleiner dan 10 kilowatt voor de maand december in de nieuwste cijfers fors naar boven bijgesteld: van 84,13 naar 144,55 megawatt.

Verhogingen vinden aan de lopende band plaats. De oorzaak is dat nieuwe installaties verschillende stappen moeten doorlopen. Hierdoor worden ze in veel gevallen pas enkele maanden na indienstname door de netbeheerders geregistreerd. Data van het recentste kwartaal, en in het bijzonder de laatste maand, zijn daarom per definitie onvolledig en volgens het VEKA een onderschatting van de werkelijkheid. 

Per vermogenscategorie
Onderstaande tabel bevat de in 2022 door het VEKA geregistreerde, nieuw geïnstalleerde zonnepaneelinstallaties. De vermelde vermogens zijn de omvormervermogens (AC-vermogen).

Vermogenscategorie

Aantal installaties

Vermogen (omvormer)

Kleiner dan 10 kilowatt

115.105

543,20 megawatt

10 tot 40 kilowatt

220

4,89 megawatt

40 tot 250 kilowatt

225

23,53 megawatt

250 tot 750 kilowatt

36

14,78 megawatt

Groter dan 750 kilowatt

7

27,99 megawatt

Totaal

115.593

614,39 megawatt

Per provincie
Per provincie is de verdeling van het aantal nieuwe installaties in 2022 als volgt:

Provincie

Aantal installaties

Vermogen (omvormer)

Antwerpen

28.222

146,85 megawatt

Limburg

15.726

99,19 megawatt

Oost-Vlaanderen

28.735

143,66 megawatt

Vlaams-Brabant

19.061

98,40 megawatt

West-Vlaanderen

23.849

126,29 megawatt

Totaal

115.593

614,39 megawatt

De 2 onderstaande grafieken tonen het aantal nieuwe installaties bij consumenten (kleiner dan 10 kilowatt) en het hiermee gemoeide omvormervermogen voor 2021 en 2022. 

137 procent meer installaties
De onderstaande tabel bevat een vergelijking tussen het aantal nieuwe installaties in de kalenderjaren 2021 en 2022 en laat zien dat dit met 137 procent is gestegen.

Grootte systeem (aantal installaties)

2021

2022

groei

Kleiner dan 10 kilowatt

41.216

115.105

+179 procent

10 tot 40 kilowatt

160

220

+38 procent

40 tot 250 kilowatt

797

225

-72 procent

250 tot 750 kilowatt

87

36

-59 procent

Groter dan 750 kilowatt

15

7

-53 procent

Totaal

42.275

115.593

+173 procent

54 procent minder
De onderstaande tabel bevat een vergelijking tussen het vermogen van de nieuwe installaties in de kalenderjaren 2021 en 2022 en laat zien dat dit met 96 procent is gegroeid. Deze steeds grotere groei is vrijwel in zijn geheel toe te schrijven aan de residentiële markt (red. systemen kleiner dan 10 kilowatt) die in vergelijking met het voorgaande kalenderjaar 240 procent meer vermogen verwelkomde. In de helft van de segmenten van de zakelijke markten (red. systemen groter dan 10 kilowatt) is in de voorlopige cijfers sprake van een krimp. De zakelijke markt verwelkomde afgelopen jaar 488 nieuwe installaties met een vermogen van 71,19 megawatt, een krimp van 54 procent ten opzichte van 2021 voor zowel het aantal installaties als het daarmee gemoeide vermogen. Die krimp is wel kleiner ten opzichte van de eerdere cijfers die het VEKA meldde, toen was nog sprake van een krimp van 68 procent.

Grootte systeem (vermogen in megawatt)

2021

2022

groei

Kleiner dan 10 kilowatt

159,82

543,20

+240 procent

10 tot 40 kilowatt

3,75

4,89

+30 procent

40 tot 250 kilowatt

85,73

23,53

-73 procent

250 tot 750 kilowatt

44,19

14,78

-67 procent

Groter dan 750 kilowatt

20,63

27,99

+36 procent

Totaal

314,12

614,39

+36 procent

Grens 5 gigawatt
Het VEKA heeft opnieuw de hoeveelheid zonnepanelen die Vlaanderen in 2021 heeft geïnstalleerd verhoogd, te weten van 308,10 megawatt naar 314,10 megawatt. Daarmee is de doelstelling van 300 megawatt die minister van Energie Zuhal Demir voor het kalenderjaar 2021 hanteerde, behaald. Ook de verhoogde doelstelling van 450 megawatt voor het kalenderjaar 2022 is ruimschoots behaald.

In totaal beschikte Vlaanderen volgens het VEKA per eind 2022 over 5.002,36 megawatt aan pv-systemen. Onderstaande grafieken tonen het aantal nieuwe installaties per kalenderjaar en het daarmee gemoeide vermogen. 

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten