logo
wvhj2023
© Fluvius
© Fluvius
18 januari 2023

Vlaanderen: 100.000 consumenten installeerden in 2022 zonnepanelen, jaargroei van 517 megawatt

99.228 consumenten hebben in Vlaanderen afgelopen jaar zonnepanelen laten installeren. Nieuwe en zeer voorlopige cijfers van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) laten een jaargroei van 517 megawatt zien.

Waar volgens de nieuwste cijfers van het Vlaamse Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) in heel 2021 40.955 consumenten zonnepanelen installeerden, waren er dat in de (zeer) voorlopige cijfers vorig jaar 99.228; een groei van 142 procent. Het daarmee gemoeide omvormervermogen van 465,93 megawatt is maar liefst 193 procent hoger dan in heel 2021, toen het om 159,09 megawatt ging. Daarentegen werden in de zakelijke markt in 2022 slechts 324 projecten als opgeleverd geregistreerd, waar dat er een jaar eerder nog 1.019 waren. Waar het aantal zakelijke projecten in de maand november nog flink toenam, is er in december slechts 1 project geregistreerd. Dit lijkt te komen doordat het VEKA relatief snel is met de installatiecijfers van de maand december, waardoor de zakelijke installaties mogelijk nog niet geregistreerd zijn. Volgens minister Demir wordt ongeveer 35 megawatt aan projecten goedgekeurd via de calls groene stroom momenteel nog verwerkt in de statistieken.

Voorlopige cijfers
Het gaat dan ook om voorlopige cijfers, waardoor de daadwerkelijke groei nog hoger zal uitvallen. Zo werden de cijfers voor installaties kleiner dan 10 kilowatt voor de maand oktober en november in de nieuwste cijfers fors naar boven bijgesteld, voor oktober van 44,86 naar 57,28 megawatt en voor november van 29,58 naar (!) 72,98 megawatt. Verhogingen vinden aan de lopende band plaats. De oorzaak is dat nieuwe installaties verschillende stappen moeten doorlopen. Hierdoor worden ze in veel gevallen pas enkele maanden na indienstname door de netbeheerders geregistreerd. Data van het recentste kwartaal, en in het bijzonder de laatste maand, zijn daarom per definitie onvolledig en volgens het VEKA een onderschatting van de werkelijkheid. 

Per vermogenscategorie
Onderstaande tabel bevat de in 2022 door het VEKA geregistreerde, nieuw geïnstalleerde zonnepaneelinstallaties. De vermelde vermogens zijn de omvormervermogens (AC-vermogen).

Vermogenscategorie

Aantal installaties

Vermogen (omvormer)

Kleiner dan 10 kilowatt

99.228

465,73 megawatt

10 tot 40 kilowatt

135

3,00 megawatt

40 tot 250 kilowatt

162

16,50 megawatt

250 tot 750 kilowatt

21

8,42 megawatt

Groter dan 750 kilowatt

6

22,93 megawatt

Totaal

99.552

516,57 megawatt

Per provincie
Per provincie is de verdeling van het aantal nieuwe installaties in 2022 als volgt:

Provincie

Aantal installaties

Vermogen (omvormer)

Antwerpen

24.098

121,48 megawatt

Limburg

13.375

85,82 megawatt

Oost-Vlaanderen

25.030

123,86 megawatt

Vlaams-Brabant

16.388

82,52 megawatt

West-Vlaanderen

20.661

102,53 megawatt

Totaal

99.552

516,57 megawatt

De 2 onderstaande grafieken tonen het aantal nieuwe installaties bij consumenten (kleiner dan 10 kilowatt) en het hiermee gemoeide omvormervermogen voor 2021 en 2022. 

137 procent meer installaties
De onderstaande tabel bevat een vergelijking tussen het aantal nieuwe installaties in de kalenderjaren 2021 en 2022 en laat zien dat dit met 137 procent is gestegen.

Grootte systeem (aantal installaties)

2021

2022

groei

Kleiner dan 10 kilowatt

40.955

99.228

+142 procent

10 tot 40 kilowatt

150

135

-10 procent

40 tot 250 kilowatt

771

162

-79 procent

250 tot 750 kilowatt

83

21

-75 procent

Groter dan 750 kilowatt

15

6

-60 procent

Totaal

41.974

99.552

+137 procent

68 procent meer vermogen
De onderstaande tabel bevat een vergelijking tussen het vermogen van de nieuwe installaties in de kalenderjaren 2021 en 2022 en laat zien dat dit met 68 procent is gegroeid. Deze steeds grotere groei is vrijwel in zijn geheel toe te schrijven aan de residentiële markt (red. systemen kleiner dan 10 kilowatt) die in vergelijking met het voorgaande kalenderjaar 142 procent meer vermogen verwelkomde. In bijna alle segmenten van de zakelijke markten (red. systemen groter dan 10 kilowatt) is in de voorlopige cijfers sprake van een krimp. De zakelijke markt verwelkomde afgelopen jaar 324 nieuwe installaties met een vermogen van 50,85 megawatt, een krimp van respectievelijk 68 procent en 68 procent ten opzichte van 2021.

Grootte systeem (vermogen in megawatt)

2021

2022

groei

Kleiner dan 10 kilowatt

15,09

465,71

+193 procent

10 tot 40 kilowatt

3,53

3,00

-15 procent

40 tot 250 kilowatt

83,17

16,50

-80 procent

250 tot 750 kilowatt

41,64

8,42

-80 procent

Groter dan 750 kilowatt

20,63

22,93

+11 procent

Totaal

308,06

516,56

+68 procent

Doel behaald
Het VEKA heeft opnieuw de hoeveelheid zonnepanelen die Vlaanderen in 2021 heeft geïnstalleerd verhoogd, te weten van 307,40 megawatt naar 308,10 megawatt. Daarmee is de doelstelling van 300 megawatt die minister van Energie Zuhal Demir voor het afgelopen kalenderjaar hanteerde inmiddels ruimschoots behaald. Ook de verhoogde doelstelling van 450 megawatt voor het kalenderjaar 2022 is ruimschoots behaald.

In totaal beschikt Vlaanderen nu volgens het VEKA per eind oktober over 4.882,57 megawatt aan pv-systemen. Onderstaande grafiek toont het geïnstalleerd vermogen per kalenderjaar tot en met eind 2022. 

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten